На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
У наступних світових війнах буде розвертатися боротьба за інтелектуальну власність, а не за нафту
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.


51. Ситуация заключается в том, что автор изобретения готов отказаться от права на выплату вознаграждения в течении времени действия патента, однако необходимо точно знать как формить этот договор об отказе и то, не сможет ли автор, впоследствии, передумав, оспорить в суде этот договор. Харків. В В

Відповідно до ЗУ „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” право на одержання патенту має винахідник, якщо ж він це право передав іншій особі, то ця передача повинна здійснюватися на підставі договору. Також і роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем. Якщо в такому договорі не передбачена винагорода чи його взагалі немає, то законом передбачені наступні права винахідника: • Винахіднику належить право авторства, яке є невід’ємним особистим правом і охороняється безстроково. • Винахідник має право на присвоєння свого імені створеному ним винаходу (корисній моделі). Права патентовласника закон визначає: власник патенту повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту.


52. Как я понял мне надо начинать с поиска аналогов моего изобретения. Могу я расчитывать на Вашу платную помощь?

Работа по проведению анализа предмета защиты, определению его составляющих и их классификации по МПК, поиск аналогов и определение прототипа с использованием СБД «Винаходи України» будет стоить 200 — 500грн в зависимости от количества классов поиска, с использованием БД Роспатента — на 30% больше. Робота з проведення аналізу предмета захисту, визначенню його складових та їхня класифікація по МПК, пошук аналогів і визначення прототипу з використанням СБД «Винаходи України» буде коштувати 200 — 500грн у залежності від кількості класів пошуку, з використанням БД Роспатенту — на 30% більше.


53. Провести патентний пошук тема — Телескоп .Що для цього потрібно і як це зробити? Тернопіль. Сергій

Необхідно по Міжнародному патентному класифікатору (МПК) визначити відповідні класи для даного пристрою (див. сайт http://www.fips.ru/russite/classificators/ipc7.htm). Патентний пошук можна провести: — у Фонді патентної документації громадського користування (адреса: бульвар Лесі Українки, 26, м.Київ, 01133). З квітня 2001 року ФГК увійшов до складу Філії Українського інституту промислової власності «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг» (http://www.ip-centr.kiev.ua/) — в патентній бібліотеці на Либідській (Київ) — в регіональному ЦНТЕІ. Для пошуку по повномірним спеціалізованим базам даних (України, Росії, ВОІВ) необхідно мати спеціальний доступ до цих баз (договір на інформаційне обслуговування). Я можу зробити Вам такий пошук, але він буде платним.


54. 1.Можно-ли патентовать устройство, ранее описанное тем — же автором в научной открытой печати? 2.Можно-ли наряду с подачей патента публиковать данные о устройстве? Донецк. Сергій

1. Можна патентувати лише протягом 12 місяців з дати публікації інформації. 2. Не бажано, адже тимчасова правова охорона у Вас виникне лише після публікації інформації про заявку в офіційному бюлетені Держпатенту „Промислова власність”, а повна – після реєстрації патента.


55. Просьба объяснить, какие формы договоров могут быть задействованы между промышленными дизайнерами и фабриками-производителями при объявлении открытого конкурса на промышленный образец .И в какой момент отношений следует беспокоиться о патентовании промышленного образца, принятого к производству ?Или это следует предусматривать в договоре непосредственно. Какую форму договора следует применять промышленному дизайнеру при отношениях с предприятием-работодателем, если при приеме на работу был использован только типовой договор? Одесса. Юрий

По суті питань: 1. Рекомендую наступні договори (додаються). 2. Зразу ж після закінченя розробки. 3. Бажано передавати у виробництво розробку захищену патентом на підставі ліцензійного договору, або хоча б з поданою завкою на патент. Якщо ж патентування здійснюється за участю виробничника обов’язково підписувати з ним договір по розподіл прав на ПЗ. 4. Договір про передачу права на ПЗ, що розроблений в порядку виконання службового завдання.


56. 1.Возможны ли варианты,при которых стоимость патента оплачивает другое лицо за часть выгоды от его испльзования и если да, то как выйти на это лицо. 2.Какова ПОЛНАЯ стоимость всего оформления патента и на какие государства он распространяется. Харьков. Алексій

Шановний Олексій Олександрович! Першочерговим власником винаходу є його автор, який на любій стадії його життєвого циклу (ідея, розробка, оформлення заявки на отримання патенту, експертиза заявки в патентному відомстві, правова охорона патентом) може на любих умовах передати в любому об’ємі майнові права (право на використання) на даний винахід фізичній чи юридичній особі. Права, що передбачені патентом діють на території держави, що його видала. Державну реєстрацію винаходів, що забезпечує їх правовий захист в Україні, проводить Укрпатент. Заявку можна передати особисто в Укрпатент чи відправити поштою, оформлену відповідно до Правил (http://patent.km.ua/ukr/pages/i134) на паперових аркушах. Оформлення заявки можна доручити (по договору) патентному повіреному. Заявка містить наступні обов’язкові документи: — заява (http://s.patent.km.ua/data/blanks/zayava_patent_V.doc); — опис винаходу; — формула винаходу; — креслення; — реферат; — платіжний документ на 26 грн. – за подання заявки на винахід, або 15 – на корисну модель. Патент ( на 10 років) на корисну модель обійдеться Вам в 17 грн., а патент на винахід (на 20 років) – 204 +17грн. За підтримання чинності патенту на винахід, щороку необхідно платити: з третього по двадцятий від 21 до 112грн; на корисну модель з першого по десятий — від 20 до 60 грн. Перед оформленням заявки необхідно провести пошук аналогів вашого винаходу. Патентний пошук можна провести: — у Фонді патентної документації громадського користування (адреса: бульвар Лесі Українки, 26, м.Київ, 01133). З квітня 2001 року ФГК увійшов до складу Філії Українського інституту промислової власності «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг» — в патентній бібліотеці на Либідській (Київ) — в регіональному ЦНТЕІ. Для пошуку в Інтеренеті по спеціалізованим базам даних (України, Росії, ВОІВ) необхідно мати спеціальний доступ до цих баз (договір на інформаційне обслуговування). Я можу зробити Вам такий пошук, але він буде платним.


57.Де можна дізнатися індекс діючої редакції МПК, до якої належить винахід? Витьок

Якщо це опублікований винахід, то в його бібліографічних даних вказана редакція МПК по якій він кваліфікований, якщо ж Вам необхідно провести кваліфікацію нового технічного рішення то необхідно керуватися діючою 7-мою редакцією МПК http://www.fips.ru/russite/classificators/ipc7.htm.


58.Компания А получила патент на выполнение поперечных стоек, которые раньше изготавливались из дерева, в виде определенной металлической конструкции, что позволило существенно увеличить безопасность работ. Компания Б выполнила по патенту не все стойки, а только некоторые из них. Компания А должна подать иск в суд о нарушении патента компанией Б. Как обосновать позицию иста? Какие юридические факты входят в предмет доказывания в этом деле? Как правильно составить исковое заявление? Помогите, для меня это очень важно КИЕВ. Елена

Не зрозуміла фраза: „Компания Б выполнила по патенту не все стойки, а только некоторые из них.” Вам необхідно в першу чергу встановити факт використання Б винаходу, захищеного патентом, що належить А. Для цього проводиться порівняльний аналіз суттєвих ознак, що містять в собі формула винаходу по патенту А і реалізоване Б технічне рішення у конкретному виробі. Лише наявність у виробі усіх, перерахованих у формулі ознак, дає підстави зробити висновок про факт використання винаходу, захищеного патентом, і порушення прав власника патенту.


59. 1)Каким образом можно отказаться от использования патента; 2)Где можно найти образец заявки на отказ от патента в Комитет по защите интеллектуальной собственности? Днепродзержинск. Ксения

В системі інтелектуальної власності прийнята така термінологія, що „використовується” винахід (технічне рішення), а патент (охоронний докумет) посвідчує право на цей винахід. Якщо ж Ви хочете відказатися від використання винаходу – не використовуйте його. Якщо ж Ви є власником патенту на винахід то в будь-який час (при умові, що не має діючого ліцензійного договору на використання винаходу) можете від нього відмовитися на підставі заяви, поданої до Управління держреєстрів Держдепартаменту. В заяві загально прийнятої форми вказуєте: назву винаходу, № патенту, дати подання заявки і видачі патенту, № бюлетеня, в якому опублікована інформація про патент. Заяву підписують всі патентовласники і автори.


60. Скільки часу триває процедура оформлення патенту на промисловий зразок і чи передбачено законодавством покарання перевищення цього терміну (від подання заявки до отримання патенту)? Чи є достатнім для засвідчення авторства на виріб довідка про позитивний результат розгляду на виріб? Луцьк. Анатолій

1. Реєстрація патенту на промисловий зразок здійснює Укрпатент, як показує практика, протягом 6-8 місяців і нормативно цей термін не установлений. При перевищенні цього терміну вимагайте пояснення, пишіть лист директору Укрпатенту. Після отримання позитивного висновку по заявці і направлення в Укрпатент платіжного документу про сплату держмита в розмірі 17 грн за видачу патента патент надсилається протягом 1-2 місяців. 2. Ні. Документом, що посвідчує авторство на обєкт промислової власності є патент.


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100