На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
В Україні на 01.10.2013 (з 1992 р.) зареєстровано 394423 охоронних документів на ОПВ, із них патентів: 108167 на винаходи, 83871 на корисні моделі, 25522 на промзразки, 176805 свідоцтв на знаки для товарів і послуг, 13 свідоцтв на топографії ІМС, 20 реєстрацій КЗПТ та 25 свідоцтв на право на використання зареєстрованих КЗПТ
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.

71. Вы не могли бы подсказать что не относится к изобретениям. Я сляшала, что ввели новый закон либо изменения к нему. КИЇВ. Юлия

ЗУ „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” ( Із змінами, від 22.05.2003 ) : Правова охорона згідно з цим Законом не поширюється на такі об’єкти технології: сорти рослин і породи тварин; біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів; топографії інтегральних мікросхем; результати художнього конструювання.


72. Являются ли математические модели и системы изобретениями? Если нет, как защитить авторские права на них? Бєларусь. Артем

В украинском законодательстве (ЗУ «Об охране прав на изобретения и полезные модели») с мая прошлого года с перечня объктов, что не могут получить правовую защиту, исключены математические методы, методы организации и управления хозяйством, методы виполнения умственных опараций, программы для вычислительных машин...


73. Підприємство здійснило підготовку, розробило та затвердило технічні умови на виробництво промислового зразка. Скориставшись доступом до інформації працівник підприємства заволодів всіма розробками і через деякий час отримав патент на винахід та промисловий зразок. Сьогодні він, як власник патенту, намагається притягнути до відповідальності підприємство за порушення його прав інтелектуальної власності. Чи може приємство надалі безоплатно використовувати промисловий зразок? Які можливі варіанти притягнення до відповідальності та позбавлення патенту його власників? Чи можите ви допомогти в вирішення данного питання в тому числі і в судовому порядку? Бар. Володимир

Право на отримання патенту першочергово має автор (винахідник) винаходу чи промислового зразка (ПЗ). Якщо ж розробка виконувалася працівником підприємства в ході виконання його службових обов’язків, то право на патент має підприємство. Якщо суб’єкт господарювання до дати подання заявки на отримання патенту на ПЗ почав використання його чи зробив відповідні приготування до випуску виробу з використанням заявленого ПЗ, то він безперешкодно без дозволу патентовласника має право на використання запатентованого рішення. Питання притягнення до відповідальності патентовласника необхідно вирішувати по результатах проведеної відповідної експертизи, а анулювання патенту можливо з великою вірогідністю. Так, я готую офіційні „Експертні висновки щодо порушення прав власників чинних охоронних документів на об’єкти промислової власності”, який надається позивачу чи в суд (див. додаток). Експертиза є частиною патентних досліджень і проводиться на основі патентної і науково-технічної документації, методичних та законодавчих документів. Дослідження і порівняльний аналіз проводиться відповідно до ДСТУ 3575-97 „Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення”.


74. 1.По каким параметрам отличается Ноу-хау (коммерческие секреты) от изобретений или полезных моделей? В моем случае — это шампунь с сюрпризом, сам сюрприз не используется как средство для мытья волос. 2.При заявлении на патентование необходимо ли одновременно патентовать и торговую марку? 3.Сможет ли кто-либо оспаривать выданный мне патент, например, импортер продукции в Украину или производитель, если таковой найдется, но у него не будет запатентована эта продукция? Днепропетровск. Алёна

1. Ноу-хау і винахід це новації, правовий захист яких здійснюється в різних режимах. Наприклад, „шампунь з сюрпризом” можна захистити патентом на винахід, який видається уповноваженим державним органом (Держдепартаментом) по результатах відповідних експертиз, але при цьому технічна суть „сюрпризу” (хімічний склад або співвідношення компонентів або технологія виробництва) повинна бути розкрита в описі винаходу, який стає доступним любому бажаючому. Охорона новації в режимі ноу-хау (безпатентний захист) означає, що компоненти з яких виробляється „сюрприз” є комерційною таємницею підприємця, яка відома чітко визначеному кругу осіб і при цьому приймаються необхідні заходи для забезпечення збереження конфіденційності відповідної інформації . 2. Ні. 3. Виданий патент може бути анульований в тому випадку, якщо опонентом буде доказано, що запатентоване технічне рішення було відомо у світі (опубліковане в технічній літературі, періодичних виданнях, використовувалося у виробництві і т.д.) необмеженому кругу осіб до дати подання в заявки в Держдепартамент на отримання патенту.


75. Концерн является собственником патента на промышленный образец, полезную модель. С заводом заключне лицензионный договор. Завод для изготовления отдельных деталей продукции хочет заключить договор с предприятием ,которому для выцполнения заказа необходима техническая документация в том числе и рабочие чертежи. Какой договор должен быть соствален у завода с предприятием для передачи информации, охраняемой патентом, в какой форме должно быть выражено согласие собственника патентов — концерна? Павлоград. Неля

Патентом на КМ чи ПЗ захищаються права його власника на використання цих об’єктів. Використанням визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого КМ чи ПЗ. Передача креслень, а тим більше на окремі деталі виробу, захищеного патентом, не є дією, пов’язаною з правовим захистом об’єкта інтелектуальної власності, а тому використовується загальна форма договору про передачу науково-технічної продукції.


76. Я звертаюсь до Вас із запитанням — заявку на отримання патенту на винахід було зареєстровано у 2002 році, тому який збір я повинен сплатити за отримання патенту (висновок формальної експертизи я отримав у 2004 році). С.

Мабуть, Ви отримали висновок кваліфікаційної експертизи про відповідність заявленого рішення умовам патентоспроможності. Для отримання патенту Вам необхідно на рахунок держбюджету сплатити мито в розмірі 17 грн. і платіжний документ з відміткою банку відіслати в Укрпатент.


77. Какое отношение имеют патенты к моему деловому предприятию? Олег. Донецк.

Большинство людей думают о патентах в связи с крупными научными открытиями типа первой электрической лампочки Эдисона или крупных корпораций, инвестирующих значительные суммы в научно-исследовательскую работу. В действительности, во всем мире ежегодно выдается около 750 000 патентов. Хотя многие из них относятся к одним и тем же изобретениям, патентуемым во многих странах, трудно вообразить, что ежегодно осуществляется такое количество научных открытий. Большинство патентов выдаются на менее значительные изобретения, включая усовершенствования, делающие продукты или способы более эффективными или более пригодными для сбыта на рынке. Кроме того, некоторые страны имеют специальные правовые положения для охраны довольно быстро растущего числа инноваций в виде полезных моделей (также известных под названием «малые или инновационные патенты»), которые по сравнению с патентами имеют более короткий срок охраны и которые, как правило, легче получить. Хотя совершенно верно, что не все предприятия разрабатывают патентуемые изобретения, было бы неправильно считать, что патенты относятся только к сложным физическим или химическим способам или продуктам, или что они полезны только для больших корпораций. Патенты могут быть получены в любой области техники, начиная от скрепок до компьютеров. Тысячи патентов уже выдано на простые повседневные продукты, в частности, ручки, стеклянные бутылки, текстильные материалы или велосипеды (см. также «Как превратить ваше изобретение в выгодные активы вашего МСП»).


78. Сколько стоит получение патента? Олег. Донецк.

Расходы в связи с получением патента могут быть подразделены на четыре типа. Во-первых, расходы в связи с уплатой пошлин за подачу заявки и других пошлин за обработку, уплачиваемых национальному или региональному патентному ведомству. Такие расходы могут широко варьироваться в зависимости от страны (информация в отношении пошлин может быть получена непосредственно в национальных ведомствах ПС) и как правило они ниже других расходов, упоминаемых далее. Во-вторых, расходы в связи с оплатой услуг патентных юристов/поверенных, которые оказывают помощь в составлении патентной заявки, хотя использование услуг патентного юриста/поверенного как правило не является обязательным (если только заявитель не проживает в другой стране и законодательство требует, чтобы его интересы представлял юрист или поверенный, признанный в этой стране), как правило при подготовке патентного документа рекомендуется получить юридическую консультацию. Пошлины, взимаемые патентными поверенными, в значительной мере варьируются в зависимости от страны. В-третьих, расходы в связи с переводом материалов заявки. Такие расходы возникают только в случае испрашивания охраны в области ПС в иностранном государстве, официальный язык которого отличается от языка, на котором составлена заявка, и могут оказаться достаточно высокими, в особенности в связи с подачей патентных заявок в области высоких технологий. В-четвертых, расходы в связи с поддержанием заявок и патентов в силе путем уплаты пошлин патентному ведомству. Такие пошлины как правило уплачиваются через регулярные интервалы (т.е. ежегодно или один раз в пять лет) в целях поддержания в силе заявки или патента. Охрана патента в разных странах на протяжении всего срока его действия (как правило 20 лет) может оказаться дорогостоящей, учитывая также уплату ежегодных пошлин за поддержание в силе, размер которых как правило возрастает в зависимости от продолжительности срока охраны. Такие расходы (см. http://www.ipr-helpdesk.org/t_en/p_001_en.asp) следует сравнить с широким диапазоном преимуществ, которые они дают (см. «Как превратить изобретение в выгодные активы вашего МСП»). Для МСП, желающих получить патентную охрану в различных странах, услуги, предлагаемые администрируемой ВОИС системой РСТ, могут в значительной мере сократить расходы и упростить процедуры.


79. Сколько по времени примерно занимает получение патента на изобретение (полезную модель)? Как на Ваш взгляд технические условия относятся по определению к изобретению (как, например процесс в сфере технологии. Если применять терминологию закона «О стандартизации», то на мой взгляд ТУ все таки является изобретением)? и, соответственно, если ТУ — это изобретение, то тогда можно будет применить ст. 470 ГК, ст. 31 Закона «Об охране прав на изобретние...» к следующей ситуации: предприятие использует ТУ, которое зарегистрировано, но в последствии на данное ТУ был получен патент другим лицом. Может ли в данном случае предприятие ссылаясь на данные статьи продолжать безвозмездно использовать это ТУ, не смотря на наличие патента? Лена.

Отримання патенту на винахід протягом 2-2, 5 років, на корисну модель 6-8 місяців. Винаходом визнається технічне рішення , яке відповідає умовам патентоспроможності (новизна, винахідницький рівень і промислова придатність), по яким і відбувається його в установленому порядку класифікація, тобто офіційне визнання як винахід з видачею охоронного документа компетентним органом. А тому ТУ не може бути винаходом, але технічне рішення, що визнано винаходом і захищене патентом може бути розкрите в ТУ. Відповідно до ЗУ „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” використанням винаходу (корисної моделі) визнається застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним. Отже, застосування технологічного процесу, що описаний в ТУ, у виробництві певної продукції є використанням винаходу, а лише опис цього процесу є процесом підготовки до використання винаходу і, якщо така підготовка відбулося до дати подачі заявки на патентування, то подальше безоплатне використання у виробництві описаного в ТУ процесу є правомірним. Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки.


80. Вопрос опять таки скорее практического характера. Мы занимаемся производством продуктов питания.Соответственно в нашей деятельности возникают новшества, которые желательно запатентовать. Вот тут возникает вопрос по какому пути идти: изобретение или полезная модель? Дело в том что по ГК эти два объекта интеллектуальной собственности отличаются тем, что для изобретения необходимо наличие изобретательского уровня, а для полезной модели его наличие не нужно. Вот тут я столкнулась с тем, что не совсем точно в нашем законодательстве определно понятие «изобретательский уровень». Поэтому у меня стоит вопрос является ли новая рецептура или новый технологический процесс известного продукта (например, какой то колбасы, торта или др) изобретением или полезной моделью? Кроме того, при регистрации то ли в качестве полезной модели то ли в качестве изобретения нужно по отдельности получать патент (свидетельство) на новую рецептуру, новый технологический процесс создания этого продукта, на новый метод использования известного оборудования для создания этого продукта, или нужно регистрировать один объект интеллектуальной собственности — это создание нового продукта, который уже включает в себя и новую рецептуру, новый технологический процесс новый метод использования оборудования (так как по сути эти три объекта неразделимы, отсутствие одного из них влечет невозможность создания новой продукции)? Елена.

Поняття „винахідницький рівень” практично не можливо чітко визначити і наше законодавство не далеко відстало від міжнародного з своїм „якщо для фахівця він не є очевидним”. Тому рішення про наявність/відсутність „винахідницького рівня” у тому чи іншому об’єктові залежить від суті відмінностей від аналога і частіше всього носить суб’єктивний характер. Якщо технологічний процес виготовлення певного продукту (речовини) відрізняється від аналога зміною співвідношення кількості компонентів, яких всього два-три у цій речовині, і отримується технічний результат очевидний із збільшенням/зменшенням певного компонента то в такому рішенні винахідницький рівень відсутній. Але якщо таких компонентів десяток і співвідношення їх міняється, причому міняється послідовність і режим їх змішування то це винахід. Наприклад, стілець з п’ятьма ніжками не є винаходом, а з одною, в якій влаштовано гіроскоп — винахід. Ви можете захистити окремим патентом продукт, процес а також нове застосування відомого продукту чи процесу, якщо ці об’єкти відповідають умовам патентоздатності. Але якщо ці об’єкти нерозривно пов’язанні з досягненням технічного результату, то це відповідає умові єдності винаходу і патент можна отримати один.


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

2020-11-20
Жива вода
інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100