На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
Кишеньковий персональний комп’ютер (КПК) – обов’язковий атрибут безперервного творчого процесу і незамінна річ для творчої людини
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.
 1. 1. Що таке “Інтелектуальна власність”?
  Богдан. Чернівці.

  Інтелектуальна власність — це права на результати розумової діяльності людини в науковій, художній, виробничій та інших сферах, які є об’єктом цивільно-правових відносин у частині права кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які, будучи благом нематеріальним, зберігаються за його творцями і можуть використовуватися іншими особами лише за узгодженням з ними, крім випадків, зазначених у законі.
  У 1967 р. у Стокгольмі було підписано Конвенцію, що засновувала Всесвітню організацію інтелектуальної власності (ВОІВ), у відповідності з якою до інтелектуальної власності належать права на:
  — літературні, художні та наукові твори;
  — виконавську діяльність артистів, звукозапис, радіо- і телевізійні передачі;
  — винаходи в усіх сферах людської діяльності;
  — наукові відкриття;
  — промислові зразки;
  — товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування і комерційні позначення;
  — захист від недобросовісної конкуренції;
  — усі інші права, що належать до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній сферах.

 2. 2. Які існують “Методи пошуку творчих рішень”.
  Ігор. Вінниця.

  Перша група — методи випадкового пошуку. «Мозковий штурм». Записна книжка Хефеле. Метод фокальних об’єктів. Метод гірлянд асоціації і метафор. Система Керує. Правила Тринга і Лейтуейта. Списки контрольних питань по А. Осборну, Ей-лоарту, Д. Пойа. Метод синектики. Інтегральний метод Метра.
  Друга група — метод функціонально-структурного дослідження об’єктів. Метод морфологічного аналізу. Метод матриць відкриття. Десяткові матриці пошуку. Метод комбінаторики. Метод східчастого підходу до розв’язання завдань. Метод функціонального винахідництва. Алгоритмічний винахідницький метод конструювання по каталогах. Системне конструювання по Хейзену. Венольний аналіз по Тьякві. Метод конструювання Коллера. Синтез виробів.
  Третя група — методи логічного пошуку. Метод Бартіні. Узагальнений евристичний алгоритм пошуку нових рішень. Функціонально-вартісний аналіз. Алгоритм розв’язання винахідницьких задач (АВВЗ). Теорія розв’язання винахідницьких завдань (ТВВЗ).
  Четверта група -проблемно-орієнтовані методи. Фундаментальний метод проектування Метчетта. Індукування психоінтелектуальної діяльності (ІПІД).
  Методи першої і другої груп («мозковий штурм», синектика, методи фокальних об’єктів, контрольних питань, морфологічний аналіз) базуються на двох загальних механізмах — асоціативному мисленні і свідомо випадковому характері пошуку. Вони прості у використанні, але не пов’язані із сутністю об’єктів застосування. Методи третьої і четвертої груп (алгоритм вирішення винахідницьких задач — АВВЗ, ТВВЗ, функціонально-вартісний аналіз та ін.), навпаки,складніші у використанні , але взаємопов’язані з сутністю об’єктів застосування.

 3. 3. Подскажите пожалуйста, где можно подробнее ознакомиться с условиями прохождения курсов оценщиков, ценами, терминами и так далее. Очень интересует информация на сайте patent.km.ua .
  Михаил.

  З 1997 року в КиєвІ функцІонує Інститут Інтелектуальної власностІ І права (Е-mail: office@iipl.ukrpatent.org http://www.iipl.ukrpatent.org), який має стати провІдним учбовим центром пІдготовки спецІалІстІв з питань охорони Інтелектуальної власностІ в УкраїнІ. Інститут Інтелектуальної власностІ І права (ІІВП) рІшенням ДАК МІнІстерства освІти І науки України вІд 17.05.2001 р. акредитований за ІІІ рІвнем акредитацІї за спеціальністю «Інтелектуальна власнІсть» (квалІфІкацІйний рІвень спецІалІста). Враховуючи результати лІцензІйної експертизи ДАК щодо спроможностІ ІІВП здІйснювати освІтню дІяльнІсть, пов’язану з пІдготовкою за спецІальнІстю «Інтелектуальна власнІсть», МІнІстерство освІти І науки України рІшенням вІд 04.07.2001 р. надало Інституту лІцензІю на пІдготовку фахІвцІв за спеціальністю «Інтелектуальна власнІсть» освІтньо-квалІфІкацІйного рІвня «магІстр».
  Таким чином, Інститут Інтелектуальної власностІ І права, який функцІонує в державнІй системІ Інтелектуальної власностІ, єдиний в державІ спеціалізований навчальний заклад, що має лІцензІї на пІдготовку фахІвцІв за спецІальнІстю 7.000002, 8.000002 «Інтелектуальна власнІсть» освІтньо-квалІфІкацІйного рІвнІв «спецІалІст» І «магІстр». Інститут Інтелектуальної власностІ І права вІдбувся, як навчальний заклад, І здІйснює пІдготовку фахІвцІв з Інтелектуальної власностІ як для державної системи охорони прав Інтелектуальної власностІ, так І для всІх галузей господарчої дІяльностІ. ІІВП спроможний виконувати науково-дослІднІ роботи, науково-методичне забезпечення та практичну роботу з проблем пІдготовки, перепІдготовки та пІдвищення квалІфІкацІї фахІвцІв з питань охорони Інтелектуальної власностІ, пІдготовки та пІдвищення квалІфІкацІї викладачІв з цих питань, здІйснювати розробку навчальних програм І планІв, а також пІдготовку до видання учбово-методичної лІтератури.

  4. Прошу Вас оказать помощь в установлении контакта с патентным поверенным в г.Киеве, который специализируется (имеет большой опыт) по регистрации и защите авторских прав в области программного обеспечения.
  В.В. Киев.

  Как правило, патентные поверенные в основном специализируются на объектах промышленной собственности: изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, товарных знаках, сортах растений. Это те объекты интеллектуальной собственности, регистрация которых проводится по результатах квалификационной экспертизы Укрпатента и оформление документов требует значительного опыта и специальных знаний. От конкретного патентного поверенного зависит получение положительных результатов патентования и, что очень важно, объем получаемых прав.
  Защита программного обеспечения в Украине пока осуществляется только авторским правом. Процедура регистрации произведений в соответствии с ЗУ «Про авторське право і суміжні права» не требует квалификационной экспертизы (проверки на новизну, изобретательность и промышленную применимость) и, в принципе, любой патентный поверенный с этой работой справится. Другое дело — оплата, расценки плавают от 500грн до 3000, даже у одного и того же патентного поверенного существует «вилка». Через сайт «Державного департамента інтелектуальної власності» (http://www.sdip.gov.ua/help/povireni/) входите в контакт с патентными поверенными.

  5. Пришлите, пожалуйста, адрес нашего украинского сайта патентного ведомства. Мне переставили виндовс, потеряла этот адрес, а в Випо не открывается наш сайт (ссылка с Вашего сайта- не открылась).А мне надо узнать, за подачу на торговый знак цена осталась 340 грв, или поменялась, как в России. Помогите.
  Эмма. Донецк

  Адрес сайта: http://www.sdip.gov.ua/help/povireni/
  Государственный сбор за подачу заявки (до 3-х классов товаров и услуг по МКТУ) в соответствии с постановлением КМУ от 16.06.2003 №901
  (http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/new/cgi-bin/search.cgi?list=news&user=20030619)
  с 2.07.03 составляет суму 1020 грн.

   

  6. Сообщите, пожалуйста, по нашему е-mail реквизиты для оплаты пошлин за подачу заявки на изобретение в Укрпатент. Можно ли оплатить пошлину в рублях и как это сделать? Можно ли заполнить бланк заявления на русском языке?
  Валентина. Саратов.

  По сути вопросов:
  1. Заявители из Российской Федерации могут платить сборы как русскими рублями по курсу, установленным Национальным банком Украины, так и украинскими гривнами (Статья 3 Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации «О сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности» от 30.06.93 г.).
  2. Реквизиты для оплаты сборов за подачу заявки на получение патента на изобретение в рублях.
  Международный Московский банк:
  IMBK RU MM BIC 044525545 cor.acc 30101810300000000545
  INN 7710030411, счет RUR 30122810500010167603
  Получатель: ГП «Украинский институт промышленной собственности», код ОКПО 31032378,
  счет № 26034012820371/810 в Укрэксимбанке г. Киева МФО 322313.
  3. Заявление заполняется на украинском языке (бланк прилагается).

   

  7. Крыммедуниверситет выйграл в Минздраве Украины финансирование инновационного проекта в области медобразования. Но никто — ни у нас, ни вминистерстве толком не знает, какие документы нужно подготовить для правильного оформления. Законодательные акты Украины нашел все, но содержащаяся там информация слишком общая. При поиске в интернете попал на Ваш сайт, и прошу подсказать — где можно найти перечень необходимых документов. Ищу дальше, но надеюсь на Вашу помощь!
  Павел. Симферополь

  Главным правительственным органом, осуществляющим координацию инновационной деятельности в стране, методическое руководство инновационной политикой определено Министерство образования и науки, в структуре которого создан «Департамент інноваційного розвитку» (Гончаренко М.Ф.). который в соответствии с приказом МОН № 747 от 25.12.2002 разработал методический документ «Положення про організацію та проведення державної комплексної експертизи і кваліфікування інноваційних проектів, інноваційного продукту та інноваційної продукції», содержащий необходимою Вам информацию. Возможен и другой путь поиска: в Симферополе находится отделение Украинской государственной инновационной компании, созданной в 2000 году на базе Государственного инновационного фонда, которое располагает необходимыми методическими документами. Если нужен телефон, позвоните в понедельник 10.00-12.00 мне в офис (0382) 720-949.


  8. Мне очень нужна типовая программа по предмету «Основы интеллектуальной собственности» для студентов єэкономического ВУЗа.
  Оксана. Тернополь

  У мене є розроблена мною ще в 2000р. нова на той час програма для юристів по курсу «Право інтелектуальної власності». Відповідно до рішення Колегія Міністерства освіти і науки України від 20.06.2002 N 6/3-16:
  «2. Департаменту вищої освіти (Дмитриченко М.Ф.): 2.1. Спільно з Державним департаментом інтелектуальної власності (Паладій М.В.), Науково-методичним центром вищої освіти* (Левківський К.М.) до 31.05.2003 р. розробити та запропонувати у встановленому порядку до стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів за всіма напрямами і спеціальностями орієнтовну програму варіативної навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність».«
  Така програма розроблена Інститутом інтелектуальної власності і права і я на сьогодні веду переговори з проректором інституту про її отримання. До кінця тижня повідомлю Вам результат.


  9. Із задоволенням ознайомився з Вашими статтями «Об’єкти інтелектуальної власності — нематеріальні активи підприємства» та «Бренди оцінені і
  неоцінені». Маю до Вас запитання: Чи маєте Ви перелік організацій, що мають ліцензію на проведення оцінної діяльності? Якщо ні, то чи можете вказати де я можу отримати такий перелік?
  Владислав

  Відповідно до ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 року N 2658-III (а до ведення в дію закону — постанови КМУ № 1252 від 11.08.1998 і наказу Фонду державного майна України і Державного Комiтету з питань науки i технологій вiд 27 липня 1995 р. N 969/97 «Про затвердження порядку експертної оцiнки нематерiальних активiв») оцінку ОІВ проводять оцінювачі, що мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності ФДМ. Професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними закладами, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України.


  10. Скажите пожалуйста, где можно получить информацию о правилах проведения аттестации на патентных поверенных, когда проходят очередные квалификационные экзамены и т.п. И обязательно надо иметь опыт (не менее 5 лет) практической работы в сфере охраны интеллектуальной собственностими (учена в институте входит в этот срок или нет). На сайте держдепартамента я ничего не нашла. Заранее благодарю Вас.
  Харків. Еліна

  Зверніться по телефону у відділ державних реєстрацій та атестацій Держдепартаменту до заст. нач. управління — нач. відділу ДОБРИНІНА Галина Панасівна (044) 212-50-87.
  Кандидату необхідно мати стаж практичної роботи не менше 5 років, навчання в інституті не враховується.
корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100