На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
Кишеньковий персональний комп’ютер (КПК) – обов’язковий атрибут безперервного творчого процесу і незамінна річ для творчої людини
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.
×

Рішення колегії Міністерства освіти і науки України «Про започаткування роботи щодо запровадження у навчальних закладах курсу з основ інтелектуальної власності...»

2003-01-02

Колегія Міністерства освіти і науки України
Р І Ш Е Н Н Я
20.06.2002 N 6/3-16
Про започаткування роботи щодо запровадження у навчальних закладах курсу з основ інтелектуальної власності та підготовку за державним замовленням фахівців з інтелектуальної власності

 

Заслухавши і обговоривши доповідь Голови Державного департаменту інтелектуальної власності (далі Держдепартамент) Паладія М.В. та розглянувши доповідну записку про стан, проблеми та перспективи запровадження у навчальних закладах курсу з основ інтелектуальної власності та підготовки за державним замовленням фахівців з інтелектуальної власності, Колегія відзначає, що Держдепартаментом у 2001 — 2002 рр. проведено роботу щодо створення засад запровадження знань з питань інтелектуальної власності в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах для задоволення потреб населення у безперервній освіті з цього питання.

Спільними зусиллями Інституту інтелектуальної власності і права і Науково-методичного центру вищої освіти Міністерства освіти і науки України було розроблено і впроваджено змістову частину з питань інтелектуальної власності стандартів вищої освіти за всіма напрямами та спеціальностями, що затверджена Міністерством освіти і науки 13.02.2002 р.

За останній рік розпочато підготовку фахівців з інтелектуальної власності за держзамовленням. За клопотанням Державного департаменту інтелектуальної власності, Міністерство освіти і науки України надало держзамовлення на підготовку фахівців з інтелектуальної власності за спеціальністю «Інтелектуальна власність» Національному технічному університету України «Київський політехнічний інститут» (25 осіб) і Національному технічному університету «Харківський політехнічний інститут» (17 осіб).

За поданням Держдепартаменту до Державного класифікатора професій ( v0257217-95 ) ДК 003-95 Міністерством праці та соціальної політики України внесено професійну назву роботи «Фахівець з інтелектуальної власності» з кодом 2419.2.

За ініціативою Держдепартаменту у 2001/2002 навчальному році Інститутом інтелектуальної власності і права (Пархоменко В.Д.) на базі спеціалізованої середньої школи N 41 ім. З.К. Слюсаренка м. Києва (Онаць О.М.) проведено експеримент з викладання предмета «Основи інтелектуальної власності» як факультативу для учнів 10 — 11 класів.

Поряд з цим, в галузі підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності на сьогодні існують окремі проблеми, а саме: не створено систему впровадження знань про інтелектуальну власність для всіх напрямів і спеціальностей у вищих навчальних закладах; відсутній зміст навчання з Питань інтелектуальної власності в переліку курсів за вибором варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

Не вирішені також питання, що пов’язані з: підготовкою та виданням навчальних посібників з питань інтелектуальної власності для загальноосвітніх і вищих навчальних закладів; створенням системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників для викладання предметів (дисциплін) або їх розділів з питань інтелектуальної власності в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах; підготовкою наукових кадрів (кандидатів і докторів наук) у сфері інтелектуальної власності.

Шляхи розв’язання цих проблем і питань знайшли своє відображення у відповідному Плані заходів.

Враховуючи зазначене та з метою організації процесів розповсюдження серед широких верств населення знань про інтелектуальну власність і забезпечення органів державної влади професіоналами у сфері інтелектуальної власності колегія ухвалює:

1. Відзначити значну роботу, проведену Державним департаментом інтелектуальної власності для створення системи безперервної освіти з питань інтелектуальної власності.

2. Департаменту вищої освіти (Дмитриченко М.Ф.):
2.1. Спільно з Державним департаментом інтелектуальної власності (Паладій М.В.), Науково-методичним центром вищої освіти* (Левківський К.М.) до 31.05.2003 р. розробити та запропонувати у встановленому порядку до стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів за всіма напрямами і спеціальностями орієнтовну програму варіативної навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність».
2.2. Спільно з Державним департаментом інтелектуальної власності (Паладій М.В.) до 01.09.2003 р. організувати післядипломну підготовку та перепідготовку фахівців з інтелектуальної власності для органів державної влади, закладів освіти і науки, галузевих міністерств і відомств за держзамовленням.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності (Паладій М.В.):
3.1. До 31.12.2002 р. забезпечити розробку проектів стандартів вищої освіти за спеціальністю «Інтелектуальна власність» освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр».
3.2. Спільно з Методично-видавничим центром організації випуску та доставки, освітянської літератури (Харламова Т.Б.), Науково-методичним центром вищої освіти (Левківський К.М.) до 31.12.2002 р. розробити на період 2003 — 2004 рр. перспективний план видання навчальної і навчально-методичної літератури з питань інтелектуальної власності для загальноосвітніх і вищих навчальних закладів. Про хід виконання плану інформувати міністерств у 2003 — 2004 рр. щоквартально.
3.3. Спільно з Департаментом науки і технологій (Ботвінов В.О.) та Департаментом кадрової роботи (Биковський В.Т.) до 31.12.2004 р. провести обговорення серед науковців питання щодо доцільності внесення до ВАК пропозиції про внесення до Переліку спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидати і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань нової (нових) спеціальності(ей) з інтелектуальної власності.

4. Департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (Романенко В.П.):
4.1. Вивчити та узагальнити досвід спеціалізованої середньої школи N 41 ім. З.К. Слюсаренка м. Києва (Онаць О.М.) з питань викладання курсу «Основи інтелектуальної власності».
4.2. Спільно з Державним департаментом інтелектуальної власності (Паладій М.В.), Науково-методичним центром середньої освіти (Завалевський Ю.І.) до 15.07.2002 р. розробити та затвердити в установленому порядку експериментальну навчальну програму курсу «Основи інтелектуальної власності» і його навчально-методичне забезпечення.
4.3. Визначити до 15.08.2002 р. перелік середніх шкіл України та провести у 2002/2003 навчальному році апробацію викладання курсу «Основи інтелектуальної власності».
4.4. Розробити до 15.07.2003 р. типову навчальну програму та запровадити з 01.09.2003 р. викладання курсу «Основи інтелектуальної власності» у визначених загальноосвітніх навчальних закладах України.

5. Департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (Романенко В.П.), Департаменту вищої освіти (Дмитриченко М.Ф.) спільно з Департаментом інтелектуальної власності (Паладій М.В.), Науково-методичним центром середньої освіти (Завалевський Ю.І.), Науково-методичним центром вищої освіти (Левківський К.М.):
5.1. Розробити до 31.12.2002 р. комплекс заходів, спрямованих на створення системи підвищення кваліфікації викладачів загальноосвітніх і вищих навчальних закладів, які викладають предмети (дисципліни) або їх розділи з питань інтелектуальної власності.
5.2. Організувати з I півріччя 2003 р. постійно діючі курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх і вищих навчальних закладів, які викладають предмети (дисципліни) або їх розділи з питань інтелектуальної власності.

6. Контроль за виконанням рішення Колегії покласти на першого заступника державного секретаря Гуржія А.М.

Голова колегії, міністр В.Г.Кремень

«Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України», N 20, жовтень, 2002 р.джерело: «Інформаційний збірник МОН», N 20 2002
корисний матеріал? Натисніть:
2020-11-20
Жива вода
інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2011
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100