На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
У будь-якій цивілізованій країні права інтелектуальної власності повинні бути такими ж святими і непорушними, як і право приватної власності
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.
×

Сучасні методи застосування систем автоматичного проектування в розробці інноваційних технічних рішень

2012-06-27
Андрій (Гавріель) Лівшиць

З ускладненням інноваційних проектів, все більшого значення отримують автоматизовані методи і системи проектування

Тільки з їх застосуванням відкривається можливість при прийнятних витратах і в оптимальний час закінчити інноваційний проект

При повторному розгляді основних визначень і значень ТРИЗ і АРИЗ для практичного застосування в процесах проектування в рамках інноваційного проекту, можна використовувати такі визначення:

1. Системний підхід є відображенням і розвитком діалектичних принципів «загальної взаємозв'язку» і «розвитку» і, по суті справи, є один з принципів діалектичного методу пізнання. Методологія системного підходу передбачає подання будь-якого об'єкта у вигляді системи і всебічне її розгляд.

2. Система - комплекс елементів, закономірно організованих у просторі та часі, взаємопов'язаних між собою і утворюють певну цілісну єдність. Система характеризується складом елементів, структурою і виконує певну функцію.

3. Елементи - це відносно неподільні частини цілого; об'єкти, які в сукупності утворюють систему. Елемент вважається неподільним в межах збереження певного даної якості системи.

4. Структура - закономірна стійкий зв'язок між елементами системи, що відображає форму, спосіб розташування елементів і характер взаємодії їх сторін і властивостей. Структура робить систему деякими якісно певним цілим, відмінним від суми якостей складових її елементів (оскільки передбачає взаємодію елементів один з одним по-різному, тільки певними сторонами, властивостями, а не в цілому.)

5. Функція - зовнішній прояв властивостей об'єкта (елемента) в даній системі відносин; певний спосіб взаємодії об'єкта з навколишнім середовищем, «здатність» об'єкта. Системи володіють багатьма функціями.
6. Підсистеми (субсистеми) - частини системи, що представляють собою деякі довільно або природно виділені групи елементів. Виділення підсистем проводиться за функціональною ознакою. Один елемент іноді може збігатися з деякою підсистемою або входити відразу в кілька різних підсистем. При цьому зв'язок між елементами всередині підсистем і всередині системи відрізняється від характеру зв'язку між самими підсистемами. Елементи і підсистеми об'єднуються поняттям компоненти системи.

7. Надсістемавиявляє (метасистема) - система вищого порядку по відношенню до даної, і в яку дана система вписана і функціонує «на правах» підсистеми.

8. Технічна система (ТС) є штучно створене матеріальне єдність закономірно організованих у просторі і в часі і знаходяться у взаємному зв'язку елементів, що має метою свого функціонування задоволення деякої суспільної потреби.

Елементи ТЗ можуть бути як штучними, так і природними. Будь ТЗ входить в дві системи відносин. З одного боку - це об'єкт матеріального світу, що підкоряється законам природи (в першу чергу законам фізики як найбільш загальним), з іншого боку, ТС виступає як елемент суспільних відносин, тому що техніка є лише засобом для здійснення соціальних цілей.

Якщо ТЗ характеризується просторовим розташуванням елементів, то ТС - пристрій або речовина. Якщо ТЗ характеризується організацією елементів у часі - маємо справу зі способом.

Поняття ТЗ дозволяє сформулювати основну ознаку технічного рішення (ТР): ТР вказує конкретну ТЗ, функціонування якої дозволяє досягти поставлену мету, тобто вказує на ставлення ТЗ до певної мети.

Інженерне спільнота гідно оцінило внесок першовідкривачів, творців перших у світі систем автоматичного проектування

Отже в цьому році:

... Кіотську премію, яку іноді називають японським аналогом Нобелівської премії, вручили американцеві айванов Сазерленду - творець першого прообразу сучасних систем автоматизованого проектування (САПР). Про це повідомляється на сайті японської премії.

Премія Кіото присуджується фондом Інаморі (Inamori Foundation), який в 1985 році заснував Казуо Інаморі, засновник компанії Kyocera. Грошова частина Кіотської премії становить 50000000 йен. Переможець також отримує пам'ятну медаль із золота.

Щороку вручається три премії категоріях "технології" (Advanced technology), "мистецтво і філософія" (Arts and philosophy), "фундаментальні науки" (Basic sciences). При цьому кожна категорія включає відразу декілька різних наук. Наприклад, у фундаментальні науки входять біологія, математика (включаючи чистий, не прикладну математику), астрономія і астрофізика, науки про Землю, нейробіологія.

Сазерленд (він отримав премію в номінації "технології") створив програму, прототип сучасних САПР, під назвою Sketchpad в 1963 році під час роботи над своєю дисертацією (PhD) у Массачусетському технологічному університеті. Вона працювала на комп'ютері Lincoln TX-2. Програма мала зачатками графічного інтерфейсу, розуміла роботу з різними вікнами, вміла працювати з лініями, створювати об'єкти і обробляти їх як одне ціле. Такий підхід пізніше ліг в основу об'єктно-орієнтованого програмування.

В галузі фундаментальних наук премію отримав японець Есінорі Осумі. Нагороди він удостоєний за вивчення аутофагії - процесу доставки і розкладання деяких компонент клітин-у дріжджів з точки зору генетики. Йому вдалося прояснити багато молекулярні процеси. У галузі мистецтва і філософії нагороди удостоїлася індійський філософ Гаятри Чакраборті Співак. Вона отримала нагороду за застосування деконструкції (особливий набір аналітичних і критичних методів і практик у філософії) в політичній і соціальній площині, серед іншого розібравши інтелектуальний колоніалізм - одну з найголовніших тенденцій сучасного світу.

Сьогодні основний програмної системою, найбільш прийнятною для інноваційного проектування є система SolidWorks

SolidWorks - система автоматизованого проектування, інженерного аналізу і підготовки виробництва виробів будь-якої складності і призначення. Вона являє собою інструментальну середу, призначену для автоматизації проектування складних виробів в машинобудуванні і в інших областях промисловості.

SolidWorks є системою гібридного (твердотільного і поверхневого) параметричного моделювання, вона призначена для проектування деталей і зборок в тривимірному просторі (3-D проектування), а також для оформлення конструкторської документації.

Система відноситься до САПР "середнього класу". На відміну від "важких" САПР (Unigraphics NX, Pro / Engineer, CATIA), розроблених для Unix-платформ, SolidWorks спочатку створювалася для роботи на персональних комп'ютерах в системі Microsoft Windows.

SolidWorks має стандартний графічний користувальницький інтерфейс Windows, максимально використовує всі переваги системи Microsoft Windows, такі як контекстні меню, режим copy-and-paste, режим drag-and-drop, швидкий перегляд, пошук і відкриття файлів за допомогою провідника, можливість "відкоту" та ін
Крім того, SolidWorks ефективно взаємодіє з такими Windows-додатками, як Excel, Word і ін Очевидними достоїнствами системи є її повна русифікація і підтримка ЕСКД, що вигідно відрізняє SolidWorks від інших зарубіжних САПР.

В системі SolidWorks підтримуються всі основні стандарти представлення та обміну даними. До складу базового пакета SolidWorks входить більше 20 трансляторів для експорту та імпорту.

Система автоматизованого проектування SolidWorks (SolidWorks Corp., США) створена для використання на персональному комп'ютері в операційному середовищі Microsoft Windows.

У SolidWorks використовується принцип тривимірного твердотільного і поверхневого параметричного проектування, що дозволяє конструктору створювати об'ємні деталі і компонувати збірки у вигляді тривимірних електронних моделей, за якими створюються двомірні креслення і специфікації відповідно до вимог ЕСКД.

Тривимірне моделювання виробів дає масу переваг перед традиційним двовимірним проектуванням, наприклад, виключення помилок збирання вироби ще на етапі проектування, створення по електронній моделі деталі керуючої програми для обробки на верстаті з ЧПУ.

За допомогою програми SolidWorks можна побачити майбутній виріб з усіх боків в обсязі і надати йому реалістичне відображення відповідно до обраного матеріалом для попередньої оцінки дизайну.

Тривимірна деталь SolidWorks виходить в результаті комбінації тривимірних примітивів. Більшість елементів засновані на плоскому ескізі, за яким створюється базовий тривимірний об'єкт. Послідовне нарощування 3D об'єктів і дозволяє у результаті отримати бажаний результат.

Двонаправлені асоціативні взаємозв'язки між деталями, збірками та їх кресленнями SolidWorks гарантують відповідність моделі та креслення, тому що всі зміни зроблені в деталі автоматично передаються пов'язану з нею збірку і креслення.

Опціональні модулі SolidWorks дозволяють розширити базові можливості додатковими функціями по:

• створення фотореалістичних зображень (PhotoWorks);
• розпізнавання дерева побудови та параметризації геометрії імпортованої з інших CAD систем (FeatureWorks);
• створення презентаційних відеороликів виробів в середовищі SolidWorks (SolidWorks Animator);
• тривимірної обводке кабелів електричних систем і трубопроводів (SolidWorks Routing);
• створення автономно переглядаються креслень і моделей, для обміну інформацією з партнерами не мають SolidWorks (eDrawings) і т.д.
• Проектування зборок в SolidWorks здійснюється за двома основними методами: "знизу вгору" або "зверху вниз", а також їх поєднанням. При проектуванні "знизу вгору" спочатку створюються деталі, потім вони вставляються в збірку і сполучаються відповідно до вимог проекту. Метод проектування "зверху вниз" відрізняється тим, що робота починається в збірці. Проектування "зверху вниз" в контексті збірки дозволяє створювати посилання на геометрію вихідної моделі, таким чином, що якщо змінюється розмір вихідної моделі, пов'язана з нею деталь оновлюється автоматично.
• Для підвищення продуктивності і зручності роботи з великими збірками та їх кресленнями, що містять десятки тисяч деталей, в SolidWorks передбачений спеціальний режим, що дозволяє скоротити час завантаження файлу і раціонально розподіляти ресурси комп'ютера за рахунок відображення скороченої інформації про компоненти збірки.
• При накладенні відповідних взаємозв'язків між компонентами збірки можливо моделювання кінематики механізму складання. Для цього до одному з взаємопов'язаних компонентів, що має відповідні ступені свободи, прикладаються рушії здатні імітувати поступальний або обертальний рух, привід від пружини або дія сил гравітації.

корисний матеріал? Натисніть:
2020-11-20
Жива вода
інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100