На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
Кишеньковий персональний комп’ютер (КПК) – обов’язковий атрибут безперервного творчого процесу і незамінна річ для творчої людини
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.
×

Адаптація Теорії та Алгоритму рішення винахідницьких задач та комерціалізація, створених на їх базі винаходів, в умовах малого і середнього бізнесу в США (частина перша)

2012-09-04
Андрій (Гавріель) Лівшиць; Ярослав Ващук

Як прийнято вважати, більшість цікавих з точки зору комерційного ефекту винаходів створюються на малих і середніх підприємствах
При всій гнучкості підходу на цих підприємствах до інновацій, відсутність вільних коштів на цих підприємствах призводить до того, що навіть самі цікаві ідеї не можуть бути доведені до ринку
Тим не менше існує безліч адміністративних механізмів, що дозволяють поєднати можливості самих малих і середніх компаній та урядових установ для того, що б сконцентрувати кошти і вивести і продукт на ринок
Про секторі МСБ США
Згідно з американським законодавством, до категорії малого та середнього бізнесу відносяться господарські суб'єкти з чисельністю персоналу не більше 500 чоловік. Всі малі та середні підприємства в США поділяються на 3 категорії:
1. Мікропідприємства - фірми з кількістю працівників до 20 осіб;
2. Малі підприємства - від 20 до 100 чоловік;
3. Середні підприємства - від 100 до 499 осіб.
4. Крім того, окремо виділяють підприємства, на яких використовується
працю найманих працівників і ті, де власник фірми обходиться без залучення найманого персоналу.
Малий і середній бізнес в США почав свій розвиток в епоху Великої Депресії, тому його частка є досить високою. В даний час в США налічується близько 7 млн. підприємств з чисельністю найманих працівників менше 500 чоловік, з них на 6 млн. підприємств зайнято менше 20 чоловік в кожному. Крім того, в США діє 18,3 млн. індивідуальних несільськогосподарських підприємств.
Мале та середнє підприємництво в США представлено в різних сферах (у виробництві торгівлі, фінансовому секторі, сфері соціальних послуг, а також у сфері інновацій). На сьогоднішній день в США дві третини робочих місць створені структурами і компаніями, що належать до категорій малого та середнього бізнесу.
Значним є внесок малого і середнього підприємництва в розвиток науки і освоєння нової продукції, переважна частина відкриттів і винаходів в США припадає на частку дрібних і середніх спеціалізованих фірм. Наприклад, освоєння виробництва літаків, вертольотів, кондиціонерів, персональних комп'ютерів та багатьох інших видів продукції здійснювалося саме на малих і середніх підприємствах.
Державна підтримка малого та середнього підприємництва в США. Принципи та філософія підтримки малого та середнього бізнесу в США сформувалася в 1953р., Коли була створена Адміністрація по справах малого бізнесу в США (АМБ, US Small Business Administration), що захищає інтереси малого та середнього бізнесу на урядовому рівні. На АМБ покладено обов'язок надавати підприємцям фінансову та консультаційну підтримку, допомагати в отриманні урядових замовлень і в укладанні контрактів з великими підприємствами. Представництва даної організації знаходяться у всіх найбільших містах, що дозволяє поширювати політику підтримки малого бізнесу на всі штати, а не тільки на основні економічні центри США.
АМБ розроблений окремий каталог визначення розмірів малих підприємств. В основу етик стандартів входять наступні критерії: галузева приналежність, середньорічний дохід за певний час (в залежності від галузі - за останні 12 календарних місяців, 3 фінансові роки і т д), в окремих галузях - середня зайнятість, середнє число клієнтів і деякі інші. Крім того, бувають винятки. Наприклад, підприємство є малим в роздрібній торгівлі, якщо середньорічний дохід фірми за останні три фінансових роки не перевищував 5 млн.дол., При цьому близько 11 видів діяльності є винятками з правила; в сільському господарстві середньорічний дохід малого підприємства за останні 3 фінансових роки не повинен перевищувати 500 тис.дол. за винятком виробництва великої рогатої худоби.
Відділ АМБ по стандартизації, відповідно до промислової класифікаційною системою, визначає критерії віднесення бізнесу до малого, які варіюються по галузях. Як приклад, для оптової торгівлі і промислового виробництва це буде кількість найманих працівників (відповідно не більше 100 і 500 чоловік, в промисловості в окремих випадках - до 1,5 тис.).
Володіючи можливістю надання та гарантування позик і інструментами венчурного капіталу на суму понад 45 млрд. дол США на додаток до кредитів на випадок надзвичайних лих на суму 5 млрд. дол США, АМБ є найбільшою фінансовою опорою малого і середнього бізнесу.
Основними завданнями АМБ є:
• допомога в отриманні кредиту та надання гарантій по кредитах для бізнесу;
• безпосереднє субсидування і кредитування малого і середнього бізнесу за рахунок коштів власного бюджету;
• технічна та інформаційна підтримка бізнесу;
• збереження та розвиток конкурентного середовища.
На даний момент, в рамках програми гарантування кредитів, АМБ може гарантувати погашення за рахунок держави 90% кредитних зобов'язань. Це забезпечує продовження термінів кредитування при видачі банківських кредитів на термін до 5 років, а при наданні прямих позик - до 15 років.
Особливе місце займає програма фінансового сприяння малому і середньому бізнесу в разі надзвичайних обставин (стихійних лих, соціальних заворушень, терористичних актів) і програма державного гарантування оренди та страхування будівельних підрядів, здійснюваних малими підприємствами.
На малий і середній бізнес в США поширюються спеціальні податкові пільги, наприклад, «бонус першого року», коли податок сплачується не з усією, а з половини оподатковуваної суми. Зниження абсолютних і відносних розмірів федеральних податків сприяє розвитку малого бізнесу, стимулюючи створення невеликих підприємств, посилюючи їх позиції в економіці, а отже, збільшуючи кількість нових робочих місць.
АМБ оперує цілим рядом програм, кожна з яких має свою конкретну мету, сегмент дії, клієнтів, умови участі. Щорічно йде процес оновлення і розвитку як уже діючих, так і створення нових напрямків. Найбільш традиційними і великими є - підтримка ділової активності жінок і представників національних меншин, розвиток експортоорієнтованих виробництв, надання допомоги в науково-дослідній роботі, надання послуг адвоката та ін
Існують дві найбільш великі програми АМБ - «7а» (кредитування традиційних і перевірених часом програм розвитку малого бізнесу) та «504» (на подальший розвиток і модернізацію діючих малих підприємств).
Мета програми «7а» - надання гарантій малому підприємцю, з якихось причин не має можливості отримати її звичайним шляхом при зверненні до позикодавця (банку). В залежності від мети, терміну та суми позики, гарантія надається на 75% позики для суми не більше 750 тис. частка. США, на 80% для суми не більше 100 тис дол; до 10 років на оборотний капітал і до 25 років на основний капітал; процентна ставка не повинна перевищувати 2,75 пункту ставки позики.
Мета програми «504» - допомога в розширенні і модернізації вже діючих малих підприємств. Отримавши відповідну інформацію про діяльність компанії, програма «504» надає довгостроковий кредит з фіксованою ставкою фінансування для купівлі нерухомого майна, обладнання, технологій. АМБ надає гарантію під 40% позики, при цьому максимальна сума гарантії не повинна перевищувати 1 млн. дол США.
Бюджет АМБ на 2011 р. складає 994 млн. дол США Приблизно 72% цих коштів призначено для кредитування за програмою «7а», 19,6% спрямовано на фінансування програми «504». При цьому основні витрати складе не вартість послуг, що надаються, а допомога в придбанні обладнання, здійсненні будівництва за найбільш низькими розцінками. Фінансування малих підприємств, створюваних спільним інвестуванням декількох компаній, становить 7,2% бюджету. На мікрокредитування, що є найчастіше неприбутковим, відводиться 0,5% бюджету.
Роль муніципальних властей і штатів не менш значна. Яскравий тому доказ діяльність Сієтл шт. Вашингтон. Завдяки продуманій політиці щодо малого бізнесу Сіетл з провінційного містечка перетворився в один з розвинених центрів країни. Адміністрацією м. Сієтл реалізується ряд проектів, найбільш сучасним і перспективним з яких є комплекс програм під загальною назвою «Сильне рішення на користь нового століття» (Р owerful Solution for a New Century). Ініціаторами проекту є ряд бізнесменів та адміністрація м. Сієтл, а також деякі громадські організації. В основі ідеї лежить концепція про необхідність управління ринковими процесами, підтримку прагнення людей працювати і заробляти, сприяти розвитку економічно нестійких підприємств.
В рамках цього проекту адміністрація м. Сієтл вирішила відкрити три програми - «Готовий заробити» (Ready to Earn), «Центр підтримки бізнесу та розвитку кредитування компаній» (The Business Assistance Centr е and Development Lending Company) та «Компанія суспільного розвитку Сіеттла» (The Seattle Community Development Partnership).
Програма «Готовий заробити». Об'єктом програми є компанії з низьким рівнем доходу. Крім коштів міської казни, в цю програму задіяні добровільні вкладення таких великих компаній, розташованих у м. Сіетл, як «Microsoft», «Boeing», «Medina Foundation» та ін
Програма «Центр підтримки бізнесу та розвитку кредитування компаній». Об'єктом підтримки є працездатне населення, яке не має достатнього досвіду роботи, не задоволене своїм справжнім становищем (рівнем доходу, характером роботи і т.д.) і бажає змінити ситуацію. Мета даної програми - об'єднати, координувати зусилля громадських та приватних організацій, спрямованих на підтримку розвитку малого бізнесу переважно у нізкодоходник, малорозвинених регіонах міста за допомогою організації, формування та кредитного обслуговування малих підприємств на етапі створення і розвитку їх діяльності.
Програма «Компанія суспільного розвитку Сіеттла». Програма, заснована спільними зусиллями корпорацій і держави, передбачає надання допомоги тим, хто хоче і може будувати житлові будинки, але не має коштів і має засоби більш-менш достатні, але потребує консалтингових послугах. Таким чином, дана програма дозволяє створювати робочі місця, надавати нові види послуг, розширити базу оподаткування і отримувати кошти для здійснення нових і інвестиції.

корисний матеріал? Натисніть:
інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2011
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100