На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
Кишеньковий персональний комп’ютер (КПК) – обов’язковий атрибут безперервного творчого процесу і незамінна річ для творчої людини
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.
×

Рекомендації для розробників торговельних марок

2004-05-04
Ярослав Ващук


На земній кулі зареєстровано більше 26 млн. товарних знаків — торговельних марок (в Україні — 37 тис.) і це число зростає щороку майже на мільйон. В умовах конкурентної боротьби до 80% виробів, що попадають на ринки, позначаються торговельними марками (ТМ). Третю частину вартості активів фірм в промислово розвинутих країнах складають нематеріальні активи, в т.ч. ТМ. ТМ відрізняє товари на ринку однорідних виробів і дає можливість продавати їх за цінами на 20-40% вищими порівняно з немаркованими.

1. Загальні вимоги до торговельних марок

ТМ повинні володіти: відрізняльними властивостями, інформативністю, лаконічністю, дешифруємостю, естетичністю, асоціативністю, благозвучністю. ТМ має відповідати вимогам, пов’язаним з її усним і/або письмовим використанням та відповідати певним критеріям: фонетичному, морфологічному, лексичному, семантичному, графічному та юридичному.

2. Види торговельних марок

ТМ можуть бути: зображувальні, словесні, комбіновані.

Зображувальні ТМ можуть бути: зображення предметів, тварин, символи, абстрактні зображення, композиції, які виражають чи зображують: характеристику товару чи послуг, що-небудь типове чи конкретне про товар чи на тему виробництва, архітектурно-історичні мотиви, національно-образотворчі мотиви, гумор і шарж.

Словесні ТМ можуть бути: зв’язані з фірмовою назвою, слова натуральної мови (української чи іноземної), слова штучні, звичайного шрифтового виконання, специфічне чи оригінальне шрифтове виконання. Частіше використовують метафори, історичні назви, абревіатури, акроніми, гібриди, гіперболи.

Комбіновані ТМ — поєднання зображувальних із словесними, словесна і графічна частини яких повинні бути пов’язані композиційно і сюжетно, створювати єдине ціле.

3. Юридичні вимоги до торговельних марок

Не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують: державні герби, прапори та емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до ТМ як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення і якщо на їх використання як елементів ТМ є згода відповідного компетентного органу держави або їх власників. В Україні таким компетентним органом є Міжвідомча комісія щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг, яка утворена та затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001р. за № 151.

Також не можуть одержати правову охорону позначення, які: не мають розрізняльної здатності; є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є загальновживаними символами і термінами (такі позначення можуть бути внесені до ТМ як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні ТМ); є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Не можуть бути зареєстровані як ТМ позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для однорідних товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам; найменуваннями місць походження товарів, крім випадків, коли вони включені як неохороноспроможні елементи до знака , що реєструються на ім’я особи, яка має право користування такими найменуваннями; сертифікаційними знаками, зареєстрованими у встановленому порядку.

Згідно з Законом не може бути зареєстровано як ТМ таке позначення, яке добросовісно використовувалося до 1 січня 1992 року двома і більше юридичними особами для позначення однорідних товарів.

Не реєструються як ТМ позначення, які відтворюють: промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; назви відомих (добре знаних) в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Право на одержання свідоцтва має будь-яка особа, об`єднання осіб або їх правонаступники.

4. Технічні вимоги до розробки та реєстрації ТМ.

Рекомендується розробляти декілька варіантів зображень ТМ і проводити їх перевірку на подібність і тотожність.

Зображення ТМ готовиться розміром 8х8 см у вигляді 10 фотовідбитків, чи виконане методом друку на принтері. Вказується перелік товарів та послуг, на які реєструється ТМ, реквізити підприємства: повна назва, поштова адреса, телефон, факс, електронна адреса, ПІП керівника, код ЗКПО.

Представляється доручення патентному повіреному на ведення усіх справ у Державному патентному відомстві по реєстрації ТМ підприємства.джерело: Інтернет-сайт «ВЯПат»
корисний матеріал? Натисніть:
2020-11-20
Жива вода
інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100