На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
Сила інтелекту не в тому, щоб все знати, а в тому щоб знати, де в даний момент можна знайти необхідну інформацію
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.

11. Подскажите каким образом можно получить патент на создаваемую ТВ-программу и как зарегестрировать авторское право на продажу этого ТВ-шоу? КИЕВ. Андрей

Авторські права на телевізійну програму, що Ви створили, можна захистити, якщо зареєструвати авторське право на її сценарій. Авторське право (АП) реєструє і видає свідоцтво України УААСП Державного департаменту інтелектуальної власності (МОН). По реєстрації авторського права виконуються наступні роботи: ­ аналіз предмету захисту і визначення системи захисту його складових (авторське право чи право «sui generis»); ­ визначення форми подання твору на реєстрацію та його оформлення; ­ оформлення опису щодо використання твору та її структури; ­ оформлення інших документів відповідно до „Порядку державної реєстрації авторського права...”; ­ сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права на твір; ­ подачу заявки на реєстрацію авторського права на твір; ­ супроводження розгляду Держдепартаментом заявки щодо реєстрації авторського права; ­ сплату державного мита за видачу свідоцтва; ­ отримання свідоцтва України на твір. Витрати на реєстрацію твору, в т.ч. сплата мита, визначаються в межах 500грн. і проводяться в три етапи: оформлення документів, подання заявки, отримання свідоцтва. Оформлення заявки і отримання свідоцтва — протягом двох місяців. Заявник оформляє заявку патентному повіреному (http://s.patent.km.ua/data/blanks/zayava_PP_reestr_AP.doc), на підставі якої оформляється проект договору з кошторисом витрат.


12. При создании нового детского издания мы столкнулись с необходимостью защитить свои права на: 1.Разработанные персонажи, как имена, так и изображения. 2. Идею их происхождения, характеристики персонажей и всё то, что они представляют как целостные брэндовые формы. 3. Общую идею и методологию издания, включая логотип и пр. Вопрос. Как и что я могу защитить как автор? Ведь в данном случае речь идет не о конкретной книге, а об образах, как инструменте общения с детской аудиторией. Донецк. Анна

Можливі форми захисту авторських прав на видання: 1) саме видання і перераховані Вами об’єкти, що його формують, є об’єктами авторського права, захист яких здійснюється відповідно до ЗУ „Про авторське право і суміжні права” з моменту їх об’єктивного вираження; 2) оригінальні дизайнерські розробки (в т.ч. і зображення персонажів), що містяться в кожному номері видання (наприклад, титульна сторінка журналу), можна захищати патентом на промисловий зразок; 3) назву видання і зображення головного персонажу (образа, символу), як в поєднанні так і роздільно, можна зареєструвати як торговельну марку.


13. На даний час Закон України «Про авторське право та суміжні права» в ст.33 містить вимогу письмової форми авторського договору, але не передбачає обов«язкової його реєстрації. Закон лише згадує, що таку реєстрацію здійснює Установа у сфері охорони авторського права і суміжних прав (ст. 4). Водночас ст. 210 Цивільного кодексу України говорить, що «Правочин підлягає державній реєстрації лише у випадках, встановлених законом». Отже, необхідність реєстрації повинна бути визначена саме в Законі, а не в іншому нормативному акті. З огляду на це, як Ви вважаєте, чи е обов»язковою (після набуття чинності новим Цивільним кодесом України)реєстрація авторського договору, передбачена Постановою КМУ від 27 грудня 2001 р. N 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір»? І друге запитання: чи не буде недійсною умова авторського договору про безоплатність передачі невиключного авторського права? Зазделегідь вдячна. КИЇВ. Олена.

1. ЦКУ — 2004: „Стаття 1114. Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього Кодексу, не підлягають обов’язковій державній реєстрації. Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об’єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.”
2. ЗУ „Про авторське право...”: Передача права на використання твору іншим особам може здійснюватися на основі авторського договору про передачу виключного права на використання твору або на основі авторського договору про передачу невиключного права на використання твору... ...Автор (чи інша особа, яка має авторське право) має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору (Стаття 15). Договір про передачу прав на використання творів вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов (строку дії договору, способу використання твору, території, на яку поширюється передаване право, розміру і порядку виплати авторської винагороди, а також інших умов, щодо яких за вимогою однієї із сторін повинно бути досягнено згоди). Авторська винагорода визначається у договорі у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору, або у вигляді фіксованої суми чи іншим чином. При цьому ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Кабінетом Міністрів України*... Умови договору, що погіршують становище автора (його правонаступника) порівняно із становищем, встановленим чинним законодавством, є недійсними...”
*Мінімальні ставки авторської винагороди (роялті) за публічне виконання, публічний показ, публічне сповіщення або ретрансляцію (повторне публічне сповіщення) творів науки, літератури і мистецтва (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 72)
З вище наведеного слідує: 1. Особа має право вимагати виплати винагороди, але не зобов’язана. 2. Обов’язковою умовою договору є розмір і порядок виплати авторської винагороди, по яким сторонами повинна бути досягнута згода. 3. Ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки. 4. Умови договору, що погіршують становище автора порівняно із становищем, встановленим чинним законодавством, є недійсними.
Висновок: 1. Реєстрація авторського договору не є обов’язковою. 2. Договір в якому не передбачена виплата винагороди є дійсним, але може бути оскарженим автором.


14. Я планирую на коммерческой основе печатать и реализовывать плакаты (или, так называемые, постеры) используя для этого кадры из фильмов (например, «Матрица», «Гладиатор», «Властелин колец»). Исходные изображения я предполагаю получать путем программной обработки оригинального видеоряда лицензионных DVD дисков соответствующих фильмов. Продажи будут осуществляться через интернет-магазин, поэтому место жительства конечного потребителя не известно. То есть какая-то часть продукции будет импортироваться за пределы Украины. Как при этом не нарушить авторские права и правильно документарно оформить данную деятельность? P. S. Объем инвестиций – на уровне малого бизнеса. Поэтому речь о выкупе авторских прав не идет. Скорее подойдет лицензия свободная от дальнейших отчислений на конкретные, отобранные мной кадры из фильма (если такое возможно). Одесса. Юрий

Плакати, що Ви плануєте продавати, є частиною твору, яка може використовуватися самостійно, яка як і весь аудіовізуальні твір (об’єкт авторського права) охороняється відповідно Закону України „Про авторське право і суміжні права” Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти відтворення творів. За оприлюднення і кожне публічне виконання, показ, демонстрацію чи сповіщення аудіовізуального твору (його частини) за авторами аудіовізуального твору зберігається право на справедливу винагороду, що розподіляється і виплачується організаціями колективного управління або іншим способом. Вам потрібно вийти на організацію колективного управління майновими правами, якій автори доручили свої права на дані твори, і з’ясувати на яких умовах можна право на використання кадрів з фільмів. Це може бути УААСП , спілка кінематографістів чи ін.


15. 1. Нами разработаны 2 действующих программных комплекса, до сих пор авторских прав на них мы не получали. С недавнего времени у нас появилась необходимость зарегистрировать нашу компанию в едином государственном реестре разработчиков ПО. И появилачь реальная необходимость наличия авторских прав на оба продукта. Мы примерно изучили процедуру регистрации но все описаное касается физических лиц а в нашем случае мы лицо юридическое. Подскажите пожалуйста, как нам это произвести? 2. Один из наших конкурентов (по Эксперт-Юристу) подал на нас в суд обвиняя нас в том, что мы якобы часть базы (модуль суды) украли у него. При этом ответчиком выступает не наша компания а наши издатели компания Высокие Технологии г.Киев. Правильно ли что они подали в суд на них а не нас? Кто при этом должен оплачивать наши коммандировочные расходы (нас тоже туда постоянно вызывают)? И можно ли вообще доказать в этом случае нашу вину если набор данных у нас действительно схож но при этом сами данные являют собою решения судов или законодательство что не может служить объектом авторского права? 3. В Луганске ОБЭП поймал нарушителей нашего авторского права: некоторые личности коммерчески занимались копированием наших дисков Эксперт-Юриста. Мы составили расчет согласно которому разработка и выпуск одного компакт-диска составляет 490 грн. Вроде бы их поймали «с поличным» и возбуждают уголовное дело. Не продешевили ли мы со стоимостью разработки? Каковы шансы выиграть это дело? Что мы можем сделать со своей стороны чтобы выиграть это дело?

1. При реєстрації авторського права на ю.о. використовується відповідний бланк заяви (додається). 2. Відповідно до законодавства до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать виключне право на дозвіл або заборону використання твору (виготовлення одного або більше примірників твору) іншими особами, а тому відповідач позивачем вибраний правильно. Ваші витрати, скоріш за все, будуть вашими. Якщо позов поданий по факту порушення АП на базу даних, то дані, якими наповнені поля і розділи бази даних не захищаються АП. Бази даних — об’єкти авторського права захищаються нормами авторського права. Такі бази даних характеризуються складною багатоступеневою структурою, взаємною залежністю певних розділів, складною системою керування тощо. При цьому «...підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп’ютера) чи інших засобів». Потрібно мати на увазі, що правова охорона творів відповідно до Закону України „Про авторське право і суміжні права” поширюється тільки на форму вираження твору. 3. Ви повинні подати розрахунок на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду (зменшення кількості потенційних ваших покупців, дискредитація якісних показників вашої продукції), або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права, або виплату компенсацій, при цьому ви маєте право вимагати відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням авторського права.


16. Рік назад мною був створений Інтернет-сайт, присвячений перевезенням.Тиждень назад до мене звернулось підприємство, яке також має Інтернет-сайт, присвячений цій же тематиці і повідомило, що має намір звернутися до суду у зв`язку з тим, що я порушую їхнє авторське право і повністю скопіювала їхній сайт. Хоча і по дизайну і по всіх інших параметрах ці сайти зовсім різні. Підкажіть, будь ласка, якщо вони звернуться до суду, яким чином мені захищати свої права, як аргументи надати на захист своїх прав. КИЇВ Ірина

Я думаю, що особливо хвилюватися Вам не слід. Якщо ті відмінності між сайтами про які Ви пишете мають місце, то Ваш сайт має оригінальні риси, є новим твором в не може попадати під дію авторських прав інших осіб. Слід врахувати, що відповідно до Закону України „Про авторське право і суміжні права” правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на його наповнення або на виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття. При захисті Ваших прав керуйтеся вищевказаним законом.


17. 1. Могу ли я зарегистрировать авторское право на этот портал в целом ? Ваша стоимость в комплексе ? Срок получения свидетельства ? 2. Стоит ли регистрировать отдельно эмблему (графическое изображение ) в качестве ТМ ? Ваше мнение. 3. Какова стоимость , сроки регистрации ТМ если я решу зарегистрировать весь комплекс — эмблему (надпись TourUA.com),слоган «ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПРОСТО»,внешний вид (дизайн) и структуру портала ? 4. Договор с програмистами — разработчиками ещё не заключен, хотя работы завершаются. В стандартном договоре предусмотрено их авторское право на програмную основу портала. Надо ли это исключить или можно оставить ? 5. Когда портал заработает планируется передача прав на его эксплуатацию и сопровождение юридическому лицу. 5.1 Можно ли передавать это право на платной основе на определенный срок — 1 год,2,3...? 5.2 Что именно Вы посоветуете регистрировать на данном этапе, чтобы сразу же можно было заключить договор с юрлицом ? 5.3 Поможете ли Вы составить грамотный Договор с юолицом ? Стоимость ? КИЇВ Валентин

1. Так, можете захистити авторським правом: твір в цілому, базу даних, комп’ютеру програму; патентним правом: дизайн головної сторінки, рекламний салоган, доменне ім’я, торгівельну марку. 2. Це залежить від масштабів використання ТМ та її привабливості. І майте на увазі: відсутність реєстрації містить загрозу порушення чужих прав на тотожні чи подібні знаки і втрату пріоритету, розроблений Вами знак може зареєструвати хто-небудь інший на своє ім’я, (національне законодавство дозволяє це, якщо першокористувач таку реєстрацію не здійснив), а потім заявити претензії – Вам. 3. По звичайним тарифам реєстрація авторського права протягом 2-3 місяців Вам обійдеться в $100, а патентування – 2-2,5 років в $300. 4. Це право власника сайту. 5. Це Ваш вибір. 6. Так. Я надам Вам типову форму договору.


18. Я написав художній твір. ДЕ САМЕ його можна зареєструвати, аби отримати авторське свідоцтво, та закріпити авторське право? Або — що мені взагалі робити, аби цей твір став вважатися моїм по Закону? Славутич. Станіслав

Відповідно до ЗУ „Про авторське право і суміжні права” авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права реєстрація твору не є обов’язковою. Особа, яка має авторське право для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права, наприклад, © Ярослав Ващук, 2004. Для збільшення надійності охорони твору, особливо не опублікованого, бажано провести його державну реєстрацію. Заявка на реєстрацію авторського права авторів на твір повинна містити: ­ заяву, викладену українською мовою, що складається за встановленою формою (http://s.patent.km.ua/data/blanks/zayava_reestr_AP.doc); ­ примірник твору; ­ документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору (за наявності); ­ документ або копію документа про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права (http://patent.km.ua/ukr/pages/i23). Заявки на державну реєстрацію подаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, буд. 34, Київ, 01030, ДП УААСП, тел.: 234 55 32 Витрати на реєстрацію: за пiдготовку до держреєстрацiї авторського права вiд фiзичних осiб 55,25 грн. за оформлення та видачу свiдоцтва про реєстрацiю авторського права на твiр вiд фiзичних осiб 8,5 грн.


19. Чи має робота Малої академії наук якийсь захист авторських прав, і як захистити права на надруковану в журналі статтю? Красилів. Юра.

Робота, яка подавалася на розгляд МАН захищається як об’єкт авторського права, тобто як наукова стаття (захищена форма викладення, а ідея не захищена). Опублікована в журналі стаття отримує правовий захист знову ж таки в системі авторського права. Для захисту технічних рішень в цих творах необхідно проводити процедуру їх патентування.


20. Чи існують обмеження щодо використання частини аудіовізуального твору, які не підпадають під «Закон про авторські та суміжні права»? Конкретно: чи можу я в свої програми, що транслюються в ефірі регіонального телебачення включати уривки з фільмів, хроніки, тощо? Дніпропетровськ. Максим

Відповідно до ЗУ „Про авторське право і суміжні права” частина твору розглядається як твір і охороняється відповідно до цього Закону. При цьому частиною твору може бути і певний кадр відеограми, що ідентифікується з цілим твором і, навіть, при окремому використанні має свою оригінальну форму вираження змісту чи ідеї твору. Якщо ж знайти достатні обґрунтування то можна скористатися ст..21 про вільне використання твору чи його частини з обов’язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення. Що торкається хроніки, то варто мати на увазі, що повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації, не є об’єктом авторського права.корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100