На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
Патентний повірений на безоплатній основі надає консультації
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.

91. В заявке на получение патента участвовали два заявителя, патент получили и один из собственников патента желает продать свою часть. На что нужно обратить внимание при составлении договора о передаче права собственности на патент,что включить и какие спорные моменты могут возникнуть в будущем? Второй вопрос: Как защитить свои права на патент, чтобы авторы изобретения не могли якобы создать плогиат только с другим надуманным отличием? Ольга. Донецьк

1. Договір складається відповідно до Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) і реєструється в Держдепартаменті. Якщо право власності на винахід передається новому патеновласнику, то, як правило, патентовласники між собою заключають відповідний договір. Необхідно переглянути договір з винахідником(ами). 2. Обєм прав на запатентований винахід чітко визначений і захищати його необхідно згідно чиного законодавства. Заборонити авторам отримати патент на нове технічне рішення, якщо воно відповідає умовам патентоспроможності, не можна. Випередьте їх! Надійний захист цінної продукції забезпечує, як правило, блок патентів, причому більшість з яких може бути не реалізованими у виробництві.


92. Rак я могу защитить свою идею, как таковую (высшее образование в определенной сфере культуры). Записать в Статут общественной организации этот вид деятельности я не могу, так как общественная организация не может предоставлять высшее образование. Еще в 2003 году я получил авторское свидетельство на мой проект, но оно не защищает саму идею и поэтому, если кто-то в обход меня начнет заниматься Тем же по моим наработкам (они все есть у меня на сайте) я ничего не смогу предпринять в защиту моих прав. Посоветуйте, пожалуйста, как мне поступить. Максим.

З відомих на сьогодні в світі трьох правових інститутів захисту інтелектуальної власності Ви авторське право задіяли. І Ви праві — воно захищає лише форму вираження ідеї, а не її саму. Залишається ноу-хау (комерційні секрети) і патентне право. Вам небхідно знайти висококласного професіонала в системі патентування, який би зумів методи організації і управління (так звані «методы хозяйствования») виразити, як патентоспроможні обєкти.


93. У мене з моїм товаришем, є розробка схеми нового ЦАП-у, але ми построїли їх на основі елементів мсхем, які використовуються в даний час,хоча ефект від того як ми його використовуєм набагато більший, як зараз.Побудувати нову мсхему ми не в змозі — нема лабораторії.Ми б хотіли знати — можна захистити патент на нашу схему — без розробки нової мікросхеми? Якщо ні, до кого можна звернутись за допомогою, тому що таких схем у нас декілька.

Отримати патент на технічне рішення можна при умові, що воно є патентоспроможнім: володіє новизною, винахідницьким рівнем і промисловою придатністю. Якщо пристрій побудований з відомих елементів, навіть таких, що використовуються в техніці для даних пристроїв і з відомими зв’язками між собою, але набір елементів, їх зв’язки між собою відрізняються оригінальністю (новизною) і в результаті такої новизни появляється ефект не просто як арифметична сума від кожного елементу, а значно більший, то можна зробити висновок про наявність такої ознаки патентоспроможності винаходу як винахідницький рівень. Можливість реалізації винаходу в сьогоднішніх умовах розвитку техніки є його промислова придатність.


94. У меня следующий к Вам вопрос. Сведения, «раскрывающие существо новейших достижений в области науки и техники, которые могут быть использованы в создании принципиально новых изделий, технологических процессов в различных отраслях экономики», составляют Государственную тайну. Мне понятно, что изобретение может быть засекречено Государством после подачи заявки на выдачу патента, которая раскрывает сущьность изобретения. Но если изобретение для его передачи потребителю должно обладать деловой секретностью. Не будет ли такая передача нарушением Закона? Как определить критерий принципиально нового изделия или технологического процесса?

До подачи заявки на изобретение сведения о любом техническом решении, созданном Вами, Вы можете представлять для ознакомления без ограничений. После подачи заявки в Роспатент Вы несете определенную ответственность по действующему законодательству за сохранение государственной тайны. Решение о наличии такой тайны в заявке принимает соответствующий экспертный орган Роспатента, о чем Вы будете уведомлены. Если же техническое решение создано на предприятии и от него оформляется заявка на патентование, профиль работы которого связан с возможностью создания разработок, являющимися государственной тайной, например с обороной страны, то соответствующая режимная служба предприятия или специальная комиссия определят режим секретности разработки и укажут порядок информирования о нем. При отсутствии такой службы на предприятии нужно обратится в соответствующую отраслевую или региональную структуру.


95. Який строк позовної давності встановлюється для опротестування патенту на винахід (патент був виданий 14 років тому)?

Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним протягом всього терміну його дії у разі невідповідності запатентованого винаходу умовам патентоздатності, в практиці в основному це відсутність новизни на дату подання заявки.


96. Существует два декларационных патента: первый на способ, второй на устройство использующее этот способ. Спустя 1,5-2 года у фирмы конкурента появляется патент на аналогичный способ и без патентования устройства фирма-конкурент приступает к промышленному выпуску и реализации устройств, на основании имеющегося способа. Правомочно ли это? можно ли считать запетентованный фирмой конкурентом способ изобретением, если по сравнению с ранее запатентованным способом изменен 1 из 6 используемых параметров?

Насамперед, необхідно мати на увазі, що д.патент видається під відповідальність заявника (патентовласника) і установа, що при його видачі не проводила перевірки на відповідність захищеного ним технічного рішення умовам патентоспроможності. Але якщо ви більш-менш впевнені, що ваш патент «стійкий», незважаючи на існування іншого подібного до вашого, вимагайте у конкурента, який використав у своїй продукції чи при її виробництві ваш винахід (використання винаходу — це наявність у продукції всіх(!) ознак, вказаних у першому пункті формули винаходу) припинення порушення ваших прав.


97. Я не зовсім розумію тлумачення терміна «корисна модель». Я, наприклад, до свого видаходу збираюсь прикладати модель, яка доводить, що він працює. Правильно я вважаю?

Термін «корисна модель» прийшов до нас зі своїм смислом з міжнародного патентного права і означає окремий вид об’єктів промислової власності (ОПВ): корисна модель — конструктивне виконання пристрою, що є новим i промислово придатним (див. сторінку сайту http://s.patent.km.ua/data/pics/scheme8.gif). Цей вид ОПВ є досить подібним винаходу, їх ще називають «малими винаходами». Термін «модель» означає — спрощена копія пристрою, що використовується для перевірки його окремих функцій. На відміну від «макета» модель, як правило, роботоздатна по окремих функціях пристрою, який вона копіює.


98. Мне можно получить описание и формулу изобретения,одним из авторов которого я являюсь. Авторское свидетельство № 1561358 «Способ управления уровнем металлической ванны в электронно-лучевых установках для испарения и плавки и устройство для его осуществления». Заявитель: Институт электросварки им. Е.О. Патона. г. Киев. Заявка № 4481277 Приоритет изобретения 13 сентября 1088г. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 3 января 1990г.

Для отримання копії опису з формулою Вам необхідно звернутися в патентний фонд Дніпропетровського ЦНТЕІ. Офіційну завірену копію, в тому числі і дублікат авторського свідоцтва, можна отримати лише в Роспатенті.


99. Підприемство отримало патент на корисну модель, яка описує конструкцію кабеля, що раніше виготовлявся за державними стандартами (ГОСТ, ТУ). Будь ласка, пояснить ситуацію, чи має право це підприємство забороняти випуск аналогічної продукції іншим підприємствам, які також виготовляли цю продукцію до отримання на неї патенту?

Право має, яке йому надає патент, але це право може бути легко оскаржено. Відповідно до ст..31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року № 3687-XII (із змінами від 22.05.2003) використання технічного вирішення в промисловому об’єкті, тотожного описаному в корисній моделі (КМ), чи здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання до дати подання заявки на отримання патенту не визнається порушенням прав власника патенту КМ. Відповідно до ст..7 Закону КМ повинна відповідати умовам патентоздатності, одна з яких це її новизна на дату подання заявки — технічне вирішення викладене в КМ не повинно бути частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання в Укрпатент заявки на отримання патенту. Відповідно до ст..16 Закону [7] деклараційний патент України на КМ видається Державним департаментом інтелектуальної власності без проведення кваліфікаційної експертизи (без перевірки наявності умов патентоздатності) під відповідальність власника патенту. Відповідно до ст.7 і 33 Закону зацікавлена особа в установленому порядку може ставити питання визнання патенту на КМ недійсним в зв’язку з невідповідністю його умовам патентоздатності.


100. Вопрос опять таки скорее практического характера. Мы занимаемся произвордством продуктов питания. Соответственно в нашей деятельности возникают новшества, которые желательно запатентовать. Вот тут возникает вопрос по какому пути идти: изобретение или полезная модель? Дело в том что по ГК эти два объекта интеллектуальной собственности отличаются тем, что для изобретения необходимо наличие изобретательского уровня, а для полезной модели его наличие не нужно. Вот тут я столкнулась с тем, что не совсем точно в нашем законодательстве определно понятие «изобретательский уровень». Поэтому у меня стоит вопрос является ли новая рецептура или новый технологический процесс известного продукта (например, какой то колбасы, торта или др) изобретением или полезной моделью? Кроме того, при регистрации то ли в качестве полезной модели то ли в качестве изобретения нужно по отдельности получать патент (свидетельство) на новую рецептуру, новый технологический процесс создания этого продукта, на новый метод использования известного оборудования для создания этого продукта, или нужно регистрировать один объект интеллектуальной собственности — это создание нового продукта, который уже включает в себя и новую рецептуру, новый технологический процесс новый метод использования оборудования (так как посути эти три объекта неразделимы, отсутствие одного из них влечет невозможность создания новой продукции)? Елена.

Поняття «винахІдницький рІвень» практично не можливо чІтко визначити І наше законодавство не далеко вІдстало вІд мІжнародного з своїм «якщо для фахІвця вІн не є очевидним». Тому рІшення про наявнІсть/вІдсутнІсть «винахІдницького рІвня» у тому чи Іншому об’єктовІ залежить вІд сутІ вІдмІнностей вІд аналога І частІше всього носить суб’єктивний характер. Якщо технологІчний процес виготовлення певного продукту (речовини) вІдрІзняється вІд аналога змІною спІввІдношення кІлькостІ компонентІв, яких всього два-три у цІй речовинІ, І отримується технІчний результат очевидний Із збІльшенням/зменшенням певного компонента то в такому рІшеннІ винахІдницький рІвень вІдсутнІй. Але якщо таких компонентІв десяток І спІввІдношення їх мІняється, причому мІняється послІдовнІсть І режим їх змІшування то це винахІд. Наприклад, стІлець з п’ятьма нІжками не є винаходом, а з одною, в якІй влаштовано гІроскоп — винахІд. Ви можете захистити окремим патентом продукт, процес а також нове застосування вІдомого продукту чи процесу, якщо цІ об’єкти вІдповІдають умовам патентоздатностІ. Але якщо цІ об’єкти нерозривно пов’язаннІ з досягненням технІчного результату, то це вІдповІдає умовІ єдностІ винаходу І патент можна отримати один.


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

2020-11-20
Жива вода
інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100