На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
«Венчурний бізнес — це коли інвестуються 10 компаній, з них половина стає банкрутами, у трьох ви повертаєте свої інвестиції, одна дає 10-кратне зростання й у ще одній компанії прибуток в 100 разів перевищує вкладення» — Тім Дрейпер
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.
 1. 1. У автора большое количество изобретений одного направления. При подаче заявки на группу изобретений мной были присвоены отдельные названия на каждое изобретение, входящее в группу. В одном случае получено положительное решение об окончании формальной экспертизы, в другом случае, другой эксперт указал, что недопустимо такое. Я мотивировал тем, что каждое из группы изобретений является самостоятельным изобретением и я имею право дать ему свое название. Эксперт настаивает на том, чтобы название на группу было одно. Есть ли разьяснения по этому поводу. Мне это важно.
  КЭМЦ. Крим.

  Експерт в своїй мотивації при проведенні формальної експертизи керується вимогами «Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель», наказ Міністерства освіти і науки України 15.03.2002 N 197. Ви повинні додержуватися вимог «Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель», Ннаказ Міністерства освіти і науки України 22.01.2001 N 22, з яких я цитую:
  «6.3. ...Назва групи винаходів, що є об’єктами, один з яких призначений для одержання (виготовлення), здійснення або використання іншого, повинна містити повну назву одного винаходу і скорочену — іншого.
  Назва групи винаходів, що є об’єктами, один з яких призначений для використання в іншому, повинна містити повні назви винаходів, які входять до групи.
  Назва групи винаходів, що є варіантами, повинна містити назву одного об’єкта групи із зазначенням у дужках слова «варіанти».
 2. 2. Що таке деклараційний патент?
  Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) — охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).
  Патент на винахід — різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід.
  Деклараційний патент на винахід — різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи та експертизи на локальну новизну заявки на винахід;
 3. Які існують “Методи пошуку творчих рішень”.
  Ігор. Вінниця.
  Перша група — методи випадкового пошуку. «Мозковий штурм». Записна книжка Хефеле. Метод фокальних об’єктів. Метод гірлянд асоціації і метафор. Система Керує. Правила Тринга і Лейтуейта. Списки контрольних питань по А. Осборну, Ей-лоарту, Д. Пойа. Метод синектики. Інтегральний метод Метра.
  Друга група — метод функціонально-структурного дослідження об’єктів. Метод морфологічного аналізу. Метод матриць відкриття. Десяткові матриці пошуку. Метод комбінаторики. Метод східчастого підходу до розв’язання завдань. Метод функціонального винахідництва. Алгоритмічний винахідницький метод конструювання по каталогах. Системне конструювання по Хейзену. Венольний аналіз по Тьякві. Метод конструювання Коллера. Синтез виробів.
  Третя група — методи логічного пошуку. Метод Бартіні. Узагальнений евристичний алгоритм пошуку нових рішень. Функціонально-вартісний аналіз. Алгоритм розв’язання винахідницьких задач (АВВЗ). Теорія розв’язання винахідницьких завдань (ТВВЗ).
  Четверта група -проблемно-орієнтовані методи. Фундаментальний метод проектування Метчетта. Індукування психоінтелектуальної діяльності (ІПІД).
  Методи першої і другої груп («мозковий штурм», синектика, методи фокальних об’єктів, контрольних питань, морфологічний аналіз) базуються на двох загальних механізмах — асоціативному мисленні і свідомо випадковому характері пошуку. Вони прості у використанні, але не пов’язані із сутністю об’єктів застосування. Методи третьої і четвертої груп (алгоритм вирішення винахідницьких задач — АВВЗ, ТВВЗ, функціонально-вартісний аналіз та ін.), навпаки,складніші у використанні , але взаємопов’язані з сутністю об’єктів застосування.
 4. 3. Що означає поняття “промислова власність”?
  Олена. Хмельницький.
  Відповідно до статті 1 “Паризької конвенції з охорони промислової власності” від 20.03.1883 р. (СРСР підписав Конвенцію 12.10.67 р., ратифікував 19.09.68 р. із застереженням і заявою, а Конвенція є чинною і в Україні), об’єктами охорони промислової власності є патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування і вказівки походження або найменування місця походження, а також припинення недобросовісної конкуренції. Промислова власність розуміється в найширшому значенні і поширюється не тільки на промисловість і торгівлю у власному значенні слова, але й на галузі сільськогосподарського виробництва, видобувної промисловості, на всі продукти промислового або природного походження, як, наприклад, вино, зерно, тютюнове листя, фрукти, худоба, копалини, мінеральні води, пиво, квіти, борошно.
  А закони України від 15.12.93 р. № 3687-XII “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, № 3688-XII “Про охорону прав на промислові зразки”, № 3689-XII “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” ґрунтуються на Паризькій конвенції про охорону промислової власності, причому остання має пріоритет перед законами України у сфері інтелектуальної власності. Таким чином, ми виявили, що патенти, корисні моделі, промислові зразки, зареєстровані товарні знаки на товари, послуги, торгові марки є промисловою власністю. І саме вищеназвані продукти інтелектуальної творчості входять до визначення поняття роялті в Законі. Таким чином, плата за використання промислової власності є роялті згідно з міжнародним та українським законодавством.
 5. 4. Чи має право ліцензіат або правонаступник власника патенту забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель)?
  У вирішенні згаданого питання слід керуватися вимогами чинного законодавства, зокрема пунктом 6 статті 23 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі — Закон), відповідно до якого договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони складені у письмовій формі і підписані сторонами. Зазначені договори набирають чинності стосовно будь-якої іншої особи лише після їх реєстрації у Держпатенті України. Порядок реєстрації таких договорів визначений Інструкцією про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності на винахід (корисну модель) та ліцензійного договору на використання винаходу (корисної моделі), затвердженою наказом Держпатенту від 06.06.95 N 89.
  У разі недотримання вимог пункту 6 статті 23 Закону щодо реєстрації договору ліцензіат або правонаступник власника патенту позбавлені права заборонити іншим особам використовувати винахід (корисну модель).
 6. 5. Чи існує iнтернет-адреса Укрпатенту, як у Роспатента.
  Олександр. Сімферопіль.
  Надаю Вам електронні адреси державних установ, що діють у сфері промислової власності:
  Держдепартамент http://www.sdip.kiev.ua/
  Укрпатент http://www.sdip.kiev.ua/index6.htm
  Український центр інноватики http://www.ip-centr.kiev.ua/ukrpatent/control/uk/n_article/main_ua?handler=pbsh&act=ch_art_id&id=900001600179
  Спеціалізована база даних (СБД) «Винаходи в Україні» Укрпатенту http://www.ukrpatent.org/search/
  Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг http://www.ip-centr.kiev.ua/
 7. 6. Как запатентовать в Украине свою идею для производства? Как узнать, существует ли в мире такое изобретение? Как продать изобретение зарубежным производителям? Что необходимо для оформления патента и сколько это стоит?
  Наталья. Симферополь.

  В зависимости от содержания идеи запатентовать можно изобретение, полезную модель или промышленный образец. Для этого по установленных правилах оформляется комплект документов: заявление, описание, формула, реферат, графические материалы и др. Предварительно производится патентный поиск, в результате которого определяются аналоги и прототип Вашего изобретения. Патентный поверенный производит этот поиск в национальной базе Укрпатента и по международной базе. Мое мнение, заявку на патент должен оформлять только специалист, тогда 100% гарантия получения патента с высокими защитными свойствами. Если Ваш выбор будет в мою пользу, то необходимо заполнить Заявку ПП (прилагается), на основании которой будет составлен проект договора со сметой затрат. Получение патента Вам будет стоить от 2000 до 5300 грн (в т.ч. работа ПП и всевозможные государственные сборы и пошлины), в зависимости от сложности патентуемого технического решения и степени его готовности до патентования. Оплата осуществляется в три этапа: аванс — 50%, по факту оформления полного комплекта документов для патентования — 30% и после окончания экспертизы в Укрпатенте — 20%. Чтобы выйти с предложением о продаже Вашей разработки сначала необходимо как минимум подать заявку на патентование. Возможные пути коммерческой реализации изобретения будут разработаны ПП и Вам предложены в зависимости от сути идеи после подачи заявки на патент.


  7. У меня есть несколько объектов, которые как мне кажется необходимо защитить от копирования с помощью патентов. Прежде всего мне бы хотелось это сделать для территорий Украины и России. Подскажите что для этого нужно. В последний раз занимался чем либо подобным во времена СССР.
  Одесса. Анатолій

  Вам необхідно спочатку подати заявку на отримання патенту України на винахід. Оформлення заявки проводиться відповідно до «Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель», затверджених МОН.
  З порядком патентування через патентного повіреного можна ознайомитися на сайті http://patent.km.ua/ukr/pages/i172.


  8. Как защитить права на идею?
  Сумы. Олександр

  Рекомендую Вам прочитати «Порядок оформлення заявки на отримання патенту України на винахід (корисну модель)» http://patent.km.ua/ukr/pages/i172


9. У мене таке запитання: якщо я, наприклад, намалював ескіз футболки для якогось фан-клубу (клуб прихильників певного гурту).Футболка намальована в кольорах. Крім цього, я придумав емблему для цього гурту, то напишіть, будь-ласка, як мені захистити згідно Закону свої права на ці ескізи? Що для цього потрібно? Скільки це коштує? До кого і куди можна звернутися? Івано-Франківськ. Сергій

Зовнішній вигляд футболки (покрій, розфарбування, малюнок) класифікується в патентному праві як промисловий зразок і відповідно до ЗУ „Про захист прав на промислові зразки” при наявності відповідних ознак патентоспроможності на промисловий зразок можна отримати патент України. Про порядок патентування читайте в статті http://patent.km.ua/ukr/pages/i172. Витрати на патентування (мито, збори, послуги патентного повіреного) — біля 2000грн. Емблему Вам необхідно зареєструвати як торговельну марку відповідно до ЗУ „Про захист прав на знаки для товарів і послуг” (див. Порядок реєстрації http://patent.km.ua/ukr/pages/i1720). Витрати на реєстрацію – від 1000грн.


10. Хто ввіжається співавтором винаходу і як це відоброжається в заявочних документах? Які права співавторів винаходу? Як здійснюється користування патентом, що належить декільком співволодільцям? Запорожье. Андрій

Технічне рішення, що кваліфіковано відповідною державною установою як винахід, є продукт творчої діяльності його творця: автора чи авторського колективу. Відрізняється вказаний твір від існуючих аналогів так званими суттєвими ознаками, що перераховані у відмінній частині формули винаходу (після словосполучення „відрізняється тим, що...”). Отже співавторами винаходу можуть бути лише ті особи, які в ході його створення запропонували ну хоча б одну із таких ознак. Відповідно до „Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель” творча участь кожного із винахідників в заявочних документах не визначається і доля співавторства не вказується. Співавторам належать особисті немайнові права на винахід: право авторства і право на присвоєння імені створеному ними винаходу. Майнове право на винахід (виключне право використовувати винахід) належить патентовласнику. Винахідникам належать однакові права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними.


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

2020-11-20
Жива вода
інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100