На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
Патентний повірений на безоплатній основі надає консультації
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.

11. Могу ли я сама зарегистрировать торговую марку и как?
Анна. Киев.

Государственную регистрацию торговых знаков и выдачу свидетельств на них осуществляет Государственный департамент интеллектуальной собственности. Заявка подается в ГП «Украинский институт промышленной собственности». Государственный сбор за подачу заявки и проведение экспертизы (до 3-х классов товаров и услуг по Международному классификатору МКТУ) в соответствии с постановлением КМУ от 16.06.2003 №901 на сегодня составляет суму 1020 грн.
Закон разрешает подачу заявки на регистрацию знака от:
1) юридического лица, например, ООО «УкрФрост» — официального представителя в Украине крупнейших мировых поставщиков решений промышленного холода. Затраты: 1020 + *работа;
2) физического лица, например, уважаемой Дятченко Анны. Затраты: 1020 + *работа;
3) патентного поверенного, представляющего интересы юридического или физического лица.
Сумма договора, в т.ч. оплата сбора и за работу: для юридического лица — 1300грн, для физического — 1100грн.(но только до 10.07.2003).
*Работа что выполняет патентный поверенный по регистрации товарной марки:
классификация товаров и услуг по МКТУ, оформление заявочных материалов и подача их в Укрпатент, сопровождение формальной и квалификационной экспертизы знака в Укрпатенте, внесение изменений в материалы заявки по результатам экспертизы, получение свидетельства, внесение изменений и продление действия свидетельства.
Если Вам понадобятся услуги патентного поверенного, пришлите заполненный бланк заявки и Вам будет направлен проект договора.


12. Я хочу зарегистрировать торговый знак для товаров и услуг в Держпатенте.
1) Сам логотип дизайнерски розробляется, а можно зарегистрировать сначала назву, для того чтобы инной другой этого не сделал, а потом и саму дизайнерскую розробку?
2)Если можна, тогда как в заяве указать и описать назву?
3)Если заявка будет возвращена по той или инной ошибке, то деньги будут возвращены за проплату заявки и каждый Международный класс товаров и услуг, и есть ли срок устранения ошибок.
Дмитрий.

1) Слово «ХХХ» можна зареєструвати як знак для товарів і послуг. А потім (чи одночасно) можна подати заявку на комбіноване позначення (слово + зображення) чи просто зображення і теж отримати на нього свідоцтво на знак для товарів і послуг.
2) Оформлення заявки і опис знаку повинен відповідати вимогам: «Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», затвер. наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. N 116 (в редакції наказу від 20 серпня 1997 р. N 72).
3) Заявка не повертається, а на підставі мотивованих пояснень по результатах експертизи відхиляється. Оплачений збір за подачу заявки і проведення експертизи не повертається.

 

13. Как я и думала это не проблема собрать пакет документов и подать их на регистрацию торговой марки. Не понимаю, в Киеве достаточно большое количество компании по регистрации значков, если это давольно легко и просто сделать без дополнительной помощи, тогда почему они пользуются споросом? Для меня это вопрос?
Анна. Киев.

Ви праві. Не проблема заповнити заявку, прикласти до неї зображення знаку і віднести в Укрпатент. Але це не кінцевий результат, який Ви прагнете досягти. Ви хочете захистити свої права на інтелектуальну власність!
Чому при захисті прав на майно, честь, свободу і т.і. Ви не ідете з заявою самі в суд, а звертаєтесь до адвоката і шукаєте висококваліфікованого, досвідченого, порядного? Тому що Ви хочете виграти справу. Адже так?
Аналогія тут абсолютна. Патентний повірений за рубежем це Patent Attorney — патентний адвокат. Як буде оформлена заявка, складений перелік товарів і послуг, описано зображення знака, проведено опонування експерту при відстоюванні своїх прав, визначення факту порушення Ваших прав на знак чи ймовірності порушення Вами прав інших суб’єктів залежить досягнення поставленої мети — отримання і захист виключних прав на Ваш знак.
І ще, не менш важливий аргумент, при подачі заявки Ви сплачуєте держзбір 1020грн за подання заявки і проведення експертизи, результатом якої може бути рішення про відхилення заявки (невірно оформлені документи, зображення не відповідає умовам правового захисту, не вірно складений перелік товарів і послуг, тотожне зображення вже зареєстровано, на подібне Вашому знаку зображення подано раніше заявку і т.і.). Правилами проведення експертизи заявки не передбачено внесення змін в зображення і перелік товарів і послуг, а також повернення сплаченого збору. Знову необхідно подавати заявку, знову платити збір.

 

14. Мене цікавить: якщо ми зареєстрували слово «ХХХ», а інше підприємство зареєстровало зображення слова «ХХХ», а саме дизайнерська розробка слова або різні кольори букв слова «ХХХ». Чи можлива така реєстрація. Ви запитаєте, чому це мене цікавить — тому що я хочу бути власником слова «ХХХ» і мати виключні права на це слово.
Дмитрий.

Уся міжнародна сфера виробничо-торгівельної підприємницької діяльності роздІлена на 45 класІв товарІв І послуг (34 класи товарІв І 11 класІв послуг) вІдповІдно до МКТП МІжнародного класифІкатора товарІв І послуг). При реєстрацІї знака Ви отримуєте виключнІ права на нього в певному секторІ вказаної сфери, де здІйснюєте свою пІдприємницьку дІяльнІсть, це, як правило, 1 — 3 класи, за що І сплачуєте 1020грн держзбору за подання заявки І проведення експертизи. При бажаннІ розширити цей сектор при реєстрацІї Вам необхІдно буде сплачувати за кожний додатковий (понад трьох) клас суму 255грн. Таким чином лише подання заявки на отримання абсолютних виключних прав на територІї України на слово «ХХХ» буде Вам коштувати 11730грн. Оплата вказаного держзбору не є гарантІєю отримання прав в повному обємІ: порезультатах експертизи Укрпатент може обгрунтовано значно зменшити обєм Вашихпосягань або взагалІ вІдхилити заявку, але при цьому оплачений збІр поверненню не пІдлягає. А тому я, до сплатизбору І подачІ заявки в Укрпатент, провожу дослІдження знака натотожнІсть І подІбнІсть І вже по результатах цІєї роботи приймаєтьсярІшення про можливІсть реєстрацІї І в якому обємІ.ПодІбнІ зображення рІзними заявниками зареєструвати не можна. СтупІнь подІбностІ визначається по спецІальнІй методицІ експертомчи патентним повІреним.


15. Пожалуйста, помогите решить спорный вопрос. Применимо ли наименование «ХХХ.» для воды питьевой фасованной в ПЭТФ таре, которая выпускается в городе Севастополе. К сведению — наименование «Крымская» — зарегистрированная торговая марка (знак R) для воды, которая выпускается в Крыму уже около 10 лет.
Наталья. Севастополь.

В 2001 году в связи с принятием ЗУ «Про охорону прав на зазначення походження товарів» в ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» внесены изменения:
«Стаття 6. Підстави для відмови в наданні правової охорони
3. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:
кваліфікованими зазначеннями походження товарів, крім випадків, коли вони включені до знака як елементи, що не охороняються, і зареєстровані на ім’я осіб, які мають право користуватися такими зазначеннями; ( Абзац п’ятий пункту 3 статті 6 в редакції Закону N 2783-III ( 2783-14 ) від 15.11.2001 )».
Опредилите если «ХХХ» поподает под определение «кваліфіковане зазначення походження товарів» из ЗУ «Про охорону прав на зазначення походження товарів»:
« Стаття 1. Визначення термінів
кваліфіковане зазначення походження товару — термін, щоохоплює (об’єднує) такі терміни:
— географічне зазначення походження товару;
географічне зазначення походження (далі — ГЗП) товару — назвагеографічного місця, яка вживається як позначення у назві товару,що походить із цього географічного місця та має певні якості,репутацію або інші характеристики, в основному зумовленіхарактерними для даного географічного місця природними умовами чилюдським фактором або поєднанням цих природних умов і людськогофактора»то получить свидетельство Вам не удасться (получайте право на «кваліфіковане зазначення походження товару»). Если нет, то регистрируйте, но с оговоркой: «слово «Кримская» не є предметом самостійної правової охорони» и оно не должно быть доминироющим в знаке (этикетке).


16. Уважаемый Ярослав Ващук, хочу быть *хорошей девочкой* не нарушая законов работать ЧП но, под тарговым знаком. К сожалению средств пока еще недостаточно что бы воспользоваться услугами спец.фирм, хочу самостаятельно подать заявление но немогу найти нармотивные документы. Немогли бы вы помочь мне в этом вопросе?
Оксана. Киев

Державну реєстрацію товарних знаків і видачу свідоцтв на них здійснює Державний департамент інтелектуальної власності. Заявка подається в ДП «Український інститут промислової власності» (вул. Сімї Хохлових, 15, біля Лукянівського кладовища). Державний збір за подачу заявки і проведення експертизи (від 1-го до 3-х класів товарів і послуг по Міжнародному класифікатору МКТП) відповідно до постанови КМУ від 16.06.2003 №901 (http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/new/cgi-bin/search.cgi?list=news&user=20030619) на сьогодні складає суму 1020 грн. За кожний клас понад 3-х — 255грн. Заявка оформляється відповідно до «Правил складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарiв i послуг» http://www.rada.gov.ua/laws/pravo/new/cgi-bin/show.cgi?nreg=z0416-97&print=1. Закон дозволяє подачу заявки на реєстрацію знака від:
1) юридичної особи. Витрати: 1020грн + *робота;
2) фізичної особи. Витрати: 1020грн + *робота;
3) патентного повіреного, що представляє інтереси юридичної чи фізичної особи.
Сума договору з патентним повіреним, у т.ч. оплата збору і за роботу: для юридичної особи — 1600грн, для фізичної — 1500грн.
*Робота що виконує патентний повірений по реєстрації товарної марки:
проведення експертизи знака на відповідність вимогам законодавства, класифікація товарів і послуг по МКТП, оформлення заявочних матеріалів і подача їх в Укрпатент, супровід формальної і кваліфікаційної експертизи знака в Укрпатенті, внесення змін у матеріали заявки по результатам експертизи, одержання свідоцтва України, внесення змін і продовження дії свідоцтва.
Якщо Вам знадобляться послуги патентного повіреного надішліть заповнений бланк заявки і Вам буде спрямований проект договору
(http://s.patent.km.ua/data/blanks/zayavka_trademark_ru.doc.

 

17. Я разработал логотип. Мне обещали за него заплатить, но договора нет, т. к. с этим человеком я долго работал и был в нем уверен. Теперь он его использует без моего согласия и не собирается платить. Подскажите что мне лучше сделать, а также где и как можно зарегистрировать разработанный мной логотип. И как потом доказать нелегальное использование?
Сергей. Симферополь.

Если разработанный Вами логотип попадает под определение ЗУ «Про авторське право і суміжні права»:
«Стаття 8. Об’єкти авторського права
8) твори образотворчого мистецтва;
10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;» то Вам необходимо подать заявку в УААСП на регистрацию авторского права на него, как произведение искусства. После получения свидетельства (период 2-3 месяца и затраты около 50 грн + услуги патентного поверенного 300-500грн) «наехать» на этого человека: заявить претензию, посылаясь на свидетельство, закон и указанные в нем меры наказания за нарушения авторских прав. При этом сохранить все эскизы, вспомнить свидетелей, что могут подтвердить ваше авторство, факт передачи логотипа и т.д.
Если Вам известно, что нарушитель не подавал заявку на регистрацию логотипа как товарного знака, подайте такую заявку в Укрпатент, причем укажите те товары и услуги, на которых он наносит разработанный Вами логотип (период в один месяц и затраты 1020 грн + услуги патентного поверенного от 500грн). После регистрации заявки на товарный знак заявите ему претензию.

 

18. Прошу надати консультацію з наступного питання: Я хочу зареєструвати товарний знак на товари і послуги, але не можу знайти у Міжнародному класифікаторі товарів і послуг найменування послуг, які надає наша фірма, а саме організація подорожей, а також санаторно-курортна діяльність. Підскажіть до якого класу відносяться дані послуги і які мають коди???
Денис. Київ.

Вказані послуги відносяться до 39 і 44 класів МКТП (8-ма редакція).
Коди при оформленні заявки на реєстрацію ТЗ не вказуються.
Класс 39. К классу относятся, в частности: услуги, оказываемые посредниками или агентствами по туризму и заключающиеся в информации о путешествиях, поездках или перевозках товаров, а также в информации о тарифных расценках, расписаниях и способах перевозки.
Класс 44. Класс включает, в основном, медицинский уход, услуги в области гигиены и косметики, оказываемые лицами или учреждениями людям и животным; услуги, относящиеся к областям сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.

 

19. Підкажіть, будь-ласка, як і де можна взнати інформацію про наявність реєстрації свідоцтва) щодо певних знаків для товарів і послуг в Україні; чи існує, зокрема в мережі internet, база даних про знаки для товарів і послуг, які на даний час вже зареєстровані ???
Андрій. Київ.

На початку цього року Укрпатент відкрив доступ через Інтернет лише до СБД «Винаходи в Україні». По товарним знакам така база в розробці і можливо на початку 2004р. буде відкрита. Доступ до бази буде обмежений: договір і авансова оплата. Я працюю з Укрпатентом по договору і по моїй заявці такий пошук з представленням офіційного звіту Укрпатенту (перевірка зображення на тотожність і схожість по зареєстрованих ТЗ) проводиться протягом 10-60 днів, вартість від 600грн, залежно від виду зображення, кількості класів товарів і послуг по МКТП та терміну (заявка додається) .
До речі, Роспатент уже кілька років як відкрив в Інтернеті свої бази по винаходах, товарних знаках та промислових зразках і теж на договірних умовах.

 

20. Хочу купить франшизу. Как это сделать?
К. Запорожье.

Прочитайте статтю «Франчайзінг»


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100