На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
На земній кулі зареєстровано більше 30 млн. торговельних марок (в Україні – понад 100 тис.) і це число зростає щороку майже на мільйон
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.
×

Захисне кодування оптичних дисків і цифрових зовнішніх носіїв інформації (частина перша)

2013-06-21
Андрій (Гавріель) Лівшиць

Загальна інформація

Всі проекти цієї групи технічних рішень базуються на одному методі кодування і подальшої ідентифікації запису кодує елемента

Сутність принципу полягає в нанесенні на об'єкт, що захищається кодує покриття або його технологічного еквівалента і подальшого вимірювання товщини цього покриття, визначального збіг чи не збіг обставин результатів вимірювання з кодом

При збігу отриманого результату з встановленим відбувається позитивна ідентифікація кодує елемента, при не збігу, - відбувається негативна ідентифікація і зупинка або блокування робочого циклу обладнання або споживача інформації, наприклад, - комп'ютера

Додаткові технологічні особливості

Технологічно питання нанесення спеціальних покриттів вирішені і ця технологія була багаторазово перевірена на аналогічних завданнях, пов'язаних з контролем товщини плівок на панелях сонячних батарей і в традиційному напівпровідниковому виробництві

Додаткові особливості та можливості застосування технології, стосовно до нових умов, що виникли на ринку носіїв і накопичувачів інформації в перебігу останнього року

У зв'язку з появою нових форматів запису і читання на оптичних носіях інформації з використанням блакитних лазерів, і у зв'язку з початком виробництва багатошарових оптичних дисків, що базуються на цій же технології, запропоновані принципи та технічні рішення по захисному кодуванню придбали ще більше значення, так як кількість записаної інформації на кожному диску збільшується і відсутність захисту призводить до все більших втрат секретних або конфіденційних даних

На додаток до вже переданої інформації необхідно вказати можливості з кодування кожного шару в багатошарових дисках, при якому кодується кожен рівень шарів запису, що є істотним удосконаленням системи форматування оптичного носія інформації в тривимірному вираженні і є засобом забезпечення (для особливо важливої і таємної інформації) локального виборчого кодування інформації в межах одного диска

Організація корпоративних систем захисту

Запропонована технологія при організації системи захисту інформаційних потоків в межах однієї корпорації забезпечує захист на декількох системних рівнях, включаючи і відстеження в системі реального часу стану і місцезнаходження кожного диска, наявного в корпорації

При використанні запропонованих методів кодування, для захисту інформації на мобільних зовнішніх носіях інформації, передбачається отримання тих же переваг, що і при застосуванні на оптичних носіях і накопичувачах інформації

Зміни в структурі і кордони використання продукту, створеного в результаті реалізації проекту

Таким чином на базі аналогічних рішень можна створити як мінімум два проекти з великою кількістю аплікацій в кожному, - проект технології для кодування оптичних накопичувачів інформації у вигляді диска, що включає і відповідне аналітично - сенсорний пристрій, яке може в свою чергу мати безліч аплікацій в самих різних сферах і галузях; та проект для кодування та захисту інформації на мобільних зовнішніх носіях інформації, що включає і відповідне мобільне або стаціонарне сенсорне вимірювально - аналітично - порівняльне пристрій, яке також має безліч аплікацій і дизайн - моделей

Додаткові пристрої та системи, які можуть бути створені на базі тих же принципових технологічних рішень

До складу проектів при вимозі споживача проектів може бути включений розділ, що стосується додаткових пристроїв, за допомогою яких формується вся корпоративна система охорони та захисту інформаційних потоків в межах однієї корпорації або групи корпорацій або (по Російській специфіці, - держкорпорацій) окремих науково - дослідних установ, академічних інститутів і великих установ в системі охорони здоров'я

В якості спеціального продукту може бути створена система захисту інформації не тільки в області зберігання але і в оперативній області, при передачі команд і сигналів в умовах армійських частин і з'єднань і в умовах Військово - морського флоту

У сучасних умовах, коли інформація концентрується у відносно дуже малих розмірах і обсягах пристроїв для її зберігання, можливий збиток від несанкціонованого або злочинного входу в ці масиви інформації, може бути відвернений або локалізовано за допомогою створення спеціальної інфраструктури зазначених захисних систем, яка може бути стандартизована в межах специфіки даного міністерства, головного управління або структурних корпоративних з'єднань і підприємств більш низького організаційного рівня

Конфіденційність інформації

Більш докладно (в обсягах виходять за межі цієї презентації та ілюстративних матеріалах до неї) вся необхідна інформація може бути надана при документально - юридичному формулюванні намірів потенційного споживача або партнера, після підписання з ним договорів про конфіденційність (за взаємно соглассованной, прийнятною для обох сторін, юридичній формі)

Для більш повного уявлення про існуючі фізичних основах виконання операцій кодування і розкодування оптичних дисків застосований магніто - резонансний метод, короткий опис якої наводиться нижче

Короткий опис резонансного методу:

Метод передбачає створення змінного електро-магнітного поля в просторі, в якому розташовується досліджуваний зразок. Це поле є посередником між резонансним контуром і випробуваним зразком.

З одного боку, резонансний контур є емітером (випромінювачем) цього поля, а, з іншого - акцептором (чутливим елементом), тих змін в електро-магнітному полі, які вносить випробуваний зразок.

Навіть в відсутності випробуваний зразок создовать соленоидом змінне електро-магнітного поле є сумою двох електро-магнітних полів, які змінюються в протифазі один одному.

Одне поле породжується зміною магнітної індукції соленоїда і має своїм наслідком вихровий електричне поле (Maxwell-Faraday equation).

Інше - породжується зміною електричного поля, створеного різницею потенціалів між крайніми найбільш віддаленими один від одного витками соленоїда (якщо зразок поміщений всередину соленоїда) або різницею потенціалів між найближчим до поверхні вимірюваного зразка витком і самим зразком (якщо зразок розташований навпроти торця соленоїда), і має своїм наслідком вихровий магнітне поле (Ampère's circuital law with Maxwell's correction).

Під впливом зовнішнього змінного електро-магнітного поля у випробуваному зразку, залежно від його природи, можуть індукувати такі електричні явища, як лінійні і вихрові струми провідності, лінійні і вихрові струми зміщення, а також лінійні і вихрові іонні струми (впорядкований рух іонів).

Відповідно до принципу суперпозіі полів ці електричні явища вносять спотворення в зовнішнє змінне електро-магнітне поле.

Ці спотворення сприймаються соленоидом резонансного датчика. Резонансний контур, до складу якого входить цей соленоїд, змінює свою поведінку аналогічно тому, як якби в його склад були додані додаткові елементи: конденсатор, індуктивність і резистор.

Сукупність додаткових ємнісного, індуктивного і активного опорів представляє собою додатковий імпеданс, що вноситься в систему випробуваним зразком, цей атрибут і виміряють резонансний датчик.

Зміни параметрів резонансного контуру відображаються в зміні його ампдітудно-частотній характеристиці, а саме, змінюються резонансні частота і амплітуда контуру. Досліджуючи ці зміни, можна судити про імпедансі досліджуваного зразка.

Принцип обробки даних, одержуваних від резонансних датчиків

Резонансний датчик дозволяє визначити величину сумарного імпедансу досліджуваного зразка на робочій частоті цього датчика (див. «Короткий опис резонансного методу»). Сама по собі ця величина малоинформативна.
Але все докорінно змінюється, якщо ми маємо набір датчиків з різними робочими частотами.

У цьому випадку виникає можливість використовувати унікальний природний феномен, спостережуваний у всіх типах речовин: неорганічних, органічних і біологічних.
Цей феномен полягає в тому, що речовина змінює свою питому імпеданс залежно від частоти, впливає на нього, електричного поля і це зміна залежить від складу досліджуваної речовини.

Цей феномен досліджує і активно використовує швидко розвивається останнім часом науковий напрямок, зване імпедансної спектроскопії.

В англомовних джерелах її частіше називають Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) (Електрохімічна імпедансна спектроскопія (ЕІС)) (див. http://en.wikipedia.org/wiki/Electrochemical_impedance_spectroscopy).

Імпедансна спектроскопія - impedance spectroscopy - метод дослідження різних об'єктів, заснований на вимірюванні та аналізі залежностей імпедансу від частоти змінного струму.

Різні об'єкти і процеси характеризуються різними залежностями активного і реактивного імпедансу від частоти, що робить можливим вирішення зворотного завдання - отримання інформації про ці об'єкти і процеси шляхом аналізу частотних характеристик їх відгуку на змінному струмі (див. http://pdeis.at.tut. by / terms.htm).

Той факт, що зміна імпедансу при зміні частоти залежить від складу речовини, дозволяє виявити зміни вплив кожного компонента на сумарний імпеданс речовини при різних частотах.

Після визначення вагових коефіцієнтів впливу відповідних компонентів на сумарний імпеданс речовини на кожній з робочих частот резонансних датчиків, можна на підставі показань датчиків, вирішуючи систему лінійних рівнянь, отримати інформацію про концентрацію досліджуваних компонентів.

На точність цього методу величезний вплив має правильний вибір робочих частот датчиків.

Шляхом сканування в широкому діапазоні частот необхідно визначити найбільш характерні для кожного компонента області частот, тобто частоти, на яких компонент дає найбільший відгук.

Традиційна імпедансна спектроскопія (див. http://www.gamry.com/App_Notes/EIS_Primer/EIS_Primer.htm) у своїх дослідженнях використовує джерело змінної напруги, який контактним способом впливає на досліджуваний зразок, при цьому в ланцюзі виникає електричний струм, величина і зсув фази якого, залежить від імпедансу зразка.

Результати відображаються, як правило, у вигляді фігур Ліссажу або діаграм Найквіста. При таких дослідженнях важко домогтися високої чутливості і точності вимірювань.

Запропонована методика, в якій вимір імпедансу проводиться за допомогою резонансних контурів, володіє значно більш високою чутливістю і точністю, до того ж вона безконтактна.

Існують певні технічні труднощі створення коливального контуру з перенастраиваемой в широкому діапазоні резонансною частотою, тому для пошуку «характерних» для компонентів частот доведеться використовувати традиційну імпедансної спектроскопії.
Після того, як характерні частоти будуть знайдені і буде створено резонансні датчики для цих частот, створена на базі цих датчиків система моніторингу компонентів буде володіти винятковою чутливістю і точністю.

Перешкодозахищеність.

Такі «механічні» параметри як В'ЯЗКІСТЬ, ПЛОТНОСТЬ, ПРОЗОРІСТЬ, ТИСК (якщо середовище нестислива) не повинні чинити жодного впливу на вимірювані електричні параметри речовини. ШВИДКІСТЬ РУХУ В ТРУБОПРОВОДІ і турбулентність - ці явища занадто повільні, щоб вплинути на «мегагерцові» процеси вимірювання імпедансу. ЖОРСТКІСТЬ - це хімічний показник, який повністю визначається вхідними в речовина компонентами. Температура, як правило, впливає на величину імпедансу, але вимір температури та її облік при вимірюванні імпедансу не представляється складним технічним завданням.

корисний матеріал? Натисніть:


2020-11-20
Жива вода


2020-11-20
Жива вода
інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100