На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
«Венчурний бізнес — це коли інвестуються 10 компаній, з них половина стає банкрутами, у трьох ви повертаєте свої інвестиції, одна дає 10-кратне зростання й у ще одній компанії прибуток в 100 разів перевищує вкладення» — Тім Дрейпер
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.

1. У автора большое количество изобретений одного направления. При подаче заявки на группу изобретений мной были присвоены отдельные названия на каждое изобретение, входящее в группу. В одном случае получено положительное решение об окончании формальной экспертизы, в другом случае, другой эксперт указал, что недопустимо такое. Я мотивировал тем, что каждое из группы изобретений является самостоятельным изобретением и я имею право дать ему свое название. Эксперт настаивает на том, чтобы название на группу было одно. Есть ли разьяснения по этому поводу. Мне это важно.
КЭМЦ. Крим.

Експерт в своїй мотивації при проведенні формальної експертизи керується вимогами «Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель», наказ Міністерства освіти і науки України 15.03.2002 N 197. Ви повинні додержуватися вимог «Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель», Ннаказ Міністерства освіти і науки України 22.01.2001 N 22, з яких я цитую:
«6.3. ...Назва групи винаходів, що є об’єктами, один з яких призначений для одержання (виготовлення), здійснення або використання іншого, повинна містити повну назву одного винаходу і скорочену — іншого.
Назва групи винаходів, що є об’єктами, один з яких призначений для використання в іншому, повинна містити повні назви винаходів, які входять до групи.
Назва групи винаходів, що є варіантами, повинна містити назву одного об’єкта групи із зазначенням у дужках слова «варіанти».

 

2. Що таке деклараційний патент?

Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) — охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).
Патент на винахід — різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід.
Деклараційний патент на винахід — різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи та експертизи на локальну новизну заявки на винахід.

 

3. Чи має право ліцензіат або правонаступник власника патенту забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель)?

У вирішенні згаданого питання слід керуватися вимогами чинного законодавства, зокрема пунктом 6 статті 23 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі — Закон), відповідно до якого договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони складені у письмовій формі і підписані сторонами. Зазначені договори набирають чинності стосовно будь-якої іншої особи лише після їх реєстрації у Держпатенті України. Порядок реєстрації таких договорів визначений Інструкцією про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності на винахід (корисну модель) та ліцензійного договору на використання винаходу (корисної моделі), затвердженою наказом Держпатенту від 06.06.95 N 89.
У разі недотримання вимог пункту 6 статті 23 Закону щодо реєстрації договору ліцензіат або правонаступник власника патенту позбавлені права заборонити іншим особам використовувати винахід (корисну модель).

 

4. Чи існує iнтернет-адреса Укрпатенту, як у Роспатента.
Олександр. Сімферопіль.

Надаю Вам електронні адреси державних установ, що діють у сфері промислової власності:
Держдепартамент http://www.sdip.kiev.ua/
Укрпатент http://www.sdip.kiev.ua/index6.htm
Український центр інноватики http://www.ip-centr.kiev.ua/ukrpatent/control/uk/n_article/main_ua?handler=pbsh&act=ch_art_id&id=900001600179
Спеціалізована база даних (СБД) «Винаходи в Україні» Укрпатенту http://www.ukrpatent.org/search/
Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг http://www.ip-centr.kiev.ua/

 

5. Как запатентовать в Украине свою идею для производства? Как узнать, существует ли в мире такое изобретение? Как продать изобретение зарубежным производителям? Что необходимо для оформления патента и сколько это стоит?
Наталья. Симферополь.

В зависимости от содержания идеи запатентовать можно изобретение, полезную модель или промышленный образец. Для этого по установленных правилах оформляется комплект документов: заявление, описание, формула, реферат, графические материалы и др. Предварительно производится патентный поиск, в результате которого определяются аналоги и прототип Вашего изобретения. Патентный поверенный производит этот поиск в национальной базе Укрпатента и по международной базе. Мое мнение, заявку на патент должен оформлять только специалист, тогда 100% гарантия получения патента с высокими защитными свойствами. Если Ваш выбор будет в мою пользу, то необходимо заполнить Заявку ПП (прилагается), на основании которой будет составлен проект договора со сметой затрат. Получение патента Вам будет стоить от 2000 до 5300 грн (в т.ч. работа ПП и всевозможные государственные сборы и пошлины), в зависимости от сложности патентуемого технического решения и степени его готовности до патентования. Оплата осуществляется в три этапа: аванс — 50%, по факту оформления полного комплекта документов для патентования — 30% и после окончания экспертизы в Укрпатенте — 20%. Чтобы выйти с предложением о продаже Вашей разработки сначала необходимо как минимум подать заявку на патентование. Возможные пути коммерческой реализации изобретения будут разработаны ПП и Вам предложены в зависимости от сути идеи после подачи заявки на патент.


6. Чи можливо запатентувати метод кодування? Якщо так, то як це можна зробити?
Володимир. Чернівці.


Відповідно до ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не можуть одержати правову охорону як винаходи: математичні методи та методи виконання розумових операцій.
Зважаючи на Вашу спеціальність, скоріш всього — ні. Але можливі варіанти вирішення поставленої задачі компетентним у патентній справі спеціалістом. Потрібна конкретизація. Наприклад, під методом кодування може скриватися конструкція замка для сейфа, або спосіб захисту інформації від несанкціонованого доступу.
До речі, для характеристики об’єкта винаходу «спосіб» використовують, зокрема, такі ознаки:
— наявність дії або сукупності дій;
— порядок виконання таких дій у часі (послідовно, одночасно, у різних сполученнях тощо);
— умови виконання дій: режим, використання речовин (вихідної сировини, реагентів, каталізаторів тощо), пристроїв (пристосувань, інструментів, обладнання тощо), штамів мікроорганізмів, культур клітин рослин чи тварин.


7. Создано служебное изобретение. В соответствии с законодательством автор предлагает его в первую очередь своему работодателю. Для подачи заявки от шимени работодателя требуется договор между ним и автором.
Вопрос: Что делать, если договаривающиеся стороны не пришли к согласию?
Виктор. Харьков

У випадку створення службового винаходу:
1) Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід;
2) Роботодавець протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення про створення винаходу подає заявку на одержання патенту на винахід;
3) Якщо роботодавець подав заявку без укладання з винахідником письмового договору щодо розміру та умови виплати йому винагороди, то після отримання роботодавцем патенту і при наявності факту використання винаходу у виробництві винахідник знову заявляє свої вимоги;
4) Даний спір відповідно до ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (Стаття 9. «Право роботодавця») вирішується у судовому порядку;
5) Якщо роботодавець не подав заявку у встановлений строк, то винахідник подає її від себе і стає патентовласником з виключними правами на винахід.

 

8. Открытие физических законов человеческой речи относится к открытию или к изобретению?
Ф. Киев.


Ответ у Вашем вопросе: «открытие законов» относится к открытиям. Вы же не скажете — «изобретение физических законов человеческой речи», но мы говорим — «изобретение микрофона», а не открытие. Изобретение — это создание того, чего не существовало в природе (конструкции, способа, вещества). Открытие — это установление существующих в природе явлений или законов, но ранее не известных человечеству.

 

9. Сообщите, пожалуйста, по нашему е-mail реквизиты для оплаты пошлин за подачу заявки на изобретение в Укрпатент. Можно ли оплатить пошлину в рублях и как это сделать? Можно ли заполнить бланк заявления на русском языке?
Валентина. Саратов.

По сути вопросов:
1. Заявители из Российской Федерации могут платить сборы как русскими рублями по курсу, установленным Национальным банком Украины, так и украинскими гривнами (Статья 3 Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации «О сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности» от 30.06.93 г.).
2. Реквизиты для оплаты сборов за подачу заявки на получение патента на изобретение в рублях.
Международный Московский банк:
IMBK RU MM BIC 044525545 cor.acc 30101810300000000545
INN 7710030411, счет RUR 30122810500010167603
Получатель: ГП «Украинский институт промышленной собственности», код ОКПО 31032378,
счет № 26034012820371/810 в Укрэксимбанке г. Киева МФО 322313.
3. Заявление заполняется на украинском языке (бланк прилагается).

 

10. Какие документы необходимо предоставить для получения патента? Принимаются ли документы на получение патента высланные по почте, или обязательно привозить лично?
Иван. Одеса.

Для получения патента на изобретение необходимо оформить и представить в Укрпатент лично или по почте следующие обязательные документы:
— заявление (в приложении);
— описание изобретения;
— формула изобретения;
— чертежи;
— реферат;
— платежний документ на 26 грн.


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

2020-11-20
Жива вода
інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100