На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
Держава повинна побачити переваги людського потенціалу — знань, інтелектуальної власності, ідей — перед нафтою, газом, металом і нерухомістю: на відміну від природних копалин людський потенціал має здатність накопичуватися.
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.
Д О Г О В О Р И
представлено типові форми договорів, застосовуваних у практиці, пов’язаної з інтелектуальною власністю


1. Інтелектуальна власність
1.1. Договор на выполнение работ временным творческим коллективом
1.2. Договор на создание (передачу) научно-технической продукции
1.3. Опционный лицензионный договор
1.4. Договір на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
1.5. Соглашение о намерениях
1.6. Типове положення про інтелектуальну власність в Акціонерному Товаристві
1.7. Договір про передачу працівником роботодавцю майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що створені ним при виконанні службових обов’язків або окремого доручення роботодавця
1.8. Договір на створення (передачу) науково-технічної продукції
1.9. Контракт на створення (передачу) продукції
1.10. Протокол про наміри
1.11. Попередній договір
1.12. Повідомлення про створення об’єкта промислової власності (затв. наказом МОН від 28.12.2004 № 986)
1.13. Договору про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов’язків і (або) окремого доручення роботодавця (затв. наказом МОН від 28.12.2004 № 986)
1.14. Договору між творцем (творцями) і роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору (затв. наказом МОН від 28.12.2004 № 986)
1.15. Договору між роботодавцем і творцем про винагороду (затв. наказом МОН від 28.12.2004 № 986)
1.16. Договору між співавторами про вклад у створенні об’єкта права інтелектуальної власності та розподіл нагороди (затв. наказом МОН від 28.12.2004 № 986)

 

2. Авторське право і суміжні права

2.1. Твори науки, літератури і мистецтва
2.1.1. Авторский договор о передаче прав на использование произведений, созданных в порядке выполнения служебного задания
2.1.2. Авторський договір на створення та передачу для видання літературного твору
2.1.3. Договір на створення видавничої продукції
2.1.4. Авторський договір на твори образотворчого мистецтва
2.1.5. Договір на виготовлення поліграфічної продукції
2.1.6. Договор о залоге права на авторское вознаграждение
2.1.7. Лицензионный договор на использование произведения
2.1.8. Лицензионный договор на авторское произведение (песня, стихи, музыка)
2.1.9. Авторський договір про передачу виключних майнових прав на службовий твір
2.1.10. Угода на управління майновими правами автора
2.1.11. Авторский договор заказа на создание совокупности гипертекстовых документов (сайта) для размещения в сети интернет
2.1.12. Авторський договір про передачу виключного права на використання літературного твору
2.1.13. Авторський договір на літературні твори
2.1.14. Авторський договір на твори образотворчого мистецтва
2.1.15. Авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
2.1.16. Договір дарування художньої літератури
2.1.17. Договір на створення видавничої продукції
2.1.18. Договір художнього замовлення
2.1.19. Авторский договор о передаче исключительных (неисключительных) прав на использование произведения
2.1.20. Авторський договір замовлення

2.2. Комп’ютерні програми, бази даних
2.2.1. Авторский лицензионный договор на коммерческое использование программного средства
2.2.2. Договор на создание и использование программы для ЭВМ или базы данных, созданных в порядке выполнения служебных обязанностей или по заданию работодателя
2.2.3. Трудовой контракт с разработчиком программ для ЭВМ или БД при приеме на постоянную работу
2.2.4. Договір на створення і використання програми для ЕОМ (бази даних), створеної за завданням
2.2.5. Договор на предоставление услуг по изготовлению web-сайта
2.2.6. Договор купли-продажи программного продукта
2.2.7. Авторський договір про передачу прав на використання комп’ютерної програми
2.2.8. Авторський договір про передачу невиключного права на використання комп’ютерної програми

2.3. Суміжні права виробників фонограм і відеограм

2.4. Суміжні права виконавців

 

3. Ноу-хау (комерційні секрети)
3.1. Лицензионный договор о передаче «ноу-хау»
3.2. Договор о конфиденциальности и неразглашении информации
3.3. Договір про захист комерційної інформації (про конфіденційність)
3.4. Договір купівлі-продажу «ноу-хау»
3.5. Угода про нерозголошення конфіденційної інформації
3.6. Договор на передачу во временное пользование прав на «НОУ-ХАУ»
3.7. Ліцензійний договір про передачу ноу-хау
3.8. Ліцензійний договір про передачу «ноу-хау»
3.9. Ліцензійний договір про надання дозволу на використання комерційної таємниці (затв. наказом МОН від 28.12.2004 № 986)

 

4. Захист від недобросовісної конкуренції

 

5. Промислова власність

5.1. Об’єкти патентного права
5.1.1. Договор о денежной компенсации за использование изобретения в период его временной правовой охраны
5.1.2. Договор о уступке патента на ОПС
5.1.3. Договор на переуступку права на патент автором предприятию
5.1.4. Договор об уступке работником работодателю права на получение патентов на изобретения
5.1.5. Договор об уступке права на получение патента на служебное изобретение
5.1.6. Договор о распределении вознаграждения (дохода) между соавторами изобретения
5.1.7. Договор о порядке патентования и использования изобретения между созаявителями/сообладателями патента
5.1.8. Договор между гражданами и/или юридическими лицами о продаже/покупке неисключительной/исключительной/полной лицензии на использование изобретения
5.1.9. Договор между гражданами и/или юридическими лицами о продаже/покупке неисключительной/исключительной лицензии на использование промышленного образца
5.1.10. Договор о порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, не являющемуся патентообладателем
5.1.11. Договор исключительной лицензии на использование объекта промышленной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца)
5.1.12. Договір про розміри та умови виплати винагороди авторам службового винаходу
5.1.13. Договор о порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, не являющемуся патентообладателем
5.1.14. Договор неисключительной лицензии между гражданами и юридическими лицами на использование объекта промышленной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца), охраняемого патентом
5.1.15. Договор о переуступке патента
5.1.16. Угода про розподіл винагороди між авторами науково-технічної розробки, що подається як винахід (корисна модель, промисловий зразок)
5.1.17. Договір про заставу прав на промислову власність
5.1.18. Договір між співавторами об’єкта права інтелектуальної власності
5.1.19. Договір на переуступку права на патент автором (співавторами) патентовласнику
5.1.20. Договір між співавторами об’єкта права інтелектуальної власності
5.1.21. Договір про передачу права власності на винахід
5.1.22. Ліцензійний договір про використання винаходу (корисної моделі)
5.1.23. Договір про передачу права на одержання патенту
5.1.24. Договір про заставу прав на промислову власність
5.1.25. Ліцензійний договір про використання промислового зразка
5.1.26. Примерный договор об уступке патента РФ (свидетельства)
5.1.27. Договор о переуступке патента
5.1.28. Договор на переуступку права на патент автором предприятию
5.1.29. Договор о платежах между Патентообладателем и Пользователем изобретения (в режиме открытой лицензии)
5.1.30. Договор о порядке патентования и использования изобретения между созаявителями/сообладателями патента
5.1.31. Договор о порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, не являющемуся патентообладателем

5.2. Засоби індивідуалізації
5.2.1. Лицензионный договор на товарный знак
5.2.2. Договір про франшизінг
5.2.3. Договір про передачу права власності на знак для товарів і послуг
5.2.4. Лицензионный договор на товарный знак (договор франчайзинга)
5.2.5. Ліцензійний договір на товарний знак
5.2.6. Договір франчайзингу
5.2.7. Договір комерційної концесії (франчайзинг)

5.3. Безпатентні об’єкти
5.3.1. Договор на создание и использование топологии интегральных микросхем, созданных в порядке выполнения служебных обязанностей или по заданию работодателя
5.3.2. Трудовой контракт с разработчиком топологий при приеме на постоянную работу
5.3.3. Договір про інформаційно-довідкове обслуговування
5.3.4. Договір про консультаційне обслуговування
5.3.5. Договір про добросовісне заохочення за використання раціоналізаторської пропозиції (з додатком 1 — Переліком методичних посібників для визначення показників економічної діяльності підприємства, установи, організації, додатком 2 — Договором між авторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди) (затв. наказом МОН від 28.12.2004 № 986)

Форми договорів є в архіві сайту «ВЯПат». При потребі оформляйте заявку на бланки та форми. Для оперативного виконання замовлення вкажіть номер договору. Одна типова форма договору надається безоплатно.корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2011
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100