На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
Прибутки від використання патентів у світі зросли від 3 млрд дол. у 1982 році до 120 млрд дол. у 2003 році
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.
×

Порядок розгляду проектів Компанією International Envinronmental Technologies, Inc (США)

2010-12-13
Ярослав Ващук

Шановний Ярослав Петрович!

Наша компанія вважає проекти, які Ви направили нам і які ми детально обговорили, дуже перспективними, з достатнім комерційним потенціалом.

Зазначений потенціал дозволяє нам розпочати роботу щодо просування проектів до комерціалізації і пошуку найбільш ефективних шляхів до їх технологічного завершення.

Ми вважаємо правильним працювати з кожним проектом окремо, незважаючи на те, що всі вони базуються на одних і тих же наукових принципах і явищах.

Для того, щоб почати такі роботи нам спільно необхідно підготувати, узгодити і підписати необхідні для цього попередні юридичні документи.

Такі документи ми пропонуємо підготувати на кожен проект окремо, але в один час, що б ми могли працювати по всіх проектах паралельно.

До числа цих попередніх документів ми відносимо:

1. Протокол або декларацію про наміри сторін (ми підготуємо і погодимо з розробником проектів).
2. Договір про збереження конфіденційності (ми підготуємо і погодимо з розробником проектів).
3. Довіреність для нашої компанії на право представляти проекти (для кожного проекту окремо) потенційним інвесторам і стратегічних партнерів (ми готуємо і погодимо з розробником проектів).
4. Детальний, наскільки це можливо, опис проекту, в тому числі і з зазначенням стану захисту інтелектуальної власності, створеної в рамках виконання проекту (виконує розробник).
5. Думка розробників про подальші кроки з розвитку проекту (виконує розробник).

Перелік документів можна віднести і до інших проектів, які не обговорювалися, але автори яких хотіли б просунути їх на шлях комерціалізації.

Коли розробник ознайомиться з нашою пропозицією, то ми хотіли б отримати від нього письмове підтвердження про зацікавленість у співпраці з нашою компанією і після цього приступимо до підготовки зазначених документів і паралельно почнемо відпрацьовувати версії подальшого просування проектів.

Ми бачимо кілька варіантів організації проектів і маємо досвід в цьому, і як тільки ми отримаємо від розробника підтвердження про його зацікавленості у співпраці з нашою компанією, ми надамо наші пропозиції щодо організації кожного проекту.

Використовуючи наш унікальний досвід у захисті прав на інтелектуальну власність, створену в рамках виконання кожного проекту, ми розробимо на кожен проект патентно-ліцензійну стратегію і надамо її після підписання документів по пунктах 1, 2, 3.

Ми, знову ж таки, використовуючи наш професійний досвід у створенні нових продуктів для реалізації на ринках різного рівня і різного спектру вимог до експлуатаційних характеристик цих продуктів, готові в рамках кожного із запропонованих проектів, розробити продукт і основні технічні умови і вимоги до його виробництва, комерційної реалізації та подальшої експлуатації.

Ми готові працювати з вимогами і побажаннями розробників проектів і відповідно до них коригувати порядок робіт і вибір технологічних і комерційних пріоритетів.

Ми маємо досвід в адаптації вимог і умов інвесторів або стратегічних партнерів до можливостей розроблюваної технології, що, в кінцевому рахунку, дозволяє, у співпраці з розробниками, створити продукт, який буде достатньо довго затребуваним і економічно доцільним.

Нижче наводимо загальну інформацію про структуру і можливості нашої компанії.INTERNATIONAL ENVINRONMENTAL TECHNOLOGIES, INC
ENGINEERING, CONSULTING, DEVELOPMENT

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Компания IET,INC располагает разработками в самых актуальных технологических направлениях, определённых как базовые для развития современной энергетики, альтернативных источников энергии, информационных и телекомуникационных структур, медицины и медицинского оборудования, безотходного производства продуктов питания, косметических и фармацевтических средств, объектов экологически чистого транспорта, средств экологической защиты, производства композитных материалов и методиками применения нано – технологий в обычных производственных процессах и традиционных продуктах и изделиях.

Компания INTERNATIONAL ENVINRONMENTAL TECHNOLOGIES, INC - имеет в составе аналитическую группу перспективных разработок технологии, которая готовит заявки на патенты по технологиям и продуктам, по результатам патентного прогнозирования, выполняемого сотрудниками группы.

Полученные патенты компания предлагает заинтересованным юридическим и физическим лицам на основании лицензионных соглашений или эквивалентам указанных соглашений.

Компания IET, INC при желании покупателя или получателя технологии осуществляет полный цикл технического сопровождения во всех вариантах использования и применения указанных технологий.

Компания INTERNATIONAL ENVINRONMENTAL TECHNOLOGIES, INC ENGINEERING, CONSULTING, DEVELOPMENT - осуществляет развитие оригинальных проектов по заказам заинтересованных юридических и физических лиц с разработкой и реализацией всей необходимой документации.

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Компания INTERNATIONAL ENVINRONMENTAL TECHNOLOGIES, INC - имеет необходимый опыт и располагает средствами и информацией для интеграции нескольких локальных технологий в интегрированные технологические комплексы и интегративные объекты интеллектуальной собственности, при этом применяя имеющиеся у компаний заказчиков технологии и оригинальные продукты.

КОНСУЛЬТАЦИИ
Компания IET,INC располагает группой квалифицированных консультантов, которые являются мультидисциплинарными специалистами.

Консультации, предоставляемые компанией, позволяют заказчику системно подготовить производство новых продуктов, модернизировать выпускаемые продукты и технологии их изготовления.

Специалистами компании INTERNATIONAL ENVINRONMENTAL TECHNOLOGIES, INC - выполняются работы по анализу и оценке технического уровня производства и предлагаются решения по усовершенствованию и повышению эффективности существующего уровня изделий, технологий и производственного процесса.

РАЗРАБОТКА ПАТЕНТНОЙ И ЛИЦЕНЗИОННОЙ СТРАТЕГИИ
Специалисты компании IET,INC разрабатывают патентную и лицензионную стратегию по изобретениям или идеям новых изобретений.

Стратегия выполняется в виде объёмного документа с оригинальным решением технологических, конструктивных и общих производственных задач, стоящих перед организатором проекта.

Стратегия одновременно является координирующей программой развития и применения изобретения и помогает сконцентрировать усилия разработчиков и изобретателей на наиболее важных аспектах эволюции и развития технических решений, положенных в основу изобретения.

ПАТЕНТНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Компания INTERNATIONAL ENVINRONMENTAL TECHNOLOGIES, INC - имеет опыт в разработке прогнозов развития конкретных объектов интеллектуальной собственности на технологии на перспективу 5, 10 и более лет.

Эти разработки ведутся на основе и в соответствии с методикой Теории решения изобретательских задач и Алгоритма решения изобретательских задач.

ПРОГНОЗЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА РАЗЛИЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
Специалистами компании IET, INC разработана методика прогнозирования направлений и структурных преобразований развития технологии на заданную перспективу.

По заданной области техники и технологии, по заданному изделию или продукту, используя базовую информацию, специалисты компании строят модели и алгоритмы развития, готовят возможные варианты технических решений и их интеграцию в заданную область технологии или техники.

GLOBAL ADVANCED TECHNOLOGY INCUBATOR
Для успешного решения сложных технических задач, специалисты компании могут формировать виртуальный технологический инкубатор для отработки революционных технических идей.

Технические условия и комплексные технические требования к проекту формируются специалистами компании с учётом требований и по результатам запросов заинтересованных заказчиков.

UNITED INTEGRATED TECHNOLOGIES DEVELOPMENT
Специалисты компании INTERNATIONAL ENVINRONMENTAL TECHNOLOGIES, INC - для организации оригинальных проектов имеют методику объединения усилий инженеров и исследователей различных технологических школ и теорий.

Для этого они располагают необходимым уровнем профессиональных знаний и творческих связей в странах с различной технической культурой и традициями развития проектов.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ В РАЙОНАХ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ И ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ
Специалисты компании IET, INC оказывают помощь и готовят пакеты рекомендаций по организации новых производств в районах приоритетного развития и особых экономических зонах различных стран.

Для действующих предприятий могут быть предложены варианты перевода в районы приоритетного развития и сопутствующие этому проекты по модернизации продукта и технологии.

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РАЗРАБОТЧИКАМИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН
Компания располагает профессиональными связями и контактами с эффективными разработчиками новых технологий в различных странах и имеет опыт в координации и интеграции изобретателей и коллективов разработчиков новых технологий в различных странах.

Специалисты компании знают особенности технической культуры различных регионов и помогают соединить группы разработчиков технологий для использования наиболее сильных аспектов в интеграции и селективном формировании специально ориентированного технологического направления.

ВЫПУСК ИНФОРМАЦИОННЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
Компания постоянно создаёт свои оригинальные изобретения и технические решения на уровне изобретений.

Для распространения информации об этих разработках выпускается информационный бюллетень.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОТОТИПОВ НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРОДУКТОВ
Компания INTERNATIONAL ENVINRONMENTAL TECHNOLOGIES, INC - расположена в центре силиконовой долины Калифорнии и имеет развитые производственные связи с ведущими предприятиями, специализирующимися на изготовлении прототипов и опытных образцов новых изделий и продуктов.

При необходимости специалисты компании осуществляют полный объём инженерного сопровождения процесса изготовления.

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ, КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОТОТИПЫ НОВЫХ ПРОДУКТОВ И ИЗДЕЛИЙ
Для заказчиков, которые не располагают инженерными службами и необходимым опытом для подготовки конструкторской и технологической документации для изготовления прототипов и опытных образцов, компания на требуемом техническом уровне, с минимальными затратами, в сжатые сроки может разработать полный комплект указанной документации и всей сопутствующей технической документации.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ И ИЗДЕЛИЙ
Для изделий длительный период времени находящихся в серийном и массовом производстве, с учётом предварительного патентного прогнозирования и прогноза развития области техники и технологии к которой относится данное изделие или продукт, компания может разрабатывать программы модернизации и модификации и полный комплект конструкторской и технологической документации для указанной модернизации и модификации.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ И МЕТОДИК ИСПЫТАНИЙ
По представленным техническим характеристикам новых изделий и продуктов, по прогнозам технологического развития рассматриваемого технического и технологического направления, компания может разрабатывать программы и методику испытаний.

Указанные документы разрабатываются с учётом потенциала на дополнительные полезные качества и параметры, что позволяет сократить объёмы финансирования разработки, при максимальном количестве информации, полученной по результатам испытаний.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗДЕЛИЙ И ПРОДУКТОВ
Компания имеет необходимый опыт и возможности для полного технического освидетельствования представленных технологий, изделий и продуктов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ И ПАТЕНТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ИЗДЕЛИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ПО ЗАКАЗАМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ
В соответствии с требованиями и условиями заинтересованных инвесторов и потенциальных стратегических партнёров для новых проектов, может быть разработана соответствующая техническая и методическая документация.

Эта документация, при необходимости, может быть разработана в сочетании с патентным прогнозированием и разработкой возможной патентно-лицензионной стратегии.

СВЯЗЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ С СТРУКТУРАМИ И СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИЗОБРЕТЕНИЙ
Компания INTERNATIONAL ENVINRONMENTAL TECHNOLOGIES, INC - осуществляет вывод изобретателей на структуры и организации, которые занимаются коммерциализацией изобретений.

Компания помогает изобретателям подготовить их изобретения к внедрению и презентации потенциальным инвесторам.

Компания имеет договорные отношения с специалистами по коммерциализации в различных странах и в кратчайшие сроки может подготовить проекты в различных областях техники и технологии к переходу на этап коммерческого использования.

корисний матеріал? Натисніть:

групи: Інноваційна діяльність; Статті Ярослава Ващука
теги: винахід; заявка; експертиза; методика; США
2020-11-20
Жива вода
інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100