На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
Сила інтелекту не в тому, щоб все знати, а в тому щоб знати, де в даний момент можна знайти необхідну інформацію
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.

41. Які державні органи уповноважені здійснювати перевірку правомірності використання комп’ютерних программ? Іван. Суми.

Державний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання незалежно від форм власності вимог законодавства в сфері інтелектуальної власності, зокрема, авторського права, здійснюється державними інспекторами з питань інтелектуальної власності, що е посадовими особами Державного департаменту інтелектуальної власності, відповідно до Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 674. Державні інспектори з питань інтелектуальної власності наділені правом перевіряти у суб’єктів господарювання наявність дозволу на використання об’єктів права інтелектуальної власності на будь-якій стадії їх виробництва, розповсюдження чи використання. Спеціальним органом, завданням якого є виявлення та припинення фактів порушення прав інтелектуальної власності, е Державна служба боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України. Відповідно до підпункту 6 пункту 4 Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. № 510, відповідні підрозділи цієї служби проводять у встановленому порядку оперативно-розшукові заходи, у тому числі пов’язані з установленням фактів порушення прав інтелектуальної власності. Крім того, у справах про адміністративні правопорушення протоколи про правопорушення мають право складати органи податкової служби України (за статтею 512 Кодексу України про адміністративні правопорушення) при виявленні факту порушення авторських та суміжних прав при проведенні планових та позапланових перевірок господарської діяльності. Таким чином, на сьогодні в Україні уповноваженими на виявлення і припинення незаконного використання об’єктів інтелектуальної власності, зокрема комп’ютерних програм, є такі органи: • Державний департамент інтелектуальної власності; • Міністерство внутрішніх справ України; • органи податкової служби України. Указані державні органи здійснюють означену діяльність відповідно до покладених на них завдань та у межах своєї компетенції.


42. Яку відповідальність тягне за собою використання програмного забезпечення без наявності належних прав на таке використання?

Згідно з чинним законодавством України незаконне використання програми тягне за собою відповідальність : адміністративну (стаття 512 Кодексу України про адміністративні правопорушення); цивільно-правову (частина 2 статті 472 Цивільного Кодексу України, стаття 52 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-ХІІ “Про авторське право і суміжні права” в редакції Закону від 11.07.2001р. № 2627-ІІІ); кримінальну відповідальність (стаття 176 Кримінального кодексу України). Адміністративна відповідальність настає відповідно до статті 512 Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якою незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності (комп’ютерної програми, бази даних), привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, — тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення. Цивільно-правова відповідальність настає відповідно частини 2 статті 472 Цивільного Кодексу України, яка встановлює, що „Відносини, що складаються у зв’язку зі створенням і використанням об’єктів авторського права і суміжних прав, регулюються Законом України „Про авторське право і суміжні права” та іншими законодавчими актами України”. Відповідно до статті 50 закону порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для судового захисту, є: а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, визначені цим законом; б) піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав — опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних); г) ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право і (або) суміжні права, примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних); д) вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і (або) суміжних прав; інші дії, передбачені в цій статті закону. Кримінальна відповідальність настає відповідно до статті 176 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті порушення авторського права та суміжних прав, в тому числі незаконне використання, розповсюдження, тиражування комп’ютерних програм та баз даних, а також інше використання комп’ютерних програм і баз даних без дозволу осіб, які мають авторське право, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі караються штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, ... та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі караються штрафом від двохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією всіх примірників, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, ... дискет, інших носіїв інформації та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади, або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. П р и м і т к а. Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо вартість примірників незаконно відтворених чи розповсюджених творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, ... дискет, інших носіїв інформації або сума доходу, отриманого в результаті незаконного опублікування, ... комп’ютерних програм, баз даних, ... дискет, інших носіїв інформації у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі — якщо їх вартість або сума доходу у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадя


43. Наступне питання, це чи можу я самост¦йно л¦цензувати, наприклад, у вас св¦й програмний продукт? Якщо так, що задля цього потр¦бно? Нагадаю, що я живу у Донецьку, можливо мен¦ потр¦бно ре¤струватися тут? Донецьку. Олег

Відповідно до ЗУ „Про авторське право і суміжні права” суб’єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у державному реєстрі. Про реєстрацію авторського права на твір Установою видається свідоцтво, що посвідчує авторське право на твір. Порядок реєстрації в Україні авторського права на комп’ютерну програму (базу даних). Заявник оформляє заявку патентному повіреному, затрати по реєстрації на фізичну особу авторського права на КП – 600грн.


44. Скажите пожалуйста, кому принадлежат имущественные права на программу в следующей ситуации: компанія «N» заказывает стороннему физическому лицу разработку (написание) программы. Изменится ли что-то, если эта же работа будет сделана не физическим, а юридическим лицом? КИЕВ.Марина

Як правило, хто платить той і отримує майнові права на КП, але можуть бути і інші варіанти, що обумовлюються в „Договорі на створення і використання програми для ЕОМ (бази даних), створеної за завданням” і які суттєво впливають на договірну ціну на КП. Фізична і юридична особа, як суб’єкти авторського права, в своїх майнових правах рівнозначні.


45. Если я хочу оформить авторство на ПО, но не в Украине, а, например, в Великобритании или/и США, что мне для этого надо сделать? Меня интересует возможно ли это вообще здесь на Украине, не выезжая за ее пределы. Кто бы этим мог бы заняться, сколько это займет времени и сколько будет стоить оформления авторства на ПО в этих странах? Буду очень благодарна Вам за ответы. С уважением Маша. КИЇВ

Програмне забезпечення є об’єктом авторського права и захист його здійснюється так як літературних творів. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886), до якої Україна приєдналася 23 12.1993, утворила Союз (понад 150 країн) для охорони прав авторів на їхні літературні і художні твори і визначила один із основних принципів — національний режим: твір створений в одній із країн одержує охорону у всіх членів Союзу...


46. Чи потрібен патент на надання комп’ютерних фотопослуг?

Перелік видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, визначений статтею 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Виду господарської діяльності, пов’язаного з використанням комп’ютерів та програмного забезпечення у зазначеному переліку нема. Згідно з вимогами цієї статті (зі змінами згідно з Законом від 17.01.2002 р. №2953-III), серед видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, є «виробництво дисків для лазерних систем зчитування»; «експорт, імпорт обладнання і дисків для лазерних систем зчитування». Згідно зі ст. 8, 15, 24 Закону України «Про авторське право і суміжні права», комп’ютерні програми є творами, які підлягають охороні, тому автор або інша особа, яка має авторське право, може дозволяти або забороняти використання комп’ютерних програм. Надання такого права і є ліцензія. Ліцензія — дозвіл, наданий автором або іншим володільцем авторського права (ліцензіаром) користувачеві твору (ліцензіату) на використання твору певним способом і відповідно до умов, зазначених у відповідному договорі (ліцензійній угоді). Видачу ліцензії (права на їх використання) на комп’ютерні програми здійснює особа, якій належать авторські права на цей твір. Наприклад, з питань отримання інформації щодо програмного забезпечення компанії Microsoft можна звернутися на WEB-сторінку цієї компанії www.microsoft.com/ukraine. Перш ніж відповісти на запитання: чи належна продаватися комп’ютерна програма з ліцензійною угодою чи ні, помітимо, що в новій редакції Закону України «Про авторське право і суміжні права» таке поняття як ліцензія відсутнє. До 16 серпня 2001 р. (дата прийняття нової редакції закону) користувач комп’ютерної програми повинний був одержати ліцензію на право її використання. Звичайно така ліцензія оформлялася у виді ліцензійної угоди. За прикладами оформлення такого документа далеко ходити не потрібно, досить прочитати будь-яку ліцензійну угоду корпорації Майкрософт, наприклад, на ОС Windows XP. Варто помітити, що виключення з нової редакції Закону України «Про авторське право і суміжні права» поняття «ліцензія» не звільняє користувача програми від одержання дозволу на її використання. Такий дозвіл повинний оформлятися авторським договором. Одним з основних видів правопорушень щодо програмного забезпечення є контрафакція, різновидами якої є відтворення, розповсюдження та використання програмного забезпечення без дозволу власника авторських прав на ці твори (комп’ютерне піратство). Види незаконного використання програмного забезпечення, які можуть бути кваліфіковані як порушення авторського права: продаж комп’ютерної техніки разом з незаконно встановленим програмним забезпеченням; тиражування і розповсюдження примірників програмного забезпечення на носіях інформації без дозволу власника авторських прав; незаконне розповсюдження програмного забезпечення через телекомунікаційні мережі (Інтернет, електронна пошта тощо); незаконне використання програмного забезпечення користувачем.


47. Які органи надають ліцензію на використання твору «програмне забезпечення», у подальшому тиражування на CD-R та реалізація даного товару, маючи дозвіл (авторське право). Чи потрібна оцінка даного продукту. Хто оцінює товар і за чиї кошти (автора чи юр.особа, що викупила виключні авторські права). Скільки часу взагалом, можуть зайняти всі вищенаведені процедури? Леся

1) ліцензію на використання твору надає власник авторського права; 2) право на продаж реалізується відповідно до вимог: Порядок продажи программного обеспечения с контрольными марками, Лист Держдепартаменту 3) оцінка не обовязкова; 4) оцінку проводить оцінщик з відповідним сертифікатом ФДУ, оплата по домовленності (від $1000); 5) час не визначений.


48. Наше предприятие собирается приобрести лицензии на программное обеспечение и меня интересует где можно найти пример составление лицензионного и сублицензионного договоров. А также какие существенные различия между передачей лицензии и передачей права пользования лицензией, по-моему мнению перевое это передача лицензии на неограниченный срок, а во втором случае на определённое время (аналогия аренды). Алёна

Ліцензія — надання власниками в установленому порядку, на певних умовах і у визначеному обємі прав, що належать їм, на використання обєктів інтелектуальної власності іншим субєктам. А тому більш точними є терміни: «видача ліцензії» — дозвіл на використання ОІВ, «передача прав на ОІВ» — коли правовласником стає інша особа. Аналогія «оренда» не підходить, т.я. при видачі ліцензії право на використання ОІВ може належати обом сторонам.


49. Я собираюсь заключить договор с юридическим лицом на создание програмного обеспечение, на условиях полного перехода, мне как заказчику, имущественных прав на данное произведение, на территории Евразии. Необходимо ли отражать в данном договоре обязанность создателя КП зарегистрировать авторское право за свой счёт и будет ли данный договор достаточным основанием для защиты моих имущественных прав, на использование созданной КП, после регистрации автором авторсого права и торговой марки на данную КП. Алексей

Таке зобовязання не є правомірним. Розробник ПЗ є субєктом авторського права і закон надає йому право на реєстрацію своїх АП. В «Договорі на створення і використання КП, створеної за завданням» передбачити передачу виключних прав на ПЗ і даний договір зареєструвати.


50. Компанія «А» звернулась до компанії «В» для розробки індивідуального програмного забезпечення. Про право власності на програмний продукт у договорі нічого не сказано. Компанія «А» надала компанії «В»: — технічне завдання — участь у створенні (грошова) ПИТАННЯ: кому належить право власності на програмний продукт? Михайло

Майнове право на КП належить автору(ам), якщо розробка ним виконана в порядку виконання службового завдання, то — і його роботодавцю (компанії «В»), якщо розробка зроблена за замовленням, то — і замовнику (компанії «А»).


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100