На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
У наступних світових війнах буде розвертатися боротьба за інтелектуальну власність, а не за нафту
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.
×

Модульність, уніфікація і мультифункціональна взаємозамінність в інноваційних технічних рішеннях (продовження, частина четверта - адаптація з ТРИЗ і АРИЗ)

2013-11-17
Андрій (Гавріель) Лівшиць

НАЙБЛИЖЧІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРИЗ і АРИЗ

Можна виділити наступні основні напрямки:

1 . Традиційне явище для еволюції ТРИЗ і АРИЗ - загальне збільшення ступеня алгоритмізації за рахунок більш повного і більш глибокого використання об'єктивних законів розвитку технічних систем.

2 . Істотне зміцнення "моста " ( причинно наслідкового зв'язку ) між фізпротіворечіем і способом його дозволу .

3 . Посилення інформаційного фонду , зміцнення зв'язків між ТРИЗ , АРИЗ і діючими стандартами .

4 . Bиделеніе другої половини АРИЗ ( розвиток і використання знайденої ідеї) в самостійний і незалежний алгоритм .

5 . Розробка нової початкової частини (або окремого алгоритму ) для виявлення нових завдань.

6 . Посилення загально-виховні функції . ТРИЗ і АРИЗ повинні енергійніше і селективні розвивати навички концентрованого , цілеспрямованого і логічно сильного мислення .

7 . Поступове интегративное багаторівневе збільшення універсалізму , взаємозамінності , взаімопріменяемості і модульності . Поєднання функцій та перепрофілювання функціонального навантаження між локальними модулями інноваційної системи

На цій перспективі має сенс зупинитися детально

Пропонується послідовний покроковий алгоритм реалізації цього завдання , звичайно в мультифункціональному варіанті із забезпеченням максимальної уніфікації та повної локальної взаємозамінності всіх зв'язків і елементів інноваційного технічного рішення

ЧАСТИНА 1

1 . ПЕРШИЙ КРОК
Визначити і сформулювати остаточну версію генерованої ідеї та кінцеву мету вирішення задачі по реалізації цієї ідеї
Яка технічна мета рішення задачі ( «Яку характеристику об'єкта треба змінити? » Чи є зв'язок у параметрів задачі з параметрами інноваційних завдань вже успішно реалізованих ?) .

Які характеристики об'єкта завідомо не можна міняти під час вирішення завдання ?

Яка економічна мета рішення задачі і яка комерційна мета переслідується ( «Які витрати знизяться , якщо завдання буде вирішено ?").

Які ( приблизно ) допустимі витрати ?

Який головний техніко - економічний показник треба поліпшити ?

1-2. ДРУГИЙ КРОК
Перевірити обхідний шлях . Припустимо , завдання принципово нерішучості ; ка ¬ кую іншу - більш загальну , відому і вже вирішену - завдання треба тоді вирішити , щоб отримати необхідний кінцевий результат?

( Використовувати системний аналіз - схема такого аналізу може базуватися на принципах стратегії патентування та ліцензування , опублікованій раніше в цьому ж інформаційному ресурсі ) .

1-3. ТРЕТІЙ КРОК
Визначити , рішення якої задачі це ¬ лесообразно - первісною або обхідний .
Порівняти первинне завдання з тенденціями розвитку даної галузі техніки.

Порівняти первинне завдання з тенденціями розвитку провідної галузі техніки.

Порівняти обхідну завдання з тенденціями розвитку даної галузі техніки.

Порівняти обхідну завдання з тенденціями розвитку провідної галузі техніки.

Зіставити первинне завдання з обхідною . Зробити вибір .

1-4 . ЧЕТВЕРТИЙ КРОК
Визначити необхідні количест ¬ ються показники .

1-5 . П'ЯТИЙ КРОК
Внести в необхідні кількісні по ¬ казателі « Поправку на час ».

1-6 . ШОСТИЙ КРОК
Уточнити вимоги , викликані кон ¬ конкретними умовами , в яких перед- покладається реалізація винаходу.
Врахувати особливості впровадження. Зокрема , допускаемую ступінь складності рішення .
Врахувати передбачувані масштаби застосування .

ЧАСТИНА 2 . УТОЧНЕННЯ УМОВ ЗАВДАННЯ

2-1 . ПЕРШИЙ КРОК
Уточнити завдання, використовуючи патентну
літературу. Провести пошук по патентному відомству США ПО виданих патентів , з патентних аплікацій та по викладених патентним заявками ; Провести пошук по фондах Європейського патентного відомства в підрозділах щодо прізвищ авторів винаходів , компаній- заявників винаходів і за комплексними показниками і ключовими словами

Як ( з патентних даними ) вирішуються завдання , близькі до даної ?

Як вирішуються завдання , схожі на дану, у провідній галузі техніки?

Як вирішуються завдання , зворотні даної ?

2-2 . ДРУГИЙ КРОК
Застосувати оператор РВС .
оператор РВС
а . Подумки міняємо розміри об'єкта від заданої величини до 0 (Р- > 0). Як тепер вирішується задача?

б. Подумки міняємо розміри об'єкта від заданої величини до ∞ (Р- > ∞ ) . Як тепер вирішується задача?

в . Подумки міняємо час процесу ( або швидкість руху об'єкта) від заданої величини до 0 (В- > 0). Як тепер вирішується задача?

м. Подумки міняємо час процесу ( або швидкість руху об'єкта) від заданої величини до ∞ (В- > ∞ ) . Як тепер вирішується задача?

д. Подумки міняємо вартість ( допустимі витрати ) об'єктах ¬ та чи процесу від заданої величини до 0 (С- > 0). Як тепер вирішується задача?

е. Подумки міняємо вартість ( допустимі витрати ) об'єктах ¬ та чи процесу від заданої величини до ∞ (С- > ∞ ) . Як тепер вирішується задача?

2-3 . ТРЕТІЙ КРОК
Викласти умови задачі (Не викорис ¬ зуя спеціальних термінів і не укази ¬ вая - що потрібно придумати , знайти , створити ) у двох фразах за такою формою:

а . Дана система, що включає елементи (перерахувати) .

б. Елемент ( вказати )

в . за умови ( вказати )

р. дає небажаний ефект ( вказати ) .

приклади :

«Дана електрична ланцюг , що складається з генера ¬ тора , провідника , споживача струму і вимикачі ¬ ля . Вимикач при розмиканні і замиканні ланцюга дає електричну дугу » ( завдання № 1 ) .

«Дан трубопровід з засувкою ; по трубопроводу рухається вода з частинками залізної руди. Частини ¬ ци руди при русі стирається засувку » ( заду ¬ ча № 21).

«Дана бухта , що складається з берегів , дна , води і ле ¬ жащего на дні шару мулу. Ліквідація мулу при при ¬ трансформаційних змін відомих способів викликає забруднення навколишнього середовища , вимагає великої витрати вре ¬ мени і засобів » (задача Р).

« Дано вертикально стоїть важка бетонна труба і укіс , на який її потрібно опустити . Якщо трубу опускати без складних кранових пристроїв , труба , падаючи на укіс , може зруйнуватися » ( за ¬ дача № 37).

2-4. ЧЕТВЕРТИЙ КРОК
Перенести елементи з 2 -За в наступну таблицю :
Якщо рассматри ¬ вати систему як пристрій Якщо рассматри ¬ вати систему як спосіб
а . Елементи , які можна змінювати, переробляти, переналагоджувати ( в умовах даної задачі).
б. Елементи , які важко видо ¬ змінювати ( в умовах даної за ¬ дачі) .

Приклади : У задачі № 1 генератор , провідник і вимикач відносяться до « а » ;

споживач струму - до « б» ( потре ¬ Бітел - безліч готових і різних машин , приладів; їх важко перебудувати ) .

У задачі № 21 трубопровід і засувка - «а» , вода і частинки руди - «б ».

У задачі Р всі елементи відносяться до «б ».

У задачі № 37 укіс і труба - «б» ( трубу не можна міняти зовсім , укіс допустимо змінювати лише в незначній мірі) .

Примітка: Досить заповнити один вертикальний ряд , тобто систему досить розглядати як устрій ¬ ство або як спосіб .

2-5 . П'ЯТИЙ КРОК
Вибрати з 2 -4а такий елемент , кото ¬ рий найбільшою мірою піддається змінам , переробці , переналадці .
Примітка:
а . Якщо всі елементи в 2 -4а рівноцінні за ступенем допускаються змін , почніть вибір з нерухомого елементу (зазвичай його легше міняти , ніж рухливий) .

б. Якщо в 2 -4а є елемент , безпосередньо пов'язаний з небажаним ефектом (зазвичай цей елемент вказують у 2-3 б) , виберіть його в останню чергу.
в . Якщо в системі є тільки елементи 2- 4б , візьміть в якості елемента зовнішнє середовище.

Приклади : У задачі № 1 три елементи відносяться до 2 -4а - генератор , провідник , вимикач. Вимикач пов'язаний з небажаним явищем ( дугообразованіем ) . Вибрати слід генератор або провідник ( генератор в цілому нерухомий, тому не можна віддати перевагу провіднику ) .

У задачі № 27 вибрати треба трубопровід , так як засувка пов'язана з небажаним явищем ( стирається ) .

У завданнях Р і 37 всі елементи відносяться до 2- 4б , тому вибрати слід зовнішнє середовище.

ЧАСТИНА 3 . АНАЛІТИЧНА СТАДІЯ

3-1 ПЕРШИЙ КРОК
Скласти формулювання ДКР по сле ¬ дующей формі :
а . Об'єкт (взяти елемент , вибраний в 2-5 ) ;

б. Що робить.

в . Як робить сам .

р. Коли робить.

д. При яких обов'язкових умов ( обмеженнях , тре ¬ бованіямі і т. п.).

Приклади : У задачі № 1 - « Генератор ... перериває і вос ¬ станавливаются
подачу струму ... сам ... коли треба споживачеві ... не даючи дуги ».

У задачі № 21 - « Трубопровід ... змінює своє се ¬ чення ... сам ... коли треба регулювати потік ... НЕ істіраясь ».

У задачі Р - « Зовнішнє середовище ... ліквідує мул ... сама ... в короткий термін ... без забруднення моря , берегів і атмосфери ».

У задачі № 37 - « Зовнішнє середовище ... опускає тру ¬ бу ... сама ... під час укладання ... без пошкоджень ».

3-2 . ДРУГИЙ КРОК
Зробити два малюнки : «було» (до ДКР ) і « стало » ( ДКР ) .
Примітки:
а . Малюнки можуть бути умовні - аби вони відображали суть «було» і « стало ».

б. Малюнок « стало » повинен збігатися зі сло ¬ навесні формулюванням ДКР .

Перевірка:
На малюнках повинні бути всі елементи , перера ¬ слена в 2 -3а .
Якщо при кроці 2-5 обрана зовнішнє середовище , її на ¬ до вказати на малюнку " стало ».

3-3 . ТРЕТІЙ КРОК
На малюнку « стало » знайти елемент , зазначений у 3 -1a , і виділити ту його частину , яка не може вчинити необхідного дії при тре ¬ Буєм умовах. Відзначити цю частину ( штрихів ¬ кою , іншим кольором , обведенням контурів і т. п.).

приклади :
У задачі № 21 такий частиною буде внутрішня поверхня трубопроводу.

У задачі № 37 - ділянка зовнішнього середовища між трубою і укосом .

У задачі Р - піддонах область бухти ( інші області зовнішнього середовища - на море , на березі , в атмосфері - виключені за умовами 3 -1д ) .

3-4. ЧЕТВЕРТИЙ КРОК
Чому ця частина не може осу ¬ ществить необхідну дію ?

приклади :
У задачі № 21 - « Внутрішня поверхня труби не вміє стискатися і розтискати ».

У задачі № 37 - « Зовнішнє середовище між трубою і укосом не вміє плавно опускати трубу ».

У задачі Р - « піддонів ( глибинна , підземна ) область не має порожнеч , пов'язаних з дном бухти.

3-5. П'ЯТИЙ КРОК
За яких умов ця частина зможе здійснити необхідну дію (якими властивості ¬ ми вона повинна володіти ) ?

Примітка: Не треба поки думати - здійсненно чи прак ¬ тично бажане властивість . Назвіть це свій ¬ ство , не турбуючись про те , як воно буде досяг ¬ нуто .

приклади :
У задачі № 21 - « На внутрішній поверхні труби щось наростає , а потім - при необхід ¬ ності - зникає ».

У задачі № 37 - « Зовнішнє середовище між трубою і укосом має щільність , достатню для плавно ¬ го опускання труби» .

У задачі Р - « У піддоні області створені пус ¬ тоти , сполучені з дном бухти ».

3-6 . ШОСТИЙ КРОК
Що треба зробити , щоб виділена частина об'єкта придбала властивості , відмічені в 3-5 ?

малюнок:
Допоміжні питання :
а . Покажіть на малюнку стрілками сили , які повинні бути при ¬ дити до виділеної частини об'єкта , щоб забезпечити бажаний ¬ тільні властивості .

б. Якими способами можна ство ¬ дати ці сили?

( Викреслити способи , порушую ¬ ні умови 3 -1д ) .

приклади :
У задачі № 21 - « Нарощувати на внутрішню поверхню труби частинки залізної руди або воду ( лід )». Інших речовин усередині трубопроводу немає , цим і визначається вибір .

У задачі № 37 - «Між трубою і укосом распо ¬ ложить замість повітря щільну середу , яку легко було б поступово прибирати - лід , пісок і т. п. ».

У задачі Р - « Відшукати природні або створити штучні порожнини під дном бухти , з'єднати їх свердловинами з дном ».

3-7 . СЬОМИЙ КРОК
Сформулювати спосіб , який може бути практично здійснено . Якщо таких способів декілька , позначте їх цифрами ( найперспективніший - цифрою 1 і т. д.). Запишіть ви ¬ лайливі способи .

3-8 . ВОСЬМИЙ КРОК
Дати схему пристрою для здійс ¬ тичних першого способу :
малюнок:
Допоміжні питання :
а . Яке агрегатний стан ра ¬ бочей частині пристрою ?

б. Як змінюється пристрій в тече ¬ ня одного робочого циклу ?

в . Як змінюється пристрій після багатьох циклів ?

( Після рішення задачі слід повернутися до кроку 3-7 і розглянути інші перераховані в ньому способи ) .

ЧАСТИНА 4 . Попередня оцінка знайденого ІДЕЇ

4-1 . ПЕРШИЙ КРОК
Що погіршується при використанні запропонованого пристрою ? Запишіть - що услож ¬ вується , удорожается і т. д.

4-2 . ДРУГИЙ КРОК
Чи можна видозміною предла ¬ Гаєм пристрої запобігти це погіршення ? Намалюйте схему видозміненого пристрою.

4-3 . ТРЕТІЙ КРОК
У чому тепер погіршення ( що услож ¬ вується , удорожается і т. д.) ?

4-4 . ЧЕТВЕРТИЙ КРОК
Зіставити виграш і про ¬ ігриш :
а . Що більше?

б. Чому ?

Якщо виграш більше програшу (хоча б і в перспективі) , перейти до синтетичної частини АРИЗ .

Якщо програш більше виграшу , повернутися до кроку 3-1 . Записати на тому ж аркуші хід повторного аналізу і його результат .

4-5. П'ЯТИЙ КРОК
Якщо тепер виграш більше , перейти до синтетичної стадії АРИЗ . Якщо повторний аналіз не дав нових результатів , повернутися до кроку 2-4, перевірити таблицю . ВЗЯТИ В 2-5 ІНШИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ І ВДРУГЕ ПРОВЕСТИ АНАЛІЗ . Записати хід аналізу на тому ж аркуші .

Якщо ні задовільного рішення після 4-5 , перей ¬ ти до наступної частини АРИЗ .

корисний матеріал? Натисніть:
2020-11-20
Жива вода
інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2011
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100