На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
Прибутки від використання патентів у світі зросли від 3 млрд дол. у 1982 році до 120 млрд дол. у 2003 році
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.


11. Для некого проекта нужны фотографии города, сделанные не мной, а другими проф. фотографами. какую отвественность я понесу за использование этих фоток в комерческих целях? без ведома авторов, вообще они продаются для мас для ознакомления в магазинах города. как легально всё устроить? Одесса. Сергей

Велика ймовірність, що Ви можете отримати подібне попередження http://www.oceanrowing.com/redted/mobile/Vertu/letter.htm (якщо листа уже не буде на сайті – див. Додаток) Щоб Ваші дії були в правовому полі, необхідно отримати дозвіл автора фотографій, чи заключити з ним авторський договір.


12. Переиздание и продажа фотографий (электоронный носитель (CD)) с открыток приобретённых в магазине является ли нарушением? факта приобретения отрыток в магазине мало для того чтоб автор не имел притензий по поводу коммерческого использования єтих материалов? Одесса. Сергей

Придбання в магазині картки дає право розпоряджатися нею як матеріальним об’єктом, а для правомірного використання фотографії як об’єкта інтелектуальної власності необхідно отримати дозвіл автора фотографій, чи заключити з ним авторський договір. ЗУ “Про авторське право і суміжні права”: “Стаття 8. Об’єкти авторського права 1. Об’єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме: 10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії... Стаття 15. Майнові права автора б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. 3. Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти: 1) відтворення творів...”


13. Как защищать рекламные идеи? Мы создаем идеи и эскизируем их для демонстрации перед заказчиком. Как обеспечить сохранность идей уже на этом этапе? К какому виду регистрации их можно отнести? Мы создаем по несколько уникальных идей в неделю, как все это можно успесть защитить? Неужели приходиться надеяться только на порядочность заказчика? Харьков. Виталий

1. В договорі замовлення необхідно передбачувати виконання зобов’язань змовника по відношенню до ваших немайнових авторських прав, а також чітко визначений об’єм переданих йому майнових прав. 2. Якщо оформлення рекламного аркуша, його загальний вигляд є оригінальним, то необхідно його патентувати як промисловий зразок. 3. Творчу розробку необхідно захищати в системі авторського права відповідно до ЗУ „Про авторське право і суміжні права”. Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів: латинська літера «c», обведена колом; ім’я особи, яка має авторське право; рік першої публікації твору. Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і кожному примірнику твору. Суб’єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.


14. Чи є трансляція музикальних творів (музики з компакт дисків чи іншому комп’ютерному вигляді) у мережі «домашнього інтернету» порушенням прав авторів? Тобто, наприклад, я, на своєму домашньому PC транслюю в мережу музику, яка в мене є — і пропоную іншим за допомогою технічних засобів її слухати в «прямому ефірі». Тобто — інтерент-радіостанція, цілком аматорська і некомерційна. КИЇВ. Олексій

ЗУ „Про авторське право і суміжні права”: Виключне право автора твору на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти: відтворення творів; публічне виконання і публічне сповіщення творів і т.д. Допускається без дозволу автора і без виплати авторської винагороди відтворювати виключно в особистих цілях або для кола сім’ї попередньо правомірно оприлюднені твори. Твори і виконання, зафіксовані у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальні твори та їх примірники допускається відтворювати у домашніх умовах виключно в особистих цілях або для кола сім’ї без дозволу автора (авторів), виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм, але з виплатою їм винагороди.


15. ХХХ является иллюстратором книги для детей. Книгу готовят к изданию и предлагают ХХХ выкупить его авторские права на рисунки. В качестве оплаты предлагают определенный процент с первого тиража. Как сохранить авторское право на рисунки на все последующие тиражи? Луцьк (Волинь). Дмитрий

Автору необхідно вибрати (в залежності від визначеного порядку і об’єму прав, що передаються), і підписати з видавцем чи правонаступником один з передбачених законодавством договір: 1) ліцензійний договір; 2) договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності; 3) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; 4) авторський договір. Відповідно до чинного законодавства незалежно від виду договору передача авторського права (в повному об’ємі чи частково) здійснюється лише в частині майнових прав, немайнові (особисті) права автора залишаються за автором, а саме: 1) вимагати зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору, якщо це практично можливо; 2) забороняти зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору; 3) обирати псевдонім у зв’язку з використанням твору; 4) на недоторканність твору. Умова оплати за частину оприлюднених примірників твору є не вигідною автору і він вправі не підписувати договір з такою умовою.


16. Что конкретно можно предпринять, если мы точно знаем, что одна из газет перепечатывет наш материал.В 2-3 номерах вообще ничего не указывали, а в следующем указали нашего автора, без его согласия.Как мы можем повлиять на ситуацию без суда?Как написать претензию газете? На что можно расчитывать в даной ситуации в материальном смысле? Донецьк. Ирина

Зверніться до державного інспектора з питань інтелектуальної власності в Донецьку (Масалигін Андрій Вікторович вул.Артема, 114, центр. корп. к.101, ДонУГІ м.Донецьк, 83048 р.8-0622-55-41-35 м.8-050-353-78-90). Відповідно до „Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2002 р. №674 основне завдання державного інспектора — здійснення державного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, незалежно від форм власності, вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності. Але звернення в суд може бути більше ефективнішим. В матеріальному плані, по крайній мірі, розраховуйте на мінімальну винагороду відповідно до постанови КМУ „Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав” від 18 січня 2003 р. N 72 http://www.rada.gov.ua/laws/pravo/new/cgi-bin/show.cgi?nreg=72-2003-%EF&print=1


17. 1.Могу ли я защитить свои права на свой же сценический псевдоним? И нужно ли вообще это делать? Сколько это будет стоить?2. Сколько стоит защитить права на свои песни (музыка, тексты, оранжировки-- 10 штук песен)? Кременчук. Юлия

1. Не тільки можна, але й потрібно. Привожу характерні приклади: „Тая” ( див.сторінку http://patent.km.ua/ukr/news/group14/i440) і „Кіркоров”(див.сторінку http://patent.km.ua/ukr/news/group14/i100). Для захисту сценічного ім’я його необхідно зареєструвати в державному реєстрі і отримати на нього Свідоцтво України відповідно до Порядку (див.сторінку http://patent.km.ua/ukr/pages/i166). Витрати — 2200грн. 2. Для того щоб успішно захищати права на Ваші твори необхідно зареєструвати в державному реєстрі авторське право і отримати Свідоцтво України на кожен твір. Порядок захисту аналогічний описаному на сторінці http://patent.km.ua/ukr/pages/i174. Витрати на кожний твір – 1000грн.


18. №1. У меня есть художественые рисунки моего отца, что требуется сделать дабы избежать плогиата?№2. Фрагмент из рисунка моего отца не плохо было бы использовать логотипом, как и где нужно оформить Т.З. и защитить? Черкасы Владимир

1. Зареєструйте авторське право на малюнки. Заявка на реєстрацію авторського права авторів на твір повинна містити: ­ заяву, викладену українською мовою, що складається за встановленою формою (http://s.patent.km.ua/data/blanks/zayava_reestr_AP.doc); ­ примірник твору; ­ документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору (за наявності); ­ документ або копію документа про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права (http://patent.km.ua/ukr/pages/i23). Заявки на державну реєстрацію подаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, буд. 34, Київ, 01030, ДП УААСП, тел.: 234 55 32 2. Порядок реєстрації ТЗ на сторінці сайту http://patent.km.ua/ukr/pages/i166


19. Шановний Ярослав Петрович, проінформуйте, будь ласка з такого питання, чи може провайдер Інтернету придбавши диски з фільмами, програмами, музикою розташовувати на своєму сайті аудіовізуальні твори, та надавати безкоштовний доступ до перегляду та «зкачування» найновіших, та найпопулярніших фільмів, ігр, та програм споживачам своєї послуги? Харків Олеся

Рекомендую прочитати статті на сайті http://patent.km.ua/ukr/articles/group18/i247 і http://patent.km.ua/ukr/articles/group18/i314


20. У своій пісні за назвою «Sobaka», я використав музичний відривок з старого мультфільма «Простоквшино» з пісні «Человек Собаке Друг». Цей музичний фрагмент був аранжований мною у сучасному стилі і набрав сучасного відображення. Чи можливі правові позови зі сторони правовласника на цей музичний фрагмент??? Дякую за відповідь! КИЇВ. Сергій

ЗУ „Про авторське право і суміжні права”: Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів. Частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до цього Закону. З моменту створення музичного твору закон: ­ охороняє нотний текст у будь-якій об’єктивній формі; ­ охороняє звучання твору на будь-якому інструменті; ­ регламентує відтворення у будь-якій електронній формі, навіть у мобільних телефонах; ­ регламентує будь-яке аранжування твору; ­ особливо регламентує використання засобами теле- і радіо-; ­ захищає від плагіату, часткового використання навіть невеликого уривка твору. Фактично музичний твір захищений не тільки за формою , але й по суті, включаючи усі ідеї.


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100