На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
Кишеньковий персональний комп’ютер (КПК) – обов’язковий атрибут безперервного творчого процесу і незамінна річ для творчої людини
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.

 

21. Як запатентувати новий сорт яблуні?
Жанна. Вінниця.

Постановою КМУ від 19 серпня 2002 р. N 1183 визначено перелік родів і видів рослин, на сорти яких, відповідно до ЗУ «Про охорону прав на сорти рослин», поширюється право власника сорту* у період до 2006 року. Перелік вміщує 23 види рослин, яблуні пока що в ньому немає. *Власник сорту — особа, якій належить впродовж визначеного Законом строку і засвідчене патентом право на сорт.


22. Убедительно просим выслать в наш адрес патент 52187 (Украина).
Волгоградский ЦНТИ

Назва винаходу українською мовою (54)
СПОСІБ ПРОКАТУВАННЯ-РОЗДІЛЯННЯ СОРТОВИХ ЗАГОТІВОК
Номер патенту (11) 52187
Вид охоронного документу (13) A
Реєстраційний номер заявки (21) 2002031976
Дата подання заявки (22) 12.03.2002
Дата набуття чинності (24) 16.12.2002
Дата офіційної публікації (41) 16.12.2002 Бюл. № 12/2002
Дата публікації патенту (46) 16.12.2002
Індекси МПК (51) B21B1/0 B21B1/12
Основний індекс МПК (51) B21B1/0
Правовий статус Чинний (in effect)
Реферат.

Спосіб прокатування-розділяння сортових заготівок, за яким формують
багатонитковий розкат із зонами майбутнього відділяння, провадять
локальне деформування зон майбутнього відділяння в проміжку між
формуючим і подільним пропусками і наступне відділяння крайніх ниток
розкату в прокатних валках. При цьому в подільному пропуску центральні
нитки багатониткового розкату пропускають через рівчаки валків із
загальною площею поперечного перерізу, рівною чи більшою за суми площ
поперечного перерізу центральних ниток, а крайні нитки відокремлюють
від центральних.

Для отримання формули та опису винаходу необхідно на рахунок патентного повіреного перерахувати 10 грн за кожний документ.
Банківські реквізити для оплати в гривнях: одержувач — ПП Ващук Я.П., код — 1789900658, р/с — 26009880107591 у ХОФ «Укрсоцбанку», МФО 315018.


23. В течение работы на производстве дизайнером по заданию производителя был выработан дизайн ( основной рисунок, цвет и расположение элементов мебели ) в конфигурации кухни. Этот дизайн затем воспроизводился для разных клиентов, но оплаты за это повторение дизайнер не получал.
Дизайнер письменно не отказывался от авторского вознаграждения и в настоящий момент не работает на данном производстве. Производитель продолжает воспроизводить данный дизайн без каких-либо обязательств со своей стороны и коммерциализировать через розничную сеть. Следует ли автору зарегистрировать данную модель и ее дизайн, как промышленный образец на основе декларационного патента в области художественного конструирования , либо каким-нибудь другим образом защитить свое авторство, поскольку представляя свои модели другим производителям , возникает прецедент плагиата ?.
Одесса. Юрий

Вы правы. Для возникновения прав на свое произведение, предусматривающие в т.ч. и вознаграждение, необходимо получить патент на промышленный образец. При этом обращаю внимание на следующие нормы ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки»:
1. Об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.
2. На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.
3. Будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання промислового зразка, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).


24. Как просмотреть имеющиеся патенты на изобритения розроботок различих устройств нетрадиционных источников енергии
Бровары. Ярослав

Які є патенти стосовно засобів корекції кардіо-респіраторних порушень в клініці політравми?
Харків. Юлія

Необхідно по Міжнародному патентному класифікатору (МПК) визначити відповідні класи для даних пристроїв чи способів (див. сайт http://www.fips.ru/russite/classificators/ipc7.htm). Звернутися у Фонд патентної документації громадського користування (ФГК) (адреса: бульвар Лесі Українки, 26, м.Київ, 01133) де провести патентний пошук.
Я можу зробити Вам такий пошук, але він буде платним.


25. Я бы хотел получить инофрмацию о том, сколько мне будет стоить получить международный патнент на моё изобретение в области компьютерных технологий, включая госпошлины, ваши услуги и пошлины патнетных ведомств иностранных государств. Страны, на кот. распространялся бы патнет — США, Канада, Европа. Каков скрок получения патента? Нужно ли получать предварительно национальный украинский патент?
Запорожье. Юрий

Да, сначала Вы должны подать национальную (или международную, выбрав определенною схему патентования) заявку на Ваше изобретение в патентное ведомство Украины.
О процедуре патентования за Договором о патентной кооперации (РСТ) и сопутствующих пошлинах читайте на странице сайта http://patent.km.ua/rus/articles/group13/i88.
Услуги патентных поверенных стоят приблизительно в два раза больше пошлин.


26. Разъясните пожалуйста, в чем существенные отличия Декларационного патента на изобретение от Патента на изобретение?
Может ли собственник (владелец) декларационного патента заключать лицензионный договор или передавать интелектуальную собственность в качестве взноса в уставный фонд общества с ограниченной ответственностью?
Обязательно ли вносить в реестр и опубликовывать сведения о заключенном лицензионном договоре или сделанном взносе в уставный фонд предприятия? Можно ли этого не делать?
Донецк. Валентин

По суті питань:
1. Відмінність в порядку видачі (по ДП проводиться формальна і локальна на новизну експертизи, а по П — формальна і кваліфікаційна) і терміну дії (ДП — 6 років, П — 20).
2. Може. Правочинність і об’єм прав у ДП і П — однакові.
3. З червня 2003 року не обов’язково ( читайте http://patent.km.ua/ukr/news/group4/i138)


27. Умови та цiни ваших послуг при допомозi в патентуваннi корисноi моделi, винаходу
Харків. Вiктор

Оформлення заявки на отримання патенту на винахід включає в себе наступні роботи патентного повіреного:
­ аналіз предмета захисту і визначення системи захисту його складових;
­ патентно-iнформацiйнi дослiдження, пошук аналогiв i визначення прототипу;
­ визначення форми представлення технічного рішення на реєстрацію і системи його захисту;
­ оформлення заяви, опису, формули, реферату та iн. заявочних матерiалiв відповідно до «Правил…» ;
­ сплата збору за подачу заявки і проведення експертиз;
­ подача в Укрпатент заявки на одержання патенту;
­ супровід розгляду ( формальної і кваліфікаційної експертизи) заявки в Укрпатенті;
­ внесення змін в матеріали заявки по результатах експертиз;
­ сплата державного мита за видачу патенту;
­ одержання патенту України і підтримання його дії i виключного права.
Ваші затрати на патентування, в т.ч. вартість робіт визначаються їх об’ємом, складністю, сроком, ступінню опрацювання ідеї, від кого оформляється заявка (фізична чи юридична особа) і як показує практика визначаються в сумі від 2000грн. Оформлення заявочних документів по звичайному тарифу протягом одного місяця.
Більш детально з порядком патентування можна ознайомитися на сайті http://patent.km.ua/ukr/pages/i172


28. На даний момент я володію українським патентом на винахід. Поясніть, буді-ласка, що дає мені подача міднародної заявки та отримання патентів в інших країнах? Що я втрачаю в разі неподання такої заявки? Якщо цього не зробити, чи може хто-небудь в іншій країні продукувати товар, захищений цим патентом? Яка процедура та збори за подання міднародної заявки за системою PCT?
Львів. Григорій

По суті питань:
1. Ви не зможете отримати патент в іншій країні на винахід, який уже опубліковано в Україні (адже Ви отримали патент України), так як патентне законодавство визначає патентоздатність винаходу при наявності новизни, а загальнодоступність у світі інформації про винахід до дати подання заявки в патентне відомство зарубіжної країни таку новизну порочить.
2. Ваші права на винахід пошируються лише в Україні, а тому в любій іншій країні Ваш винахід можна вільно використовувати без Вашого дозволу.
3. Про процедуру патентування за Договором про патентну кооперацію (РСТ) читайте на сторінці сайту http://patent.km.ua/ukr/articles/group13/i88.

 

29. Адрес где можно ознакомиться с описаниями изобретений и патентов
Николаев. В.
Где найти список патентов типа F22 -F23.
КИЕВ. Евгений

З патентами на винаходи, що діють в Україні, можна ознайомитися на
сайті: Спеціалізована база даних (СБД) «Винаходи в Україні» Укрпатенту http://www.ukrpatent.org/, або в патентній бібліотеці на Либідській.

 

30. Ответьте, пожалуйста, где можно ознакомиться с тарифами на патентные услуги в Украине.
Харків. Наталія

Послуги по реєстрації і правовому захисту об’єктів промислової власності в Україні надаються патентними фірмами, ЦНТЕІ, ТПП, конторами патентних повірених, патентними повіреними, патентознавцями тощо. Тарифи на свої послуги вони встановлюють довільно. Називайте яка послуга Вас цікавить і я вкажу розмір оплати.

 


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100