На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
В Україні на 01.10.2013 (з 1992 р.) зареєстровано 394423 охоронних документів на ОПВ, із них патентів: 108167 на винаходи, 83871 на корисні моделі, 25522 на промзразки, 176805 свідоцтв на знаки для товарів і послуг, 13 свідоцтв на топографії ІМС, 20 реєстрацій КЗПТ та 25 свідоцтв на право на використання зареєстрованих КЗПТ
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.
×

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ (МОЖЛИВОСТІ І ПРОПОЗИЦІЇ)

2019-05-11

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, В ТОМУ ЧИСЛІ І SMART TECHNOLOGIES

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ розпорядженні розробками в найактуальніших технологічних напрямках, визначених як базові для розвитку сучасної енергетики, альтернативних джерел енергії, інформаційних і телекомунікаційних структур, медицини і медичного обладнання, безвідходного виробництва продуктів харчування, косметичних та фармацевтичних засобів, об'єктів екологічно чистого транспорту, засобів екологічного захисту, виробництва композитних матер ріалів і методиками застосування нано-технологій в звичайних виробничих процесах і традиційні продукти і виробах.

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ має в складі аналітичну групу перспективних розробок технології, яка готує заявки на патенти за технологіями і продуктами, за результатами патентного прогнозування, що виконується співробітниками групи.

Отримані патенти ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ пропонує зацікавленим юридичним і фізичним особам на підставі ліцензійних угод або еквівалентів зазначених угод.

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ при бажанні покупця або одержувача технології здійснює повний цикл технічного супроводу першій-ліпшій нагоді використання і застосування зазначених технологій.

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ здійснює розвиток оригінальних проектів на замовлення зацікавлених юридичних і фізичних осіб з розробкою і реалізацією всієї необхідної документації.

Інтегративні ТЕХНОЛОГІЇ, В ТОМУ ЧИСЛІ І SMART TECHNOLOGIES

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ має необхідний досвід і має в своєму розпорядженні засобами та інформацією для інтеграції декількох локальних технологій в інтегровані технологічні комплекси і інтегративні об'єкти інтелектуальної власності, при цьому застосовуючи наявні у компаній замовників технології та оригінальні продукти.

КОНСУЛЬТАЦІЇ

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ розпорядженні групою кваліфікованих консультантів, які є мультидисциплінарними фахівцями.

Консультації, що надаються ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНОЇ ГРУПОЮ СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ, дозволяють замовнику системно підготувати виробництво нових продуктів, модернізувати випускаються продукти і технології їх виготовлення.

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ виконує роботи з аналізу та оцінки технічного рівня виробництва і її фахівцями пропонуються рішення по удосконаленню і підвищенню ефективності існуючого рівня продуктів, виробів, технологій і виробничих процесів.

РОЗРОБКА ПАТЕНТНОЇ І ЛІЦЕНЗІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ розробляє патентну та ліцензійну стратегію по винаходам чи ідеям нових винаходів.

Стратегія виконується у вигляді об'ємного документа з оригінальним рішенням технологічних, конструктивних і спільних виробничих завдань, що стоять перед організатором проекту.

Стратегія одночасно є координуючою програмою розвитку і застосування винаходу і допомагає сконцентрувати зусилля розробників і винахідників на найбільш важливих аспектах еволюції і розвитку технічних рішень, покладених в основу винаходу.

ПАТЕНТНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ має досвід в розробці прогнозів розвитку конкретних об'єктів інтелектуальної власності на технології на перспективу 5, 10 і більше років.

Ці розробки ведуться на основі і відповідно до вдосконаленої методикою Теорії рішення винахідницьких задач та Алгоритму рішення винахідницьких задач.

ПРОГНОЗИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ НА представляють різні точки зору

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ розробила методику прогнозування напрямків і структурних перетворень розвитку технології на задану перспективу.

За заданою області техніки і технології, за заданим виробу або продукту, використовуючи базову інформацію, фахівці компанії будують моделі і алгоритми розвитку, готують можливі варіанти технічних рішень і їх інтеграцію в задану область технології або техніки.

GLOBAL ADVANCED TECHNOLOGY INCUBATOR

Для успішного вирішення складних технічних завдань, фахівці ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ можуть формувати віртуальний технологічний інкубатор для відпрацювання революційних технічних ідей.

Технічні умови і комплексні технічні вимоги до проекту формуються фахівцями ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНОЇ ГРУПИ СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ з урахуванням вимог і за результатами запитів зацікавлених замовників.

UNITED INTEGRATED TECHNOLOGIES DEVELOPMENT

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
для організації оригінальних проектів має методику об'єднання зусиль інженерів і дослідників різних технологічних шкіл і теорій
Для цього фахівці групи мають у своєму розпорядженні необхідним рівнем професійних знань і творчих зв'язків в країнах з різною технічною культурою і традиціями розвитку проектів.

ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТІВ В РАЙОНАХ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ І ОСОБЛИВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ надає допомогу і готує пакети рекомендацій з організації нових виробництв в районах пріоритетного розвитку та особливі економічні зони різних країн.

Для діючих підприємств можуть бути запропоновані варіанти перекладу в райони пріоритетного розвитку і супутні цьому проекти з модернізації продукту і технології.

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ співробітництва між Україною розробників НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ З РІЗНИХ КРАЇН

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ розпорядженні професійні зв'язками і контактами з ефективними розробниками нових технологій в різних країнах і має досвід в координації та інтеграції винахідників і колективів розробників нових технологій в різних країнах.

Фахівці ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУП И СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ знають особливості технічної культури різних регіонів і допомагають з'єднати групи розробників технологій для використання найбільш сильних аспектів в інтеграції і селективному формуванні спеціально орієнтованого технологічного напрямку.

ВИПУСК ІНФОРМАЦІЙНИХ БЮЛЕТЕНІВ

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ постійно створює свої оригінальні винаходи і технічні рішення на рівні винаходів
Для поширення інформації про ці розробках випускається інформаційний бюлетень.

ВИГОТОВЛЕННЯ прототип НОВИХ ВИРОБІВ І ПРОДУКТІВ

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ розташована в центрі силіконової долини Каліфорнії і має розвинуті виробничі зв'язки з провідними підприємствами, що спеціалізуються на виготовленні прототипів і дослідних зразків нових виробів і продуктів.

При необхідності фахівці ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНОЇ ГРУПИ СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ здійснюють повний обсяг інженерного супроводу процесу виготовлення.

РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОЇ, КОНСТРУКТОРСЬКОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОГО ДОКУМЕНТАЦІЇ НА прототип НОВИХ ПРОДУКТІВ І ВИРОБІВ

Для замовників, які не мають інженерними службами і необхідним досвідом для підготовки конструкторської та технологічної документації для виготовлення прототипів і дослідних зразків, ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ на необхідному технічному рівні, з мінімальними витратами, в стислі терміни може розробити повний комплект зазначеної документації і всієї супутньої технічної документації.

МОДЕРНІЗАЦІЯ І МОДИФІКАЦІЯ ПРОДУКТІВ І ВИРОБІВ

Для виробів тривалий період часу знаходяться в серійному і масовому виробництві, з урахуванням попереднього патентного прогнозування та прогнозу розвитку області техніки і технології до якої відноситься даний виріб або продукт, ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ може розробляти програми модернізації та модифікації і повний комплект конструкторської та технологічної документації для зазначеної модернізації та модифікації.

РОЗРОБКА ПРОГРАМ І МЕТОДИК ВИПРОБУВАНЬ

За представленими технічними характеристиками нових виробів і продуктів, за прогнозами технологічного розвитку розглянутого технічного і технологічного напрямку, ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ може розробляти програми і методику випробувань.

Зазначені документи розробляються з урахуванням потенціалу на додаткові корисні якості і параметри, що дозволяє скоротити обсяги фінансування розробки, при максимальній кількості інформації, отриманої за результатами випробувань.

АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЯКОСТІ І ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ВИРОБІВ І ПРОДУКТІВ

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ має необхідний досвід і можливості для повного технічного огляду представлених технологій, виробів і продуктів.

ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД І ПАТЕНТНА ЕКСПЕРТИЗА ВИРОБІВ І ТЕХНОЛОГІЙ ПО замовленнями ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

Відповідно до вимог і умов зацікавлених інвесторів і потенційних стратегічних партнерів для нових проектів, може бути розроблено відповідну технічну та методична документація.

Ця документація, при необхідності, може бути розроблена в поєднанні з патентним прогнозуванням і розробкою можливої патентно-ліцензійної стратегії.

ЗВ'ЯЗОК ВИНАХІДНИКІВ З СТРУКТУРАМИ І СПЕЦІАЛІСТАМИ ПО КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ВИНАХОДІВ

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ здійснює висновок винахідників на структури і організації, які займаються комерціалізацією винаходів.

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ допомагає винахідникам підготувати їх винаходу до впровадження і презентації потенційним інвесторам.

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ГРУПА СУПРОВОДУ І ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ має договірні відносини з фахівцями з комерціалізації в різних країнах і в найкоротші терміни може підготувати проекти в різних областях техніки і технології до переходу на етап комерційного використання.

У РАЗІ, ЯКЩО вищезазначеною інформацією вас зацікавлять І ВИ захочете ОТРИМАТИ БІЛЬШЕ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ АБО ОТРИМАТИ ВІДПОВІДІ НА ВАШІ ПИТАННЯ ЗВЕРНЕТЕСЯ ПО НАСТУПНОГО АДРЕСОЮ:

unitechconsultinginfo@gmail.com

корисний матеріал? Натисніть:
2020-11-20
Жива вода
інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100