На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
В Україні на 01.10.2013 (з 1992 р.) зареєстровано 394423 охоронних документів на ОПВ, із них патентів: 108167 на винаходи, 83871 на корисні моделі, 25522 на промзразки, 176805 свідоцтв на знаки для товарів і послуг, 13 свідоцтв на топографії ІМС, 20 реєстрацій КЗПТ та 25 свідоцтв на право на використання зареєстрованих КЗПТ
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.

111. 1)Можно ли вводить в формулу изобретения Систему математических уравнений из которой определяется неизвесная величина? Например заявка на способ измерения температуры с помощью термопары, неизвесная величина это измеряемая температура.

2)Обязательно ли в заявке на способ измерения приводить экспериментальные данные подтверждающие достоверность этого способа? Запорожье. Вадим

1) Действительно, математические выражения фигурируют в формулах изобретений если они являются не единственной отличительной особенностью объекта изобретения, особенно часто в способах измерения или определения каких-либо параметров. При использовании математических зависимостей в ФИ, необходимо соблюдать определенные правила: ­ все символы величин должны разъясняться в самой формуле; ­ все величины, входящие в математические выражения, кроме определяемых, должны быть измеряемыми, а величины задаваемых, поддерживаемых или управляемых параметров, кроме того, практически достижимых в определенных пределах (что вытекает из требования осуществимости изобретения); ­ в самой ФИ должны быть указаны единицы измерения всех величин, входящих в математическое выражение; ­ необходимо соблюдать правильное обозначение и начертания математических символов, исключающих неоднозначность их использования. 2) Не обязательно.


112. Можно ли одновременно подать заявку на одно и то же изобретение в виде полезной модели и 20-летнего патента? Чтобы получить охрану в Украине вполне подойдет и полезная модель, а при условии получения 20-летнего патента и прохождении квалификационной экспертизы этот процесс растянется на 2 года. Но для патентования за рубежем, чтобы воспользоваться конвенционным приоритетом полезная модель не подходит? Л. Київ.

Заявки подати можна, але одна з них по результатах експертизи буде відхилена. Закодавство не передбачує видачу на одне і те ж рішення двох охоронних документів. Легалізована копія заявки на корисну модель надає право на конвенційний пріоритет при патентуванні в іноземних державах.


113. Скажите проверяется ли после подачи заявки на патент, существование схожего патента и вообще могут ли в природе существовать патенты на одно изобретение у разных людей (организаций). Авторские права и патент близки ли по смыслу и по значению? Если нет то в чем их отличие. Ольга

Патент на винахід видається при умові наявності всіх ознак патентоспоможності: новизни, винахідницького рівня та промислової придатності. Новизна — це умова відсутності на момент подачі заявки аналогічного вирішення не тільки у вигляді патенту, але й заявки на нього, чи взагалі в любому іншому вигляді. Патенти на одне й те ж вирішення при певних умовах можуть бути видані у різних країнах. Якщо подібне має місце в Україні, то один із них виданий не правомірно і може бути оскарженим в Апеляційні й палаті чи суді. Авторське і патентне право принципово різні правові інститути захисту обєктів інтелектуальної власності. Патентним правом охороняються результати науково-технічної творчості: винаходи, корисні моделі, промислові зразки... Охорона результатів духовної творчості (творів літератури та мистецтва) здійснюється відповідно до авторського права. Авторське право забезпечує автору охорону його особистих і майнових прав на твір. Але при цьому охороняється сама форма вираження твору, а не викладені в ньому ідея, метод, концепція... Саме «внутрішній вміст» твору охороняється патентом.


114. Могу ли я получить патент Украины на изобретение нового способа производства продукта питания без положительного Вывода государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы. И имеют ли право специалисты УКРПАТЕНТА , без привлечения специалистов –пищевиков, выдавать патенты на рецептуры и способы производства продуктов питания? Алексей

Патентоздатність вашого винаходу експерти Укрпатенту провіряють по трьом ознакам: новизна, винахідницький рівень і промислова придатність. При установленні промислової придатності де-які особливості мають лікарські препарати, але при цьому спеціальні види экспертиз Укрпатент не проводить і сам не заказує. На стадії кваліфікаційної експертизи Укрпатент може запросити у заявника представити документи, які підтверджували б можливість застосування речовини в конкретній галузі. Слід мати на увазі, що наявність патенту на винахід на певну продукцію не надає право на виробництво і реалізацію її окремих видів (лікарських препаратів, зброї, харчових продуктів тощо) без спецільних дозволів та ліцензій.


115. Как я могу убедиться в том, что данный сайт: 1. Не является вульгарным лохотроном 2.Поданная заявка, точнее суть изобретения, не будет использована владельцем сайта в личных целях?

Объективно есть два банальных ответа на оба вопроса: «нет» и «да». Если Вы склонны к первому ответу, мои аргументы: Я, как патентный поверенный, не давал клятву, подобную к клятве Гиппократа у врачей, но существуют незыблемые профессиональные и этические принципы. Закон и профессиональная репутация для меня — инстанции не менее значимые, чем Гиппократ для терапевта:

1. Ни один недобросовестный поступок по порученному делу не стоит больше профессиональной репутации. Были потраченные года на приобретение знаний и создание репутации, и я не собираюсь ради пары сотен долларов ставить крест на карьере и — по большому счету — жизни.

2. Из «Положения о представителях в делах интеллектуальной собственности (патентных поверенных)«, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 10 августа 1994 г. N545: «...Обязанности патентного поверенного. 16. Патентный поверенный обязанный сохранять в тайне сведения, полученные им во время осуществления своих профессиональных обязанностей, в частности суть поднятых лицом, которое он представляет, вопросов, содержание консультаций, советов, разъяснений и т.д...»

3. И в конце концов, все таки существуют понятие человеческого достоинства и совести. Если — ко второму, то убедится в правильности Вашего решения сможете только опытным путем.


116. Имеются ли у владельца патента Украины какие-либо финансовые обязательства после регистрации патента? Нужно ли что-либо платить за его, патента, поддержание? Можете ли Вы посодействовать в получении патентов США/ЕС/России в случае успешной регистрации патента в Украине? Каков в этом случае может быть порядок суммы оплаты такой услуги? Замечу, что согласно европейской патентной конвенции, патент ЕС может быть выдан патентным бюро в Мюнхене/Гааге. Дмитрий.

1) Да. За каждый год действия патента платится годова пошлина: с 1-го по 20-й — от 50 до 550 евро. 2) Если патент получает резидент (гражданин Украины или лицо, которое проживает или находится в Украине), то целесообразно международное патентование осуществить по процедуре Договора о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty — PCT Washington, 1970), который предусматривает подачу Международной заявки, проверку ее на патентоспособность и получение национальних патентов у вказаных в заявке странах. Затраты на патентование по данной процедуре см. в приложении.


117. Защищает ли патент Украины авторские права на изобретение/промышленный образец также и в странах ЕС и США? Если да, то на основании каких документов (соглашений, договоров)? — если нет, то насколько вероятно получение патента в ЕС/США если патент Украины уже выдан? Другими словами: осуществляется ли поиск аналогов в национальной или наднациональной базе данных при выдаче патента Украины? Дмитрий

1) Патент Украины как и патент любой другой страны действует лишь на территории страны, что его выдала. 2) Вероятность не большая, если с даты подачи заявки в Украину прошло более 12 месяцев. 3) При выдаче патентов Украины на изобретение проверка новизны заявлчемого технического решения проводится с учетом мирового уровня техники


118. Скажіть будь-ласка як оплачуються патенти на винахід

1) подача заявки — 25 грн 2) кваліфікаційна експертиза — 200 грн 3) отримання патенту — 17 грн 4) підтримання чинності патенту (щорічно від 1 до 20 року) — від 15 до 11грн


119. Гадаю, що я придумала бігуді нової форми для хімічної завивки, які нададуть волоссю особливий виток.Чи вважається це винахадом? Чи може бути це інтелектуальною власністю? Чи можна це захистити і чи має це сенс на життя?

Так. Це є інтелектуальна власність, скоріше за все промисловий зразок. Порядок оформлення заявки на отримання патенту України на промисловий зразок http://patent.km.ua/ukr/pages/i178.


120. Новий ЦК України не передбачає регістрацію авторських договорів про передачу виключного права, але передбачає обов»язкову регістрацію акта пприйома — передачі виключних прав до цього договору, так лі це? Бо деякі патентні бюро досить требують таку регістрацію.

Виходячи з норм, встановлених частиною 2 статті 1114 ЦК, факт передання виключних майнових прав підлягає державній реєстрації тільки на об’єкти, права на які виникають в результаті їх державної реєстрації, тобто об’єкти промислової власності: винахід, корисна модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг, топографія інтегральної мікросхеми.


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100