На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
В Україні на 01.10.2013 (з 1992 р.) зареєстровано 394423 охоронних документів на ОПВ, із них патентів: 108167 на винаходи, 83871 на корисні моделі, 25522 на промзразки, 176805 свідоцтв на знаки для товарів і послуг, 13 свідоцтв на топографії ІМС, 20 реєстрацій КЗПТ та 25 свідоцтв на право на використання зареєстрованих КЗПТ
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.

41. Компания хочет использовать при предоставлении контент-услуг так называемые «голосовые приколы» при этом использовав голос (не фразы) известного артиста, который он использует для исполнения произведений и поддержания своего сценического обараза. Будет ли здесь нарушено право (авторское или смежное)артиста? Ганна. Київ

В даному випадку авторське чи суміжне право відсутне, т.я. відсутній твір (частина твору, назва твору), але у Цивільному кодексі 2003 року є статті про правопорушення щодо особи: запис особи без її згоди, приниженні честі, гідності, престижу або ділової репутації, моральні переживання, неможливість продовження активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, порушення інших цивільних прав...


42. Хочу зарегистрировать авторство на новое слово. Насколько мне известно (из телеинформации), слово «Чанга-чанга» имеет своего автора. Или там есть нюансы?

Відповідно до ЗУ «Про авторське право і суміжні права» об’єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва. Я думаю, що для того щоб провести процедуру реєстрації авторського права на «нове слово» мені з Вами важко буде довести експертам УААСП, що воно є твором. Скоріше всього Вам необхідно комерціалізувати свої права на це слово в системі патентного права і зареєструвати його як знак для товарів і послуг. ЗУ «Про авторське право і суміжні права» захищає (протягом життя і 70 років після смерті автора) твір в цілому, а також його окремі частини, його назву, оригінальні імена та образи, що описані в ньому, наприклад, «Роксолана» (Загребельного), Бембі (Зальтена), Кот Матроскін, Чебурашка (Успенського) http://patent.km.ua/ukr/articles/group6/i236


43. Не знаю можно ли получить по этому адресу справку, но за спрос не дают в нос я хочу отправить заявку на регестрацию авторского права на литературное произведение но смущает графа Вiдомостi про оприлюднення твору какое событие считается фактом оприлюднення твору достаточным ли является, допустим, распечатать пару экземляров и подарить их друзям

Украинское законодательство признает авторами произведения лиц, творческим трудом которых создано произведение. При этом не имеет значения обнародовано произведение или не обнародовано; имеет оно окончательную форму или находится на промежуточной стадии эскиза или наброска; не имеет значения художественный уровень произведения. Важен лишь один факт: произведение, созданное творческим трудом автора, существует в какой-либо объективной форме. Для оповещения об авторских правах не обнародованного или неопубликованного произведения советую копирайт на рукописи сопровождать словами соответственно: «не обнародованное произведение» или «неопубликованное произведение». Это имеет важное правовое значение, в частности, не обнародованные произведения нельзя никаким образом использовать: цитировать, воспроизводить даже исключительно для личных целей и др.; обнародованные, но неопубликованные произведения также имеют ряд ограничений в использовании их третьими лицами. Не смотря на то, что Закон об АП не требует выполнения каких-либо формальностей для подтверждения факта появления произведения-объекта АП, а также удостоверения имени конкретного автора — владельца АП, в реальной жизни часто возникают коллизии, когда необходимо доказывать авторство произведения, а также дату появления этого произведения. Если автор заранее не предполагал возникновение такой ситуации, то может получиться так, что доказательств у него не окажется. Да и вообще, морально очень нелегко бывает доказывать собственное авторство на произведение, созданное в часы творческого озарения. Но так бывает. Что делать, читайте — «Способы подтверждения факта создания необнародованного произведения и авторства на это произведение» (http://patent.km.ua/rus/articles/gro


44. З ким повинен бути укладений договір, якщо видавництво має намір одночасно видати ноти з текстом, а також ноти і текст окремо? Що треба вчинити, якщо в період підготовки договору один з авторів помер? Які види співавторства передбачаються міжнародно-правовими актами? Які права авторів переходять у спадщину і на який строк?

1) може бути укладений один договір: видавництво — суб’єкти авторського права (поет і композитор); 2) стороною договору виступає його правонаступник; 3) роздільне і нероздільне; 4) особисті права належать автору довічно, а майнові — переходять у спадщину на 70 років.


45. Уклінно дякую Вам за повідомлення змісту сторінки http://patent.km.ua/ukr/articles/group30/i258. Якщо Ваша ласка, то дайте відповідь на наступне. 1.Якщо я зареєструю свою збірку у ДП УААСП, чи буде держава надалі відсліджувати по українським джерелам порушення моїх авторських прав на збірку? Чи на кожне оповідання? 2. Якщо н , то хто окр м мене може це зд йснювати?

Держава, ні. Ви можете передати свої майнові права на Ваш твір Організації колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав в Україні http://patent.km.ua/ukr/pages/i198.


46. Является ли електронная версия текста литературного произведения авторским оригиналом? Какие правоотношения возникают между автором и издательством, если издательство требует пересылать рукопись по електронной почте? Как предупредить возможные нарушения авторских прав со стороны издательства? Инна. Запоріжжя

Так, але як правило оригінал повинен посвідчуватися, наприклад підписом автора. Правовідносини виникнуть при укладанні договору про передачу прав на використання твору, який укладається у письмовій формі. В усній формі може укладатися договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо). Підписати з видавництвом видавничий договір, або раніше ніж передавати йому твір подати заявку в ДДІВ на реєстрацію авторського права на твір.


47. Чи потребує якої-небудь реєстрації в державних органах авторський договір? Віталій. Київ

Ця процедура не є обовязковою, але передбачена ЗУ «Про авторське право і суміжні права» і «ПОРЯДОКОМ державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір», зат. постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1756.


48. Хотілося б знати, які права зберігає за собою програмист та як правильно продати свою розробку (програму, сайт) Дуже дякую. Марія. Київ

Особисті немайнові права автора: 1) вимагати зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору, якщо це практично можливо; 2) забороняти зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору; 3) обирати псевдонім у зв’язку з використанням твору; 4) на недоторканність твору. Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором чи законом: 1) право на використання твору; 2) виключне право дозволяти використання твору; 3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором Об’єкти інтелектуальної власності, правова охорона яких забезпечується чинним законодавством України і які можуть мати місце в Інтернет-порталі: 1. Зареєстрована торговельна марка (торговий знак) — патентне право. 2. Домен, якщо він зареєстрований як торговельна марка — патентне право. 3. Комп’ютерна програма — авторське право. 4. База даних — авторське право. 5. Дані, якими наповнені поля і розділи бази даних — право «sui generis». 6. Дизайн загального вигляду сайту, при умові, що виданий патент на промисловий зразок — патентне право. 7. Статті белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру — авторське право. Примітка. 1) Домен, що не зареєстрований як ТМ, не є об’єктом виключних прав власника Інтернет-сайту, він знаходиться в тимчасовому його розпорядження і порядок перереєстрації визначає установа, що його зареєструвала, а конкретно яка — в залежності від його рівня. 2) Реєстрація домена як ТМ дає право зареєструвати його в зоні .ua.


49. Я би хотів продавати через Internet музичні твори (не власного виробництва) шляхом надання покупцю можливості завантажити музичний файл собі на комп’ютер. Знаю, що в Росії така діяльність ліцензується (приклад — сайт www.mp3search.ru). А чи існують в Україні такі центри оформлення прав, котрі могли б надати мені таку ліцензію ? Ігор. Чернівці

Перелік видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, визначений статтею 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Виду господарської діяльності, пов’язаного з продажею через Internet музичних творів, у зазначеному переліку нема. Згідно з вимогами цієї статті (зі змінами згідно з Законом від 17.01.2002 р. №2953-III), серед видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, є «виробництво дисків для лазерних систем зчитування»; «експорт, імпорт обладнання і дисків для лазерних систем зчитування». При здійсненні зазначеного вами поширенння музикальних творів необхідно дотримуватися прав їх власників, що передбачені законом «Про авторське право і суміжні права».


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100