На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
Прибутки від використання патентів у світі зросли від 3 млрд дол. у 1982 році до 120 млрд дол. у 2003 році
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.

ОРГАНИ
Державної системи управління інтелектуальною власністю в Україні

 • Комітет Верховної Ради України з питань науки та освіти
  Дата створення: 15.05.2002
  Голова комітету — 291-76-79.
  Перший заступник голови комітету —
  Головний консультант — Г.О. Андрощук.
  Підкомітет з питань інтелектуальної власності та інформатизації
  Голова — 291-60-26.
 • Державний департамент інтелектуальної власності
  Державний департамент інтелектуальної власності є урядовим органом державного управління, що діє у складі Міністерства освіти і науки і йому підпорядковується. Основними завданнями Департаменту є: участь у межах своєї компетенції у забезпеченні реалізації державної політики в сфері інтелектуальної власності; прогнозування і визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку у сфері інтелектуальної власності; організаційне забезпечення охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності.
  Голова — Паладій Микола Васильович
  Перший заст. — Жаров Володимир Олександрович, 212-49-50
  Заступник — Дмитришин Володимир Степанович
  Заступник — Чоботарьов Валентин Павлович
  Адреса: вул.Урицького, 45, м.Київ, 03035, Україна.
  Телефони: 494-06-06, факс 494-06-50
  Державні інспектори з питань інтелектуальної власності в регіонах
 • Державне підприємство «Український інститут промислової власності» («Укрпатент»)
  Український інститут промислової власності є державним підприємством, яке знаходиться у сфері управління Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Головні завдання Укрпатенту: приймання заявок на видачу охоронних документів на об’єкти промислової власності, проведення експертизи заявок на об’єкти промислової власності на відповідність їх умовам надання правової охорони, забезпечення здійснення державної реєстрації об’єктів промислової власності і змін їх правового статусу та офіційної публікації відповідних відомостей.
  Директор — Красовська Алла Георгіївна
  Перший заступник — Глухівський Лев Йосипович
  Перший заступник — Іваненко Петро Іванович
  Заступник — Горнісевич Анатолій Михайлович
  Заступник — Бочко Сергій Степанович
  Адреса: вул.Глазунова, 1, м.Київ – 42, 01601.
  Телефони:
 • Державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав»
  УААСП є державним підприємством, яке знаходиться у сфері управління Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Головними завданнями Агентства є: забезпечення колективного управління майновими правами, переданих Агентству, суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав України та інших країн, на території України та за її межами відповідно до національного законодавства і міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав; участь у здійсненні державної реєстрації прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також реєстрації договорів, які стосуються права авторів на твори.
  Директор — Бондаренко Сергій Васильович, 234-22-38
  Заступник — Загороднiй Сергiй Вікторович, 235-40-80
  Адреса: 01030, Київ, вул.Б.Хмельницького,34
  Телефони: 224-22-38
  Інспектори Українського агентства з авторських та суміжних прав в регіонах
 • Інститут інтелектуальної власності і права
  Інститут є структурною складовою Національної системи охорони інтелектуальної власності, головним завданням якого є підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності, а також установ, організацій і підприємств усіх форм власності. Діяльність інституту безпосередньо координується Державним департаментом інтелектуальної власності. Міністерством освіти і науки України Інститут акредитовано за ІV рівнем протокол засідання ДАК № 46 від 15.07.2003р.
  Ректор — Володимир Дмитрович Пархоменко
  Перший проректор — Павло Цибульов
  Адреса: 04119, м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 15.
  Телефони: 4583060, тел./ факс 4583271, 4582766, 4583272
 • Апеляційна палата Державного департаменту інтелектуальної власності
  Для забезпечення захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в адміністративному порядку на підставі Закону України «Про внесення змін у деякі закони України з питань інтелектуальної власності» від 21 грудня 2000 року № 2188-III була створена Апеляційна палата Державного департаменту інтелектуальної власності. Регламент Апеляційної палати Департаменту, затверджений наказом МОН України від 15.09.2003 № 622 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.09.2003 за № 877/8198.На підставі Регламенту Апеляційної палати Держдепартаменту наказом Держдепартаменту 24 жовтня 2003 рік №99 затверджено склад Апеляційної палати. Апеляційна палата сформована з найбільш кваліфікованих співробітників Держдепартаменту й Укрпатенту. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання її колегій.
  Жаров В.О. — перший заступник голови Державного департаменту інтелектуальної власності — голова Апеляційної палати
 • Державне підприємство «Інтелзахист»

  Державне підприємство “Інтелзахист” створене відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 6 серпня 2002 року № 449 і підпорядковане Державному департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти i науки України. Підприємство створене з метою удосконалення організації видачі контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм, а також посилення захисту прав у сфері інтелектуальної власності.

  Основними завданнями підприємства є:
  організація і забезпечення ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм;
  забезпечення процесу видачі контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм;
  участь у реалізації Департаментом державної політики щодо легалізації програмного забезпечення;
  здійснення інших заходів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності.

  Адреса ДП "Інтелзахист": 01042, м.Київ, вул. Івана Кудрі, 29, вхід з двору, 1 поверх; тел: (044) 498-38-51

 • Антимонопольний комiтет України
  До складу Комiтету входять одинадцять державних уповноважених. Дiючий склад Комiтету призначено Президентом України. Вiдповiдно до Конституцiї України Голова Комiтету призначається на посаду Президентом України за згодою Верховної Ради України.
  Голова — Костусєв Олексiй Олексійович, тел. (044) 212-48-18, E-mail: slg@amc.gov.ua
  Комiтет контролює дотримання антимонопольного законодавства суб’єктами господарювання, органами державної влади, мiсцевого самоврядування, адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю, зокрема при створеннi, реорганiзацiї, лiквiдацiї господарюючих суб’єктiв та в усiх iнших випадках економiчної концентрацiї. Адже значно легше попередити появу нового монопольного утворення на ринку, нiж у подальшому боротись iз його зловживаннями.
  Органи Комiтету розглядають справи про порушення антимонопольного законодавства та за результатами розгляду приймають обов’язковi для виконання рiшення про припинення порушень антимонопольного законодавства та про вiдновлення початкового стану, про примусовий подiл монопольних утворень, припинення антиконкурентних узгоджених дiй суб’єктiв господарювання, накладають штраф у випадках, передбачених законодавством, у разi необхiдностi звертаються до суду чи господарського суду з позовами (заявами), надсилають правоохоронним органам матерiали про порушення законодавства, що мiстять ознаки злочину. Вони надають рекомендацiї щодо заходiв, спрямованих на запобiгання порушенням антимонопольного законодавства, розвиток пiдприємництва i конкуренцiї

 • Фонд патентної документації громадського користування
  Фонд патентної документації громадського користування (ФГК) відкритий в жовтні 1999 р. ФГК призначений для забезпечення поточною та ретроспективною патентною інформацією всіх осіб, які зацікавлені в створенні, правовій охороні та використанні об’єктів промислової власності. ФГК єдиний в Україні налічує патентну інформацію патентних відомств 55 держав світу та 3 міжнародних і регіональних організацій промислової власності. У його складі — бюлетені таких промислово розвинутих держав, як США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Швейцарія, Японія, Австрія, а також Європейського патентного відомства, Всесвітньої організації інтелектуальної власності, всіх держав СНД та Балтії загальною кількістю понад 12000 примірників. З квітня 2001 року ФГК увійшов до складу Філії Українського інституту промислової власності «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг».
 • Громадські організації
  1. Всеукраїнська громадська організація «Антипіратський союз України».
  2. Агентство захисту прав України.
  3. Авторсько-правове товариство.
  4. Українська асоціація власників товарних знаків. Виконавчий директор Анатолій Курзін, 254-37-19.
  5. Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності (ВАІВ). Головна мета створення ВАІВ є захист прав власників інтелектуальної власності. Президент ВАІВ — віце-президент НАН України Іван Курас, віце-президенти ВАІВ — Станіслав Довгий, Ігор Шаров, Юрій Шемшученко, Микола Паладій.
  6. Українська асоціація патентних повірених.
  7. Творчі громадські об’єднання України.
 • Організації колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав. Суб’єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть доручати управління своїми майновими правами організаціям колективного управління, що створені і працюють в Україні:

  1. Державне підприємство "Українське агентство з авторських та суміжних прав"

  2. Всеукраїнське об’єднання суб’єктів авторських і суміжних прав "Оберіг"

  3. Громадська організація "Об’єднання правоволодарів у сфері образотворчого мистецтва та архітектурної діяльності "Статус"

  4. Об’єднання підприємств "Український музичний альянс"

  5. Об’єднання підприємств "Українська ліга музичних прав"

  6. Громадська організація "Агентство охорони прав виконавців"

  7. Всеукраїнська громадська організація Гільдія кінорежисерів "24/1"

  8. Асоціація "Дім авторів музики в Україні"

  9. Громадська організація "Спілка авторів України"

  10. Всеукраїнська громадська організація "Автор"

  11. Асоціація „Гільдія виробників відеограм і фонограм”


 • Інститути судової експертизи


 • ОРГАНИ
  Державної системи управління інтелектуальною власністю в Україні

  • Комітет Верховної Ради України з питань науки та освіти
   Дата створення: 15.05.2002
   Голова комітету — 291-76-79.
   Перший заступник голови комітету —
   Головний консультант — Г.О. Андрощук.
   Підкомітет з питань інтелектуальної власності та інформатизації
   Голова — 291-60-26.
  • Державний департамент інтелектуальної власності
   Державний департамент інтелектуальної власності є урядовим органом державного управління, що діє у складі Міністерства освіти і науки і йому підпорядковується. Основними завданнями Департаменту є: участь у межах своєї компетенції у забезпеченні реалізації державної політики в сфері інтелектуальної власності; прогнозування і визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку у сфері інтелектуальної власності; організаційне забезпечення охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності.
   Голова — Паладій Микола Васильович
   Перший заст. — Жаров Володимир Олександрович, 212-49-50
   Заступник — Дмитришин Володимир Степанович
   Заступник — Чоботарьов Валентин Павлович
   Адреса: вул.Урицького, 45, м.Київ, 03035, Україна.
   Телефони: 494-06-06, факс 494-06-50
   Державні інспектори з питань інтелектуальної власності в регіонах
  • Державне підприємство «Український інститут промислової власності» («Укрпатент»)
   Український інститут промислової власності є державним підприємством, яке знаходиться у сфері управління Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Головні завдання Укрпатенту: приймання заявок на видачу охоронних документів на об’єкти промислової власності, проведення експертизи заявок на об’єкти промислової власності на відповідність їх умовам надання правової охорони, забезпечення здійснення державної реєстрації об’єктів промислової власності і змін їх правового статусу та офіційної публікації відповідних відомостей.
   Директор — Красовська Алла Георгіївна
   Перший заступник — Глухівський Лев Йосипович
   Перший заступник — Іваненко Петро Іванович
   Заступник — Горнісевич Анатолій Михайлович
   Заступник — Бочко Сергій Степанович
   Адреса: вул.Глазунова, 1, м.Київ – 42, 01601.
   Телефони:
  • Державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав»
   УААСП є державним підприємством, яке знаходиться у сфері управління Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Головними завданнями Агентства є: забезпечення колективного управління майновими правами, переданих Агентству, суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав України та інших країн, на території України та за її межами відповідно до національного законодавства і міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав; участь у здійсненні державної реєстрації прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також реєстрації договорів, які стосуються права авторів на твори.
   Директор — Бондаренко Сергій Васильович, 234-22-38
   Заступник — Загороднiй Сергiй Вікторович, 235-40-80
   Адреса: 01030, Київ, вул.Б.Хмельницького,34
   Телефони: 224-22-38
   Інспектори Українського агентства з авторських та суміжних прав в регіонах
  • Інститут інтелектуальної власності і права
   Інститут є структурною складовою Національної системи охорони інтелектуальної власності, головним завданням якого є підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності, а також установ, організацій і підприємств усіх форм власності. Діяльність інституту безпосередньо координується Державним департаментом інтелектуальної власності. Міністерством освіти і науки України Інститут акредитовано за ІV рівнем протокол засідання ДАК № 46 від 15.07.2003р.
   Ректор — Володимир Дмитрович Пархоменко
   Перший проректор — Павло Цибульов
   Адреса: 04119, м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 15.
   Телефони: 4583060, тел./ факс 4583271, 4582766, 4583272
  • Апеляційна палата Державного департаменту інтелектуальної власності
   Для забезпечення захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в адміністративному порядку на підставі Закону України «Про внесення змін у деякі закони України з питань інтелектуальної власності» від 21 грудня 2000 року № 2188-III була створена Апеляційна палата Державного департаменту інтелектуальної власності. Регламент Апеляційної палати Департаменту, затверджений наказом МОН України від 15.09.2003 № 622 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.09.2003 за № 877/8198.На підставі Регламенту Апеляційної палати Держдепартаменту наказом Держдепартаменту 24 жовтня 2003 рік №99 затверджено склад Апеляційної палати. Апеляційна палата сформована з найбільш кваліфікованих співробітників Держдепартаменту й Укрпатенту. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання її колегій.
   Жаров В.О. — перший заступник голови Державного департаменту інтелектуальної власності — голова Апеляційної палати
  • Державне підприємство «Інтелзахист»

   Державне підприємство “Інтелзахист” створене відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 6 серпня 2002 року № 449 і підпорядковане Державному департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти i науки України. Підприємство створене з метою удосконалення організації видачі контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм, а також посилення захисту прав у сфері інтелектуальної власності.

   Основними завданнями підприємства є:
   організація і забезпечення ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм;
   забезпечення процесу видачі контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм;
   участь у реалізації Департаментом державної політики щодо легалізації програмного забезпечення;
   здійснення інших заходів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності.

   Адреса ДП "Інтелзахист": 01042, м.Київ, вул. Івана Кудрі, 29, вхід з двору, 1 поверх; тел: (044) 498-38-51

  • Антимонопольний комiтет України
   До складу Комiтету входять одинадцять державних уповноважених. Дiючий склад Комiтету призначено Президентом України. Вiдповiдно до Конституцiї України Голова Комiтету призначається на посаду Президентом України за згодою Верховної Ради України.
   Голова — Костусєв Олексiй Олексійович, тел. (044) 212-48-18, E-mail: slg@amc.gov.ua
   Комiтет контролює дотримання антимонопольного законодавства суб’єктами господарювання, органами державної влади, мiсцевого самоврядування, адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю, зокрема при створеннi, реорганiзацiї, лiквiдацiї господарюючих суб’єктiв та в усiх iнших випадках економiчної концентрацiї. Адже значно легше попередити появу нового монопольного утворення на ринку, нiж у подальшому боротись iз його зловживаннями.
   Органи Комiтету розглядають справи про порушення антимонопольного законодавства та за результатами розгляду приймають обов’язковi для виконання рiшення про припинення порушень антимонопольного законодавства та про вiдновлення початкового стану, про примусовий подiл монопольних утворень, припинення антиконкурентних узгоджених дiй суб’єктiв господарювання, накладають штраф у випадках, передбачених законодавством, у разi необхiдностi звертаються до суду чи господарського суду з позовами (заявами), надсилають правоохоронним органам матерiали про порушення законодавства, що мiстять ознаки злочину. Вони надають рекомендацiї щодо заходiв, спрямованих на запобiгання порушенням антимонопольного законодавства, розвиток пiдприємництва i конкуренцiї

  • Фонд патентної документації громадського користування
   Фонд патентної документації громадського користування (ФГК) відкритий в жовтні 1999 р. ФГК призначений для забезпечення поточною та ретроспективною патентною інформацією всіх осіб, які зацікавлені в створенні, правовій охороні та використанні об’єктів промислової власності. ФГК єдиний в Україні налічує патентну інформацію патентних відомств 55 держав світу та 3 міжнародних і регіональних організацій промислової власності. У його складі — бюлетені таких промислово розвинутих держав, як США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Швейцарія, Японія, Австрія, а також Європейського патентного відомства, Всесвітньої організації інтелектуальної власності, всіх держав СНД та Балтії загальною кількістю понад 12000 примірників. З квітня 2001 року ФГК увійшов до складу Філії Українського інституту промислової власності «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг».
  • Громадські організації
   1. Всеукраїнська громадська організація «Антипіратський союз України».
   2. Агентство захисту прав України.
   3. Авторсько-правове товариство.
   4. Українська асоціація власників товарних знаків. Виконавчий директор Анатолій Курзін, 254-37-19.
   5. Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності (ВАІВ). Головна мета створення ВАІВ є захист прав власників інтелектуальної власності. Президент ВАІВ — віце-президент НАН України Іван Курас, віце-президенти ВАІВ — Станіслав Довгий, Ігор Шаров, Юрій Шемшученко, Микола Паладій.
   6. Українська асоціація патентних повірених.
   7. Творчі громадські об’єднання України.
  • Організації колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав. Суб’єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть доручати управління своїми майновими правами організаціям колективного управління, що створені і працюють в Україні:

   1. Державне підприємство "Українське агентство з авторських та суміжних прав"

   2. Всеукраїнське об’єднання суб’єктів авторських і суміжних прав "Оберіг"

   3. Громадська організація "Об’єднання правоволодарів у сфері образотворчого мистецтва та архітектурної діяльності "Статус"

   4. Об’єднання підприємств "Український музичний альянс"

   5. Об’єднання підприємств "Українська ліга музичних прав"

   6. Громадська організація "Агентство охорони прав виконавців"

   7. Всеукраїнська громадська організація Гільдія кінорежисерів "24/1"

   8. Асоціація "Дім авторів музики в Україні"

   9. Громадська організація "Спілка авторів України"

   10. Всеукраїнська громадська організація "Автор"

   11. Асоціація „Гільдія виробників відеограм і фонограм”


 • Інститути судової експертизи


 • Державні органи та структури в сфері інноваційної діяльності

  1. Національна рада з інноваційного розвитку України. Дорадчий орган при Президентові України. Указ Президента №691/2006 від 18.08.2006. [1], [2]

  2. Державне агентство України з інвестицій та інновацій (ДАУІІ). Указ N 1111/2005 від 19 липня 2005 року, який замінений 30 грудня 2005 року на N 1873/2005. Івченко Віктор Анатолійович, тел..255-91-73. [3], [4], [5]

  3. Українська державна інноваційна компанія (УДІК), в підпорядкуванні ДАУІІ. Указ N 1120/2005 від 19 липня 2005 року. Постанова КМУ від 18 серпня 2005 р. N 757. Стеблинський, тел.. (044) 482-07-73. В кожній області функціонує регіональне відділення.

  4. Міністерство промислової політики України. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної інноваційної політики у сфері промисловості України.

  5. Управління інноваційної політики в структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2003 р. N 1425.

  6. Центр інвестиційно-інноваційних програм Національного інституту стратегічних досліджень. Людмила Миколаївна Дубова заст. директора Центру, тел..: (044) 4532846, 4532847. E-mail: ciip@niss.gov.ua.

  7. Український банк реконструкції і розвитку. Один із засновників — УДІК.

  8. Український державний венчурний фонд — створюється. [6]


 • корисний матеріал? Натисніть:
  наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
   
  Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

  Захистіть свій БРЕНД

  подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

  Захистіть свою інтеллектуальну власність

  будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

  Придбайте чи продайте

  торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


  Популярні питання:

  інші питання...


  Популярні новини:

  інші новини...


  Популярні статті:

  інші статті...
  © Ярослав Ващук, 2003-2023
  при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
  [pageinfo]
  сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100