На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
У будь-якій цивілізованій країні права інтелектуальної власності повинні бути такими ж святими і непорушними, як і право приватної власності
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.

71. Поясніть, будь ласка, про прискорення розгляду заявки на знак для товарів і послуг Укпатентом. Чи потрібно за це платити додаткові кошти і яку суму? КИЇВ. Євген

На сьогодні Укрпатент розглядає заявки по реєстрації ТМ протягом 20-24 місяців. Зменшити цей термін можна, якщо заказати по поданій (не менше як 6 місяців) заявці перевірку знака на подібність і тотожність у філії Укрпатенту „Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг” (http://www.ip-centr.kiev.ua). Термін виконання – 1 місяць, вартість 2000 -3500грн, залежно від виду знака. Свій висновок Центр передає Укрпатенту, який протягом місяця готовить рішення про відповідність умовам правової охорони позначення і після сплати мита видає свідоцтво на ТМ.


72. Мне бы хотелось услышать Ваше мнение по поводу внесения изменений в заявку о регистрации товарного знака. Моя ситуация следущая: знак не зарегистрирован, но подана заявка и нужно передать все исключительные имущественные права в том числе на получение свидетельства. Как по Вашему мнению будет ли верным заключение авторского договора о передаче передаче исключительных имущественных прав на объект авторского права – эскиз знака для товара и услуг, в котором предусмотрена обязанность Автора подписать заявление о замене заявителя и подать его в уполномоченный орган в установленном законом порядке, а Предприятие принимает право на получение свидетельства Украины на знак для товаров и услуг и обязуется выполнить все необходимые действия для замены заявителя. А среди прав, которые приобретает вторая сторона значится право на получение свидетельства. Дело в том что по моему мнению до момента получения свидетельства данный объект интеллектуальной собственности является именно объектом авторского права, а не товарным знаком, ведь товарным знаком эскиз может стать только после прохождения процедуры регистрации?! Однако, пообщавшись с патентными повереными я услышала несколько иную позицию, а именно, что с момента подачи заявки данный объект у! же не является Произведением, а является товарным знаком и поэтому нужно заключать совершенно другой договор — о передачи права на подачу заявки. Какая из позиций по вашему мнению является верной? Дніпропетровськ. Олена

При поданні заявки на реєстрацію ТМ заявнику для отримання правової охорони необхідно враховувати вимоги п.4 ст.6 ЗУ „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”: твори мистецтва та їх фрагменти в ТМ використовуються з згоди власників авторського права або їх правонаступників. Якщо заявник правомірно здійснив дану дію, то він отримав виключне право на заявлене позначення з дати подання заявки. „Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг” (п.3.3.8) визначений порядок зміни заявника внаслідок передачі права на одержання свідоцтва за поданою заявкою на реєстрацію ТМ. Заявник подає заяву, у якій вказується реєстраційний номер заявки, міститься посилання на передачу права і відомості про особу, якій це право передається. До заяви додаються договір про передачу права або нотаріально засвідчений витяг з документа, який містить відомості щодо факту передачі права. Договір повинен містити зазначення передачі права на одержання свідоцтва за заявкою від заявника іншій особі і повне ім’я або найменування особи, якій передаються права і її адреса. На мою думку, твір мистецтва залишається твором і об’єктом авторського права не залежно від того, чи використовується він як ТМ чи ні. Інша справа, в якому об’ємі залишаються у автора чи передаються іншим суб’єктам права на нього. І ще, використання позначення в якості ТМ не вимагає обов’язкової його реєстрації. ЗУ „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” дає визначення: „знак — позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб”. Тай права на заявлене позначення виникають не після проходження процедури реєстрації, а з дати подання заявки (ст..16).


73. Шановний пане, підкажіть, які є розцінки для прискореної реєстрації знаків для товарів і послуг? Де можна знайти ці розцінки? Суми. Олена

Прискорена реєстрація ТМ Укрпатентом проводиться на підставі кваліфікаційної експертизи, що виконується по окремому договору з патентним повіреним, по за чергою, по терміновому тарифу і за окрему плату. Розмір оплати визначається в кожному окремому випадку в залежності від виду ТМ, класів МКТП, сроку виконання і визначається від 2,5 тис.грн. Мінімальний термін реєстрації – 7 місяців.


74. У меня такой вопрос, можно ли зарегистрировать Торговую марку на два физических лица (не предприниматели), если да, то нужно ли в Украпатент предоставлять какой либо договор от них. Элина. Харків

Можна зареєструвати. Договір представляти не потрібно. Право на одержання свідоцтва на ТМ має будь-яка особа, в т.ч. і об’єднання осіб. Якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво. Взаємовідносини при використанні ТМ, свідоцтво на яку належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати ТМ на свій розсуд, але жоден з них не має права видавати ліцензію на використання ТМ та передавати право власності іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.


75. У нашої газети два співзасновники: 1. Журналістський колектив господарського товариства, що ВИДАЄ цю газету 2. Обласна державна адміністрація. Як краще узаконити права на назву газети: зареєструвати товарний знак, фірмове найменування, щось інше? 2. Хто має право на таке узаконення: хтось із засновників газети (хто?), чи господарське товариство -- видавець? Сергій

Для захисту права на назву газети необхідно реєструвати її як знак для товарів і послуг. Заявником на реєстрацію повинна виступати юридична особа, в статуті якої прописана дана назва як її комерційне найменування.


76. Предусмотрена ли уголовная ответственность за торговлю товарами под чужой торговой маркой, если данный товар, человек не производдит, а только продает (например торговля товарами фирмы «ADIDAS», человек купил на базаре и перепродает). Одеса. Олександр

Відповідно до ст..229 Кримінального кодексу України (від 5 квітня 2001 року) незаконне використання чужого знака для товарів чи послуг, фірмового (зареєстрованого) найменування, маркування товару, якщо це було пов’язано з отриманням доходу у великих розмірах, — карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот годин, або виправними роботами на строк до двох років. П р и м і т к а. 1) Використанням знака визнається не тільки продаж товару із нанесеним знаком, а й пропонування його для продажу і навіть зберігання з метою пропонування для продажу... 2) Отримання доходу у великих розмірах вважається таким, коли доход у триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


77. У скільки обійдеться міжнародна реєстрація товарного знаку? Чи повиине існувати реальне наповнення, втілення цього знаку? Чи можна обмежитись абстактним описом ідеї? Харків. Ігор

Обов’язкова умова міжнародної реєстрації ТМ — подача заявки на реєстрацію ТМ в Україні. Вартість реєстрації по Мадридській системі (приблизно): — основне мито — $500 — додаткове мито за кожну вказану в заявці країну — $50 (деякими країнами встановлені індивідуальні мита, наприклад Україною — $500). В принципі, реєструється і отримується право на зображення, не залежно від того, яка в нього закладена ідея, в т.ч. і абстрактна. Рекомендації для розробників торговельних марок на сторінці http://patent.km.ua/ukr/articles/i323


77. У меня такой вопрос, существует словесный товарный знак с перечнем товаров: «препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парф.-косметических; косм. средства жидкие;...», мы хотели зарегистрировать такой же знак, но только для «зубные порошки и пасты». Нам отказали, сказав, что это однородные товары. Так ли это. Харків. Еліна

Зубні порошки відносяться до засобів гігієни і, не зважаючи на те, що зареєстроване позначення має конкретизацію до групи косметичних засобів, можна в деякому наближенні говорити про однорідність цих товарів і «введення в оману споживача» (тим більше ці товари класифікуються МКТП в одному, 3-му, класі). Взагалі, ви розумієте, що рішення експертизи носить суб’єктивний характер і при наявності достатніх аргументів для протилежного рішення звертайтесь в Апеляційну палату і... отримаєте той же результат.


78. Фирма А зарегистрировала товарный знак под своим именем. В результате реорганизации фирмы А , путем слияния с фирмой Б встал вопрос о передаче прав на товарный знак фирме Б. Какой порядок перерегистрации прав на товарный знак в Госуд. регистре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг если реорганизация фирмы А уже проведена? Херсон. Анна

Фірма А ліквідована (реорганізована) і її правонаступником стала фірма Б. Потрібно подати в Укрпатент клопотання, підписане правонаступником фірми А, про внесення змін в Держреєстр про зміну найменування власника свідоцтва і, можливо, адреси. До клопотання додається платіжний документ про сплату на рахунок Укрпатенту збору за внесення до реєстру з ініціативи власника свідоцтва на знак для товарів і послуг змін, що стосуються цього свідоцтва — 26 грн, завірені копії реєстраційного свідоцтва фірми Б, виписку з статуту фірми Б і наказ (протокол зборів акціонерів, засновників) про ліквідацію фірми А і створення фірми Б.


79. У мене до Вас таке запитання: чи можна відмовити в наданні правової охорони зареєстрованим товарним знакам («Тривітамін», «Тетравіт»)на підставі того, що вони вказують на склад, сировину, якість товару, для якого ці товарні знаки зареєстровано. Якщо можна, то як і в якому порядку доводиться дане твердження, що для цього потрібно зробити. КИЇВ. Дмитро

Якщо у Вас дійсно є підстави стверджувати, що ці позначення є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і вказують на якість або склад товарів. Я не можу дати вам однозначну відповідь, так як мені не відомі такі товари і їх характеристики. Будь-яка особа може подати до дати прийняття рішення за заявкою до Укрпатенту мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони. Свідоцтво в любий період може бути визнано у судовому порядку недійсним у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.


80. У випадку подання до господарського суду заяви про визнання свідоцтва про право на товарний знак недійсним на підставі його невідповідності вимогам закону щодо надання правової охорони чи може бути відповідачем саме власник свідоцтва, а не Укрпатент? Якщо так, то в яких випадках? І ще одне, підскажіть будьласка, чи є необхідним для встановлення факту вказівки товарного знаку на склад, якість, кількість, властивості товару, для якого товарний знак зареєстровано, проведення експертизи. Якщо так, то яка установа і в якому порядку вправі провести таку експертизу? Яким нормативним актом регулюється дане питання? КИЇВ. Дмитро

Відповідачем у спорах про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним повинен залучатися Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України як орган, на який покладено повноваження щодо видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Тому у разі, якщо позивачем з таких справ у позовній заяві названий Департамент не зазначено як відповідача, суд має за клопотанням сторони або за своєю ініціативою залучити цей орган до участі у справі як іншого відповідача за правилами статті 24 ГПК. Відповідно до статті 41 ГПК у вирішенні спорів, пов’язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, господарський суд призначає судову експертизу. У вирішенні питань, пов’язаних з призначенням судової експертизи, господарський суд керується роз’ясненнами президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.98 N 02-5/424 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи».


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100