На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
Держава повинна побачити переваги людського потенціалу — знань, інтелектуальної власності, ідей — перед нафтою, газом, металом і нерухомістю: на відміну від природних копалин людський потенціал має здатність накопичуватися.
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.

131. Если я подал заявку на патент на изобретение и получил подтверждение на ее рассмотрение, могу я начать производство устройства-предмета изобретения? Как я в этом случае буду защищен в течение полутора лет прохождения патентной процедуры от конкурентов, которые тут же начнут производить аналогичное устройство? У меня ведь на руках нет патента. В практике использования торгового знака есть знак ТМ, пока не вступил в силу R. В патентном праве такого нет. Как мне быть?

Законом передбачено дія тимчасової правової охорони винаходу з дати публікації інформації про подану заявку на винахід. З цієї ж дати можна фіксувати порушення прав потенційного власника патенту на винахід. Судовий розляд даного порушення можливий після отримання патенту.


132. Добридень. Яка процедура одержання українського патенту на винахід, що грунтується на принципі дії, якщо цей винахід вже запатентовано у Росії. Юлія. Дніпропетровськ

Якщо технічне рішення, що патентується в Україні один до одного повторює винахід РФ (інших авторів), то воно буде експертизою визнано не патентоспроможнім. Але якщо воно має відмінності, то все залежить на скільки вони суттєві при досягненні технічного результату винаходу.


133. Якщо власник патенту помер, як я можу скористатися його патентом, до кого звертатись? Олександр. Київ

1) перевірити чи є чинним патент; 2) переконатися, що патент представляє комерційну цінність, тобто захищений ним винахід хтось неправомірно використовує або зацікавлений у його використанні; 3) майнові права, передбачені патентом на винахід, можуть перейти по спадщині на підставі заповіту чи згідно з установленим законом правонаступництвом.


134. На предприятии при производстве установки теплотрассы использовался метод крепления труб между собой. В последствии физическое лицо, которому стало известно об использовании этого метода заявило о том, что используемый метод крепления запентован и оно является владельцем данного патента. При рассмотрении данного вопроса выяснилось, что в запентованом им методе и методе, используемом юр. лицом имеется небольшая разница . Чем это грозит юрид. лицу? Юля. Киев

Факт використання запатентованого винаходу встановлюється в результаті порівняльного аналізу, який як правило проводить компетентний спеціаліст в області патентного права (див. приклад). При проведенні аналізу оцінюється кожна ознака способу, що охороняється патентом, і використанна у використаному методі і патент визнається застосованим, якщо використано всі ознаки, включені до незалежного пункту формули винаходу, аналізуюється ступінь еквівалентності ознак, відповідність патенту умовам патентоздатності і т.д. Якщо факт використання винаходу підтвербхується, то необхідно пілписувати ліцензійний договір з патентовласником, або призупинити його використання, а власнику патенту виплатити обгрунтовану компенсацію.


135. Недавно я и пару моих сотрудников получили Декларационный патент на полезную модель — «фруктовый наполнитель для пищевой промышленности». В этом патенте мы отразили рецепту фруктового наполнителя. У нас есть возможность арендовать цех с соответствующим оборудованием для варки этого продукта... Но мы сомневаемся, можем ли мы приступить к производству наполнителя, имея на руках всего лишь вышеуказанный патент? Подскажите, пожалуйста, имеем ли мы право начать выпуск продукции? Если не имеем, то, какие шаги нам необходимо предпринять, чтобы запустить свое производство. Буду благодарен, если укажите ссылки на нормативные документы в которых будет описан порядок оформления разрешения на производство продукции по Декларационному патенту. КИЇВ. Алексей

Наявність патенту на продукцію, що Ви плануєте випускати, надає Вам право забороняти (дозволяти) випуск (продаж) на території України продукції, ознаки якої відповідають формулі корисної моделі, іншим підприємцям. Порядок і умови запуску у виробництво даної продукції такий же як і при відсутності патенту.


136. Чи маю я право зввернутись з позовом до підприємства про відшкодування морального збитку за проволочку в складенні угод, за несвоєчасну відповідь на мої листи, а також матеріальну винагороду за проведену роботу по виготовленню по їх проханню технічної документації…Петро. Ужгород

Нажаль ситуація, про яку ви пишете, дуже часто трапляється з винахідниками. І так як підприємство не взяло на себе відповідальності за виконанння усних домовленостей і не підписало угоди, то позовний процес з Вашої сторони безперспективний. Попробуйте провести переговори (підписати попередній договір) з іншими зацікавленими особами, а потім використати його як один із аргументів, щоб переконати підприємство в доцільності підписання проекта угоди саме у Вашій редакції.


137. Уважаемый Ярослав Петрович, подскажите пожалуйста, имеют ли сейчас силу авторские свидетельства на изобретения, выданные в 1972 г.? Если да, то должны ли быть они продлены или переофомлены, какой гос. орган осуществляет такое преоформление, возможно ли это сделать сейчас? Елена. Киев.

Так як срок дії АС не обмежений, то вони є чинними на території України. Але переоформити АС в патенти можливо при умові, якщо не закінчився 20-річний срок з дати подачі заявок на ці винаходи, тобто тих, що подані на реєстрацію з 1986 по 1991рр.


138. Заявник має намір запестувати винахід у Росії. Раніше у бланку заяви про видачу патенту України на винахід (корисну модель) заявник відзначав, що має намір запатентувати винахід в іноземних державах. У нових бланках заяви, що є додатком до Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, такої позначки немає. Чи потрібно отримати у Державному департаменті інтелектуальної власності дозвіл на патентування винаходу за кордоном? Оксана. Донецк

Протягом 3-х місяців з дати отримання заявки Укрпатент повідомить заявника про заборону патентування винаходу в іноземних державах. Але якщо таке повідомлення не надійде, то можна починати процедуру патентування. Для прискорення (раніше 3-х місяців) отримання повідомлення Укрпатенту щодо можливості патетування винаходу в іноземних державах необхідно направити клопотання із сплатою збору 40грн.


139. Если изобретение зарегистрированно в Украине, распространяется ли защита украинского патента на Европу и Америку или надо получать дополнительные патенты во всех этих странах? Алексей. Белая Церковь.

Дія прав, що передбачені патентом, обмежується територією держави, що його видала. Для захисту прав в іноземних державах необхідно там провести патентування винаходу.


140. У меня есть идея по получению альтернативного источника энергии, или скажем так, сумасшедшая (на первый взгляд) идея получения эл. тока при отсутствии затрат. Я хотел бы свою идею запатентовать. Я уже консультировался с физиками, противоречий в идее нет. В связи с чем у меня вопрос: 1) Сотрудничаете ли Вы с мировыми патентными бюро, т. е. будет ли признан мой патент (в случае успеха, естественно) в других странах? 2) Каким образом осуществляется процедура патентования?Константин.

Укрпатент регистрирует технические решения в качестве патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Поэтому Вашу идею нужно представить либо в виде устройства (т. е. продукта), либо в виде способа (технологии). Для этого необходимо описать подробно саму технологию и/или конструкцию, чтобы была понятна ее сущность, поскольку просто идея не защищается патентным правом. Скорее всего Ваше предложение можно отнести к способу (технологии) получения эл. тока, который может быть защищен патентом на изобретение. В этом случае нужно указать технические средства, последовательность операций, режимы, другие факторы, влияющие на достижение поставленной цели. Эти признаки, перечисленные в формуле, и будут составлять объем охраны изобретения (безусловно, при наличии новизны). Ето же предложение можно также защитить патентом на полезную модель, что значительно проще, быстрее и дешевле, т. к. решение о регистрации полезной модели Укрпатент высылает в течение 6 месяцев после подачи заявки на регистрацию. Регистрация же патента на изобретение производится обычно в срок 2-3 года после подачи заявки. После регистрации патента в Украине он действует только в Украине. Для защиты патента в других странах можно воспользоваться одной из процедур патентования: международной или национальной, т.е. патентовать одной заявкой сразу в ряде стран, либо подавать заявки по отдельности в каждой стране. Последний вариант более приемлем при небольшом количестве (1-3) стран патентования.


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

2020-11-20
Жива вода
інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100