На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
Кишеньковий персональний комп’ютер (КПК) – обов’язковий атрибут безперервного творчого процесу і незамінна річ для творчої людини
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.

ІНСТРУКЦІЯ
про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг


ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 03.08.2001 N 576
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2001 р. за N 718/5909

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ( 3689-12 ) (далі
— Закон), Договору про закони щодо товарних знаків ( 995_102 ) від
27 жовтня 1994 року, який є чинним на території України з 1 серпня
1996 року, Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (
995_134 ) від 14 квітня 1891 року (далі — Мадридська угода),
учасницею якої є Україна з 25 грудня 1991 року, Протоколу до
Мадридської угоди ( 995_583 ) від 28 червня 1989 року (далі -
Протокол), до якого Україна приєдналася 29 грудня 2000 року,
Положення про Державний департамент інтелектуальної власності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня
2000 року N 997 ( 997-2000-п ), визначає процедуру подання до
Державного департаменту інтелектуальної власності (далі -
Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки
України, а також розгляду, публікації та внесення до реєстрів
відомостей про передачу права власності на знак для товарів і
послуг (далі — знак) та надання дозволу (видачу ліцензії) на
використання знака, а також знака, якому надана правова охорона в
Україні відповідно до Мадридської угоди і Протоколу (далі -
міжнародний знак). ( Пункт 1.1 в редакції Наказу МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002 )

1.2. Передача права власності на знак здійснюється на
підставі договору про передачу права власності на знак (далі -
договір).
Видача ліцензії на використання знака (міжнародного знака)
здійснюється на підставі ліцензійного договору про використання
знака (міжнародного знака) (далі — ліцензійний договір). ( Абзац
другий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
Передача права власності на знак та видача ліцензії на
використання знака здійснюються в межах строку дії свідоцтва
України на знак (далі — свідоцтво).
Видача ліцензії на використання міжнародного знака
здійснюється в межах строку дії міжнародної реєстрації знака.
( Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002 )

1.3. Договір та ліцензійний договір уважаються дійсними, якщо
вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами.

1.4. Передача права власності на знак і видача ліцензії на
використання знака уважаються дійсними для будь-якої іншої особи з
дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені
«Промислова власність» (далі — бюлетень) та внесення їх до
Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг
(далі — реєстр). ( Абзац перший пункту 1.4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
Передача права власності на знак не допускається, якщо вона
може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і
послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.
Видача ліцензії на використання міжнародного знака вважається
дійсною для будь-якої іншої особи з дати публікації відомостей про
це в бюлетені та внесення їх до Реєстру ліцензійних договорів про
використання міжнародного знака (далі — реєстр договорів), що
ведеться в Держдепартаменті. ( Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно
з Наказом МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )

1.5. На підставі ліцензійного договору власник свідоцтва
(міжнародної реєстрації знака) (ліцензіар) може видати будь-якій
особі (ліцензіату) виключну або невиключну ліцензію на
використання знака (міжнародного знака).
Ліцензіат, якому власником свідоцтва (міжнародної реєстрації
знака) передано право на використання знака (міжнародного знака)
за договором про виключну ліцензію, відомості про яку опубліковані
в бюлетені та унесені до реєстру (реєстру договорів) (далі -
власник виключної ліцензії), може в межах строку дії виданої
ліцензії та в обсязі переданих йому прав видавати ліцензію на
використання знака (міжнародного знака) за умови надання йому
такого права власником свідоцтва (міжнародної реєстрації знака).
( Пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002 )

1.6. Дії, пов’язані з поданням до Держдепартаменту відомостей
про передачу права власності на знак, можуть здійснювати: власник
свідоцтва; його правонаступник; представник у справах
інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена
особа, які діють за дорученням власника свідоцтва або його
правонаступника.
Дії, пов’язані з поданням до Держдепартаменту відомостей про
надання дозволу (видачу ліцензії) на використання знака
(міжнародного знака), можуть здійснювати: власник свідоцтва
(міжнародної реєстрації знака) або власник виключної ліцензії;
представник у справах інтелектуальної власності (патентний
повірений) чи інша довірена особа, які діють за власника свідоцтва
(міжнародної реєстрації знака) або власника виключної ліцензії.
( Абзац другий пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )

1.7. Якщо власником свідоцтва є декілька осіб, то всі дії,
пов’язані з передачею права власності на знак та видачею ліцензії
на використання знака, визначаються угодою між ними, а право на
підписання документів, які подаються до Держдепартаменту, може
бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.

1.8. Якщо один або більше, але не всі, співвласників
свідоцтва на знак бажають передати своє право власності на знак на
користь інших співвласників, то договір укладається між
співвласниками, які передають право власності, та іншими
співвласниками.

2. Документи, що подаються до Держдепартаменту

2.1. Для внесення до реєстру (реєстру договорів) (реєстрації)
відомостей про передачу права власності на знак та надання дозволу
(видачу ліцензії) на використання знака (міжнародного знака) (далі
— відомості) до Держдепартаменту подають такі документи: ( Абзац
перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
заяву про внесення до реєстру (реєстру договорів) відомостей
(далі — заява) — 1 прим.; ( Абзац другий пункту 2.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
договір (ліцензійний договір) або нотаріально засвідчений
витяг з договору (ліцензійного договору) — 3 прим.;
документ про сплату збору за внесення до реєстру відомостей -
1 прим.;
довіреність, оформлену з дотриманням вимог чинного
законодавства, якщо документи від імені власника свідоцтва
(міжнародної реєстрації знака), його правонаступника, власника
виключної ліцензії подає представник у справах інтелектуальної
власності (патентний повірений) або інша довірена особа. ( Абзац
п’ятий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002 )

2.2. Заяву про внесення до реєстру відомостей про передачу
права власності на знак (додаток 1) подають: власник свідоцтва;
його правонаступник; представник у справах інтелектуальної
власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють
за дорученням власника свідоцтва або його правонаступника за
наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного
законодавства.
У випадку, зазначеному в пункті 1.8 цієї Інструкції, заяву
про внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на
знак (додаток 2) подають: співвласники, які передають право
власності на знак; представник у справах інтелектуальної власності
(патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за
дорученням співвласників свідоцтва, за наявності довіреності,
оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.
Заяву про внесення до реєстру (реєстру договорів) відомостей
про видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака)
(додатки 3, 11) подають: власник свідоцтва (міжнародної реєстрації
знака) або власник виключної ліцензії; представник у справах
інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена
особа, які діють за дорученням власника свідоцтва (міжнародної
реєстрації знака) або власника виключної ліцензії, за наявності
довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.
( Абзац третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
Заява викладається українською мовою і стосується одного
договору (ліцензійного договору).
Якщо стороною (сторонами) договору є іноземна особа (іноземні
особи), то в заяві здійснюється транслітерація (передача
транскрипційних знаків певної мови літерами української абетки)
повного імені фізичної особи або повного офіційного найменування
юридичної особи та її місцезнаходження (місця проживання). У
дужках зазначені дані відтворюються мовою оригіналу.

2.3. У договорі (ліцензійному договорі) або витягу з договору
(ліцензійного договору) повинні бути вказані:
2.3.1. Щодо договору:
сторони договору;
предмет договору;
номер свідоцтва;
перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, на які
поширюється передача права власності;
місцезнаходження (місце проживання) сторін.
2.3.2. Щодо ліцензійного договору:
сторони ліцензійного договору;
предмет ліцензійного договору;
номер свідоцтва (міжнародної реєстрації знака); ( Абзац
четвертий пункту 2.3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН
N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, для яких
передається право на використання знака (міжнародного знака);
( Абзац п’ятий пункту 2.3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
обсяг прав, що передаються;
вид ліцензії (виключна або невиключна);
строк дії ліцензійного договору;
територія дії ліцензійного договору;
місцезнаходження (місце проживання) сторін.
Ліцензійний договір або виписка з ліцензійного договору
повинні містити умову про те, що якість товарів і послуг,
виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою
від якості товарів і послуг власника свідоцтва (міжнародної
реєстрації знака) і що останній здійснюватиме контроль за
виконанням цієї умови. ( Абзац одинадцятий пункту 2.3.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48 ( z0271-02 ) від
29.01.2002 )

2.4. Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) подається до Держдепартаменту українською
мовою. Якщо договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) викладений іншою мовою, то до нього
додається переклад на українську мову, засвідчений нотаріально або
уповноваженою особою компетентного органу.
Договір (ліцензійний договір) підписується сторонами, що його
укладають.
Договір (ліцензійний договір) від імені юридичної особи
підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається
з повного найменування посади особи, яка підписує договір
(ліцензійний договір), особистого підпису, ініціалів, прізвища,
дати і скріплюється печаткою.
Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) засвідчуються в порядку, установленому в
країні його укладання.
Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в
документах, що подаються до Держдепартаменту, несуть сторони
договору (ліцензійного договору).
Документи, що подаються для внесення до реєстру (реєстру
договорів) відомостей, друкуються на окремих аркушах білого
кольору форматом 210 х 297 мм, при цьому другий і наступні аркуші
договору (ліцензійного договору) або витягу з договору
(ліцензійного договору) нумеруються арабськими цифрами. Усі
документи друкують шрифтом чорного кольору. Виправлення в
документах не допускаються. ( Абзац шостий пункту 2.4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )

3. Розгляд документів та внесення до
реєстру (реєстру договорів) відомостей
( Назва розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН
N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )

3.1. Заява та додані до неї документи приймаються до розгляду
від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва в бюлетені або
з дати реєстрації міжнародного знака. ( Абзац перший пункту 3.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48 ( z0271-02 ) від
29.01.2002 )
Унесення до реєстру (реєстру договорів) відомостей
здійснюється протягом двох місяців від дати надходження до
Держдепартаменту заяви та правильно оформлених документів, що до
неї додаються. ( Абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )

3.2. Держдепартамент:
розглядає заяву та додані до неї документи на відповідність
вимогам розділів 1, 2 цієї Інструкції;
приймає рішення про внесення відомостей до реєстру (реєстру
договорів) (далі — рішення) (додатки 4, 5, 6, 12); ( Абзац третій
пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
уносить відомості до реєстру (реєстру договорів); ( Абзац
четвертий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН
N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
направляє на адресу, зазначену в заяві, два примірники
договору (ліцензійного договору) або два примірники витягу з
договору (ліцензійного договору), щодо якого внесено відомості до
реєстру (реєстру договорів), та один примірник рішення про
внесення до реєстру (реєстру договорів) відомостей. Один примірник
договору (ліцензійного договору) або витяг з договору
(ліцензійного договору) зберігається в Держдепартаменті як
контрольний; ( Абзац п’ятий пункту 3.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
готує відомості для публікації в бюлетені.

3.3. Держдепартамент має право надіслати запит про подання
додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі
виникнення обгрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що
містять подані до Держдепартаменту документи. У цьому разі рішення
приймається в двотижневий строк від дати надходження додаткових
документів.

3.4. Відомості не можуть бути внесені до реєстру (реєстру
договорів), якщо:
свідоцтво (міжнародна реєстрація знака) визнано недійсним
повністю;
дія свідоцтва (міжнародної реєстрації знака) припинена;
( Абзац третій пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
подані документи не відповідають вимогам розділів 1, 2 та
пункту 3.3 цієї Інструкції.
( Пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002 )

3.5. У випадках, наведених у пункті 3.4 цієї Інструкції,
Держдепартамент повертає документи із зазначенням мотивованих
підстав їх повернення за адресою, указаною в заяві.

4. Унесення змін у відомості
про видачу ліцензії на використання знака
(міжнародного знака)
( Назва розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН
N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )

4.1. У відомості про видачу ліцензії на використання знака
(міжнародного знака), що внесені до реєстру (реєстру договорів),
за ініціативою сторін ліцензійного договору вносяться зміни щодо:
( Абзац перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
сторін ліцензійного договору;
обсягу прав, що передаються;
виду ліцензії;
строку дії ліцензійного договору;
території дії ліцензійного договору.
Для внесення змін подають такі документи:
заяву про внесення змін (додатки 7, 13) — 1 прим.; ( Абзац
восьмий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
перелік змін — 1 прим.;
документ про сплату збору за внесення змін.
Для внесення змін щодо повного імені або найменування сторін
до заяви додається документ, що підтверджує правомірність таких
змін.

4.2. Заява про внесення зазначених у пункті 4.1 змін
викладається українською мовою, стосується одного ліцензійного
договору та підписується сторонами ліцензійного договору або
довіреною особою, що діє за дорученням сторони, за наявності
довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.

4.3. Перелік змін підписується сторонами та має містити нову
редакцію пункту (пунктів) ліцензійного договору, що змінюється
(змінюються).

4.4. Держдепартамент розглядає заяву про внесення змін і
додані до неї документи, приймає рішення про внесення змін у
відомості про видачу ліцензії на використання знака (міжнародного
знака) (додатки 8, 14) протягом двох місяців від дати надходження
правильно оформлених документів. ( Абзац перший пункту 4.4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48 ( z0271-02 ) від
29.01.2002 )
Зазначене рішення направляється за адресою, указаною в заяві.

4.5. Зміни у відомості про видачу ліцензії на використання
знака (міжнародного знака) не можуть бути внесені до реєстру
(реєстру договорів), якщо: ( Абзац перший пункту 4.5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
свідоцтво (міжнародна реєстрація знака) визнано недійсним
повністю; ( Абзац другий пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з
Наказом МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
дія свідоцтва (міжнародної реєстрації знака) припинена;
( Абзац третій пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
дія ліцензійного договору закінчилася;
подані документи не відповідають вимогам пунктів 4.1 — 4.3
цієї Інструкції.
У цьому випадку Держдепартамент повертає документи із
зазначенням мотивованих підстав їх повернення за адресою, указаною
в заяві.

4.6. Дія ліцензійного договору може бути достроково
припинена:
за взаємною згодою сторін;
на підставі рішення суду.
4.6.1. Для внесення до реєстру (реєстру договорів) відомостей
про дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною
згодою сторін до Держдепартаменту подають заяву про внесення
відомостей до реєстру (реєстру договорів) у зв’язку з достроковим
припиненням дії ліцензійного договору (додатки 9, 15), підписану
обома сторонами ліцензійного договору, в одному примірнику.
( Пункт 4.6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
4.6.2. Держдепартамент розглядає заяву, приймає рішення про
внесення до реєстру (реєстру договорів) відомостей про дострокове
припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін та
вносить такі відомості до реєстру (реєстру договорів) протягом
двох місяців від дати надходження правильно оформленої заяви.
Рішення про внесення до реєстру (реєстру договорів)
відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору за
взаємною згодою сторін (додатки 10, 16) направляється за адресою,
зазначеною в заяві.
( Пункт 4.6.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
4.6.3. Відомості про визнання ліцензійного договору недійсним
уносяться до реєстру (реєстру договорів) на підставі рішення суду.
( Пункт 4.6.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002 )

5. Публікація відомостей

Після внесення до реєстру (реєстру договорів) відомостей
Держдепартамент публікує в бюлетені визначені в установленому
порядку відомості про: ( Абзац перший розділу 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
передачу права власності на знак;
видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака);
( Абзац третій розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною
згодою сторін;
визнання ліцензійного договору недійсним на підставі рішення
суду;
зміни у відомостях про видачу ліцензії на використання знака
(міжнародного знака). ( Абзац шостий розділу 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А. Меняйло


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

2020-11-20
Жива вода
інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100