На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
У наступних світових війнах буде розвертатися боротьба за інтелектуальну власність, а не за нафту
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.

31. Как защищать рекламные идеи? Мы создаем идеи и эскизируем их для демонстрации перед заказчиком. Как обеспечить сохранность идей уже на этом этапе? К какому виду регистрации их можно отнести? Мы создаем по несколько уникальных идей в неделю, как все это можно успесть защитить? Неужели приходиться надеяться только на порядочность заказчика?

1. В договорі замовлення необхідно передбачувати виконання зобов’язань змовника по відношенню до ваших немайнових авторських прав, а також чітко визначений об’єм переданих йому майнових прав. 2. Якщо оформлення рекламного аркуша, його загальний вигляд є оригінальним, то необхідно його патентувати як промисловий зразок. 3. Любу творчу розробку необхідно захищати в системі авторського права відповідно до ЗУ «Про авторське право і суміжні права». Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів: латинська літера «c», обведена колом; ім’я особи, яка має авторське право; рік першої публікації твору. Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і кожному примірнику твору. Суб’єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєст


32. Ваше питання: У фізичної особи є «Свідотство про реєстрацію авторського права на твір «опис технологічного проекту виробництва»«. Ця людина має своє приватне підприємство і бажає використовувати цю технологію та заключати договори на постановку цієї технологіїї іншим. Яким чином можливо передати не виключні права на використання цієї технології (дорученням, авторським договіром) приватному підприємству. Якщо це авторський договір, то як його може підписати автор-технології з однієї сторони і він же директор приватного підприємства з іншої. Уся важкість цієї ситуації полягає у тому, що автор-технології не бажає повністью передавати усі права своєму підприємству. Павел. Одесса

Авторським правом захищається сам твір (технічна стаття), форма його вираження, а не ідеї чи технічні рішення, які в ньому викладені (захист яких можливий патентним правом). Отже автор не володіє виключними правами на використання технології, а тому не існує проблеми з її передачею.


33. Що потрібно врахувати авторові під час підписання договору з видавництвом (або непідписанні) на одне видання книги, щоб зберегти за собою усі права на наступні видання? Татьяна. Харків

Закон про авторське право й суміжні права називає в числі необхідних такі умови авторського договору, як: способи використання твору; термін і територію, на яку передається право; розмір винагороди й (або) порядок його визначення за кожен спосіб використання; порядок і терміни виплати винагороди; Під способами використання твору розуміються конкретні права, передані за договором, наприклад право відтворювати й поширювати літературні твори. Усі права на використання твору, прямо не передані за авторським договором, вважаються непереданими. Тобто при укладанні договору на одне видання книги видавництво не здобуває права на її подальше видання, якщо інше не було передбачено в договорі. Видавати ж Вашу книгу без Вашої згоди видавництво ні на підставі закону, ні на підставі вищевказаного договору не може. Так само необхідно мати на увазі, що будь-який авторський договір повинен укладаться в писемній формі. Виключення зроблене лише для авторських договорів про використання творів у періодичній пресі. Недотримання простої письмової форми договору позбавляє сторони права у випадку суперечки посилатися на підтвердження договору і його умов на показання свідків, хоча й не перешкоджає їм приводити письмові й інші докази.


34. Наша фірма виготовила оформлення для телепередачі. Документи не підписувалися. Передача вийшла в ефір зі знаком копірайта цієї фірми. Можна оформити авторські права на себе? В. Суми

Дійсно, Ваша фірма є власником майнових авторських прав у відношенні одного з елементів телепередачі — її оформлення. Оскільки авторського договору укладено не було, то використання створеного Вами оформлення є порушенням авторських прав Вашої фірми. Без договору творці телепередачі не тільки не вправі ставити знак копірайт без вказівки Вашої компанії як творця оформлення, але й взагалі використовувати це оформлення. Важливо відзначити, що авторські права виникають у силу самого факту створення твору. Для їхнього виникнення не потрібно реєстрації, оформлення або виконання інших формальностей. Тому для захисту авторських прав Вашої компанії не потрібно спеціально оформляти права. Досить буде привести докази того, що саме Ваша компанія створила оформлення творчою працею своїх співробітників. Цілком імовірно, що творці телепередачі й не будуть заперечувати цей факт.


35. Наш видавничий центр використовує безліч шрифтів у своїй роботі. А недавно я довідалася, що треба купувати ліцензію на ці шрифти. Чи не так це? І що нам може бути за таке несанкціоноване використання шрифтів? Оксана. Київ

Шрифт (набір оригінально виконаних букв) цілком задовольняє всім вимогам, що виставляє Закон «Про авторське право й суміжні права» до добутків творчості. І тому, на наш погляд, є об’єктом авторського права. Із цього виходить, що шрифт як об’єкт авторського права має правовласника, у якого є виключні права на його використання. Ним може бути автор, його правонаступник або роботодавець автора. Таким чином, для того, щоб одержати можливість використовувати шрифт, необхідно укласти авторський договір із правовласником. У противному випадку, бездоговірне використання буде правопорушенням, і правовласник зможе скористатися способами захисту своїх цивільних прав, передбачених Цивільним кодексом і Законом про авторське право. Ім’я правовласника звичайно вказується на екземплярах матеріального носія твору. У той же час, нам відомо, що деякі автори, що опублікували шрифти в інтернеті, допускають вільне використання своїх шрифтів. При використанні таких Ви можете не побоюватися пред’явлення претензій, однак варто враховувати, що відповідно до ЦК відмова від своїх прав не означає їхні припинення. Тому рекомендується все-таки знайти можливість одержати від авторів письмову згоду. На жаль, Ви не вказали, де Ваш центр взяв зразки шрифтів, що дало б можливість більш повно відповістити на запитання. Наприклад, якщо їх розробили у вашому центрі, то ні про які ліцензії розмови бути не може. Також варто враховувати, що багато шрифтів використаються настільки давно, що строк охорони авторських прав давно минув, або не є оригінальними (результатами творчості автора).


36. Які права має ЗМІ на свою назву, якщо воно не зареєстровано як товарний знак? Із чим пов’язана поширена омана, що назву ЗМІ не потрібно реєструвати як товарний знак? Ярослав. Львів

Найчастіше вважають, що реєстрація засобу масової інформації забезпечує права на назву. Але варто врахувати, що, по-перше, мова йде тільки про однакову форму поширення, по-друге, може з’явитися таке ж ЗМІ з подібною назвою і його образотворчою частиною, по-третє, виключні права на назву можуть виникнути в іншої особи, що зареєструвала його як товарний знак. Тоді, відповідно до Закону, вона стане власником виключних прав і зможе заборонити використати назву будь-якій іншій особі, навіть якщо сама не веде інформаційну діяльність і не має свого ЗМІ. Звичайно, існують назви, які не можуть бути зареєстровані як товарні знаки.


37. Багато поліграфічних підприємств, що друкують упакування, етикетки й т.і., виконують не дивлячись практично будь-які замовлення й найчастіше стають порушниками авторських прав і прав власників товарних знаків. Яку відповідальність й у якому обсязі можуть нести вони в подібних випадках, поряд із замовником або самостійно? Микола. Хмельницький

Поліграфічні підприємства нерідко є порушниками авторських прав і прав власників товарних знаків. За порушення прав на інтелектуальну власність наступає адміністративна, цивільна й кримінальна відповідальність. Власники виняткових авторських прав і прав на результати інтелектуальної власності вправі жадати від порушника: визнання права; відновлення положення, що існувало до порушення права; припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; відшкодування збитків; стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення прав; виплати компенсації в певних законом межах. Відповідно до Закону «Про авторське право й суміжні права» замість відшкодування збитків або стягнення доходу встановлена компенсація. Так само існують додаткові санкції: напр. відповідно до Закону «Про авторське право й суміжні права» суд за порушення авторських або суміжних прав стягує штраф. Поліграфічне підприємство несе відповідальність як виготовлювач товарного знаку, що належить іншій особі без його згоди, або як особа, що відтворює твір без згоди на те його правовласника. Замовник же буде відповідати за інші дії, що порушують права власника інтелектуальної власності.


38. Чи зобовязані друкарні для виконання замовлень самі укладати з авторами й власниками товарних знаків авторські й ліцензійні договори й платити їм винагороду, або досить щоб такий договір був в організації, що замовила друковану продукцію? Чи потрібно взагалі вимагати в замовника ці документи? Микола. Хмельницький

Дійсно, відповідно до Закону про товарні знаки використання товарного знаку без згоди на те його власника є правопорушенням, також є правопорушенням відтворення твору без згоди правовласника. При укладанні договору із замовником на виконання типографських послуг, поліграфічні підприємства, щоб не стати порушниками авторських прав і прав на результати інтелектуальної власності, повинні включати в договір умову про те, що замовник є правовласником на об’єкт авторського права, або на результати інтелектуальної власності. Також друкарні вправі вимагати в замовника авторський, або ліцензійний договір.


39. Як я можу захистити свої авторські права на рукопис? Олексій. Вінниця

Авторські права на рукопис захищаються відповідно до Закону «Про авторське право й суміжні права». При цьому охороною користується зовнішня форма твору: мова, образи й т.д. Авторським правом не охороняються методи, концепції, факти, принципи й інші елементи змісту. Для надання правової охорони не потрібно реєстрації твору або дотримання інших формальностей. Відповідно до Закону автором вважається особа, зазначена на екземплярі твору, якщо не доведене зворотне. Тому в конфліктній ситуації необхідно представити докази того, що Ви раніше створили твір (написали рукопис). Але звичайно, доведенню підлягають не строки створення твору, а строки його подання третім особам, наприклад, дата обнародування, дата укладання договору, предметом якого був рукопис і т.д. Рукопис можна також внести (зареєструвати) в УААСП. Слід зазначити, що авторське право на твір не пов’язане із правом власності на його матеріальний носій (наприклад, з фактом володіння рукописом).


40. Якщо спадкоємець авторських прав не оформив свідоцтво про спадкування авторських прав, чи є він фактично спадкоємцем? І чи може він жадати від, наприклад, видавництва виплати йому гонорар? С. Рівне

Спадкоємні відносини регулюються Цивільним кодексом України, відповідно до якого для придбання спадщини спадкоємець повинен її прийняти. Не допускається прийняття спадщини під умовами або із застереженнями. Це означає, що успадковується певна частка в спадкоємній базі (залежно від кількості спадкоємців) разом з усіма правами й обов’язками. Спадкоємець не може які-небудь права або обов’язки прийняти, а від яких-небудь прав або обов’язків відмовитися: він повинен прийняти або всі, або від усього відмовитися. Тому про спадкування окремо авторських прав питання не стоїть. Якщо спадкоємець дійсно є таким, то він є й власником певної частки майнових прав відносно твору померлого автора, розмір якої визначається числом інших спадкоємців (якщо вони є) або договором між ними (якщо він є). Таким чином, відповідаючи на Ваше питання, варто сказати, що спадкоємець прийняв спадщину (у т.ч. — майнові авторські права), коли він фактично вступив у володіння спадкоємним майном або коли він подав нотаріальному органу по місцю відкриття спадщини заяву. Зазначені дії повинні бути зроблені протягом 6 міс. від дня смерті. Тому, якщо спадкоємець фактично вступив у володіння спадщиною протягом півроку, то він став і власником майнових авторських прав. Майнові авторські права означають, що правовласник може розпоряджатися твором за своїм розсудом, одержувати авторську винагороду, укладати договори на використання твору третіми особами.


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100