На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
«Венчурний бізнес — це коли інвестуються 10 компаній, з них половина стає банкрутами, у трьох ви повертаєте свої інвестиції, одна дає 10-кратне зростання й у ще одній компанії прибуток в 100 разів перевищує вкладення» — Тім Дрейпер
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.


31. Сколько примерно времени и денег требуется для регистрации товарного знака и логотипа? Можно ли зарегистрировать все это на частное лицо? Каковы будут мои права на международном рынке?
КИЇВ. Георг

По суті питань:
1. Оформлення і подання в Укрпатент заявки на реєстрацію товарного знака (логотипа) патентним повіреним проводиться протягом 14 днів, при цьому проводиться перевірка знака на подібність і тотожність.
2. Укрпатент видає рішення про реєстрацію заявки протягом місяця. Права на знак виникають з дати подання заявки в Укрпатент.
3. Роботи патентного повіреного по реєстрації знака оплачуються в розмірі 600грн.
4. Законом передбачена можливість реєстрації знака і на ім’я фізичної особи.
5. Права на зареєстрований знак посвідчуються свідоцтвом і діють в межах держави, що його видала.

 

32. У меня такой вопрос, мы подали на регистрацию комбинированный знак, но наши интересы пересеклись с фирмой, которая считает, что наш знак подобен знаку (в основном графическая часть), который они зарегистрировали. Не могли бы мы не подавая новой заявки и не отзывая поданную защитить лишь словесную часть.
Харків. Еліна

Якщо по Вашій заявці ще не прийнято рішення про відповідність заявленого позначення умовам реєстрації знака, то, сплативши збір 26грн за внесення змін по ініціативі заявника в матеріали заявки, Ви можете замінити зображення знака, виключивши з нього зображувальну частину. Звертаю увагу, ніяких нових елементів — словесна частина повинна бути тотожна початковому варіанту, лише виведення зображення (графічної частини), тобто зменшення об’єму прав

33. Дело в том, что в связи с новым Законом принятым 25 июня, такие изменения не вносятся в материалы заявки, (замінити зображення знака, виключивши з нього зображувальну частину), даже если их внесут, то потом их можно оспорить на основании общего вида первоначально поданной заявки, так мне объяснили в Укрпатенте , а именно Савченко Валентина Борисовна, как мне выйти из этой ситуации даже не знаю, а выход очень нужно найти.
Харків. Еліна

По-перше, з прийнятих семи законів по внесенню змін в ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 25 червня не приймався ні один :
1. N 751-XIV ( 751-14 ) від 16.06.99, ВВР, 1999, N 32, ст.266
2. N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 8, ст.37
3. N 2783-III ( 2783-14 ) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 7, ст.51
4. N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114
5. N 34-IV ( 34-15 ) від 04.07.2002, ВВР, 2002, N 35, ст.256
6. N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
7. N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.271 ).
По-друге, виходячи з чинної редакції Закону і не піддаючи сумніву професіоналізм Савченко В.Б., я роблю висновок, що такі зміни в заявці можливі. Давайте, як спеціалісти, проаналізуємо його статті:
«Стаття 10. Експертиза заявки
...7. Якщо заявником подано додаткові матеріали, то в процесі експертизи з’ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої у поданій заявці суті позначення та переліку зазначених у заявці товарів і послуг.
Додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці суті позначення, якщо вони містять ознаки, які слід включити до позначення, що заявляється як знак...
Стаття 19. Визнання свідоцтва недійсним
1. Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:
...б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці...»
Вам необхідно внести зміни, які не виходять за межі розкритої у поданій заявці суті позначення, так як вони направлені на виключення окремих елементів з позначення. А визнання недійсним свідоцтва третьою стороною можливе у випадку, коли в зареєстрованому зображенні виявлені елементи, яких не було у поданій заявці. Чи не так?

 

34. 1) В процесі практичної діяльності натрапив на завдання реєстрації ЕФІРНОГО логотипу(позивних)радіостанції. Підкажіть, будь ласка, чи існує спеціальна процедура реєстрації саме такого виду логотипів.
2) Які документи вимагає Укрпатент для реєстрації звукових сигналів, чи їх комбінації як знаку для товарів і послуг.
КИЇВ. Євген

Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, яким керується Укрпатент, не передбачено спеціальної процедури реєстрації звукових позначень. Такі знаки реєструються Укрпатентом при наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації, тобто якщо їх практично можна виразити в «матеріалізованому» вигляді, наприклад в нотах для мелодійних звуків.

 

35. Чи існує на сьогоднішній день можливість правового захисту в Україні і Росії рекламного слогана від використання його іншими підприємствами (крім ст.8 ЗУ «Про рекламу»)? Чи необхідна реєстрація словосполучення, що використовується як рекламний слоган, в якості знака для товарів і послуг? Якщо так, то які наслідки використання зміненого зображення такого товарного знака (наприклад іншим шрифтом, в якості частини іншого речення, з іншими розділовими знаками тощо): 1)самим заявником в рекламі заявлених товарів і послуг; 2) незаявниками?
КИЕВ. Ірина

По суті питань:
1. Так. Якщо це оригінальне художнє оформлення рекламного аркуша, то патентом на промисловий зразок. Або реєстрація як товарного знака.
2. Так, така реєстрація можлива.
3. Порушенням прав власника ТЗ є не тільки неправомірне використання тотожного, але й подібного позначення (словосполучення). В кожному конкретному випадку необхідно проводити аналіз подібності виходячи з можливого сприйняття позначення споживачем як тотожного, тобто чи не приводить існуючий рівень подібності до плутання (змішування) цих знаків. В більшості випадків, перераховані Вами зміни, не є достатні, щоб говорити про правову незалежність цих ТЗ.


36. Какие могут возникнуть последствия для юридического лица и должностного лица (директора) при ввозе на территорию Украины товаров с товарными знаками зарегистрированными на резидента Украины, но не давшего своего согласия на реализацию данных товаров на Украине.
Витебск. Александр

На требование собственника свидетельства на товарный знак такое нарушение должно быть прекращено, а нарушитель обязан возместить собственнику свидетельства причиненные убытки. Собственник свидетельства может также требовать устранения с товара, его упаковки незаконно использованного знака или обозначения, похожего с ним настолько, что их можно спутать, или уничтожение изготовленных изображений знака или обозначения, похожего с ним настолько, что их можно спутать (соответственно ст.20 ЗУ «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»).
Незаконное использование чужого знака для товаров или услуг, если это было связано с получением дохода в больших размерах, — наказывается штрафом от ста до двухсот не обложенными налогами минимумов доходов граждан или общественными роботами на срок от ста до двухсот часов, или исправительными роботами на срок до двух лет (соответственно ст.229 Уголовному Кодексу Украины). Получение дохода в больших размерах считается таким, если доход в триста и больше раз превышает не обложенный налогами минимум доходов граждан (17 гривен).
На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати (відповідно до ст.20 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).
Незаконне використання чужого знака для товарів чи послуг, якщо це було пов’язано з отриманням доходу у великих розмірах, — карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот годин, або виправними роботами на строк до двох років (відповідно до ст.229 Кримінального Кодексу України). Отримання доходу у великих розмірах вважається таким, коли доход у триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 гривень).


37. Питання наступне: громадська організація більше 2 років випускає журнал, де розміщує інформацію про своїх членів. Постало питання, чи може вона зареєструвати назву цього журналу ? Якщо так, то що це — товарний знак ? Адже метою діяльності організації не є отримання прибутку. Журнал це товар чи послуга ?
Львів. Юрій

Організація може зареєструвати назву журналу як товарний знак відповідно до ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», і отримати виключне право на використання цієї назви в певній сфері своєї діяльності. Назва журналу залишається назвою, лише правовий захист її здійснюється як знака відповідно до вказаного закону. Поняття «товарний знак» в деякій мірі спотворює визначення та сукупність об’єктів, що захищаються цим законом (прочитайте статтю «Від товарного знака до бренда» http://patent.km.ua/ukr/articles/group14/i34 ).


38. Чим відрізняється бренд від товарного знаку, торгової марки?
Львів. Катерина

Прочитайте статтю «Від товарного знака до бренда» http://patent.km.ua/ukr/articles/group14/i34


39. Підприємство укладає договір із РА на створення торгової марки (фірмового найменування, бренду тощо), в результаті якої отримує «готовий» кінцевий продукт, який самостійно реєструє на своє ім«я та ставить на баланс як нематеріальний актив. Яким чином (з точки зору податкового обліку) віднести підприємству витрати, сплачені на користь РА за проведені роботи. Чи підлягають амортизації витрати, сплачені підприємством за розробку, реєстрацію, можливе удосконалення такого нематеріального активу? Якщо підприємство понесло витрати на розробку РА такого потенційного нематеріального активу, сплатило кошти, але кінцева мета (тобто отримання «готового» продукту) досягнута не була. Яким чином в такому випадку обліковуються у податковому обліку понесені підприємством витрати.
Житомир. Тетяна

Попробуйте знайти відповідь, прочитавши витяг з «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Мінфіну N 242 від 18.10.99 (додається).


40. 1. На кого целесообразнее регистрировать ТМ, на головную фирму или на меня, как на частное лицо?
2. Если владельцем ТМ буду лично я, как частное лицо, то как мне передать ее для пользования фирме, а также как эта фирма сможет передать ее дальше в пользование, нашим будущим партнерам?
3. Частнный владелец ТМ, должен будет выплачивать налоги и или что-то другое с поступлений за аренду этой ТМ? Если да, то нужно ли ему быть частным предпринимателем ли же он может оставаться частным лицом?
4. Зарегистрированная в Украине ТМ распространяется на международную деятельность компании или будет ли она защищать знак-стиль-брэнд фирмы/газеты в СНГ и за рубежом?
5. Если только в Украине, то как сделать так, чтобы это был международный брэнд?
6. Юридически, фирма будет иметь название XXXX Associates, созвучное будущему проекту ТМ. Кто при этом будет более защищен в использовании ТМ, я как персональный владелец или фирма, юридически зарегистрированная с таким же названием?
7. Регистрация ТМ подразумевает регистрацию и на русском и на английском, или же один язык — одна ТМ? Дело в том, что название компании будет на английский манер — XXXX Associates, но фактически, будет регистрироваться русским написанием — XXXX Эсоциэйтес.
8. Что будет предпочтительней нам зарегистрировать: основной брэнд XXXX или же полное название компании XXXX Эсоциэйтес? Прошу помнить, что название газеты будет включать только XXXX.
9. В стандартный пакет регистрации входит фирменный стиль (набор цветов), девиз-слогон? Или это отдельно? Если да, то каковы будут условия регистрации?
10. XXXX — довольно расхожее в русском языке слово, нарицательное. При регистрации этого слова как ТМ, можем ли мы запрещать другим его использование в названиях продуктов/услуги или компаний в будущем?
11. Если же мы зарегистрируем название компании полностью XXXX Associates, то сможем ли мы использовать слово XXXX отдельно как ТМ, например как брэнд газеты, или же мы будем вынуждены прописывать название целиком?
12. Регистрация ТМ, предполагает ли защиту стандартов качества услуг, оказываемых компанией? Не скажу, что наши услуги уникальны, но при этом хотелось бы данную ТМ позиционировать как ТМ компании, оказывающая услуги высокого стандарта. То есть, защищает ли ТМ нашу технологию обслуживания клиентов?
13. Зарегистрированная ТМ может выступать как взнос в уставный фонд вновь созданных предприятий и если да, то как ее оценивать?
14. Что можно делать с ТМ в будущем (продавать, покупать, давать в аренду и тд)? Если да, то есть ли какие-то ограничения на это? Например, мы имеем ТМ как производители журнала, а передаем ТМ производителю теннисных ракеток. Это возможно?
15. Если мы подали заявку и получили ТМ, но еще не закончили всю процедуру, то есть без (R), то можем ли мы сразу подавать на регистрацию домена .UA ?
16. Осуществляет ли ваша компания разработку лицензионных схем, договоров для поддержки клиентов, которые хотят передавать свои ТМ своим партнерам (франчайзинг)?
17. Занимаетесь ли вы франчайзинговыми проектами или же вы могли бы посоветовать нам консультантов в этой сфере? Или консультантов в сфере корпоративного права?
18. С кем непосредственно нам контактировать в будущем из вашей компании, если мы примем положительное решение о сотрудничестве?

1. На физическое лицо.
2. Право на ТМ передаете фирме посредством исключительного лицензионного договора. Фирма передает право партнерам посредством неисключительного лицензионного договора.
3. Да. Вы будете платить налоги с платежей (роялти) по договорам. При больших платежах лучше работать ЧП на едином налоге.
4. Защита ТМ осуществляется в стране, где она зарегистрированная.
5. Зарегистрировать в других странах, подав международную заявку.
6. Более надежная защита будет в ТМ.
7. Регистрировать нужно все варианты использования ТМ.
8. Предпочтительно регистрировать ТМ (брэнд).
9. Регистрация рекламного слогана отдельной заявкой.
10. Только в отношении товаров и услуг, на которые зарегистрированная ТМ.
11. Можно.
12. Регистрация ТМ, не предполагает защиту стандартов качества услуг, но при передаче права по лицензионному договору такие требования обязательно предусматриваются.
13. Оценка ТМ производится оценщиком, который «одержав кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 року N 2658-III».
14. Собственник ТМ может передавать свое право, которое существует в объеме произведенной регистрации (конкретное изображение и перечень товаров и услуг, на которые оно зарегистрировано).
15. Нет. Нужно дождаться регистрации и получить свидетельство.
16. Да.
17. Нет.
18. С патентным поверенным Ващуком Я.П.


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100