На главную | Пишите нам | Поиск по сайту тел (063) 620-06-88 (другие) Укр | Рус | Eng   
Сила интеллекта не в том, чтобы все знать, а в том чтобы знать, где в данный момент можно найти необходимую информацию
  новости  ·  статьи  ·  услуги  ·  информация  ·  вопросы-ответы  ·  о Ващуке Я.П.  ·  контакты за сайт: 
×
Если вы заметили ошибку или опечатку, выделите мышкой текст, включающий
ошибку (всё или часть предложения/абзаца), и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
×

Разъяснения по вопросам применения Порядка уплаты сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности

2005-02-19
Госдепартамент
Затверджено
Наказ Державного департаменту
інтелектуальної власності
03.02.2005 №9


Роз’яснення
з питань застосування Порядку сплати зборів за дії,
пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 23 грудня 2004 р. №1716

23 грудня 2004 р. Кабінет Міністрів України видав постанову №1716 «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності» (далі — Постанова).

Цією Постановою Кабінет Міністрів України затвердив Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності (далі — Порядок) і визнав такими, що втратили чинність, свої постанови від 22 травня 2001р. №543 «Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності» (далі — Положення) та від 16 червня 2003р. №901 «Про внесення змін до Положення про порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Постанова опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» від 5 січня 2005р. №1 і набирає чинності через 30 днів після цього опублікування — 5 лютого 2005р.

Керуючись пунктом 10 Порядку та наказом Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2005р. №5 «Про делегування повноважень», Державний департамент інтелектуальної власності (далі — Держдепартамент) надає наступні роз’яснення з питань застосування Порядку.

1. З 5 лютого 2005р. збори за дії, пов’язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, знаки для товарів і послуг та зазначення походження товарів, сплачують у строки і згідно з механізмом сплати, визначеними Порядком, та у розмірах, встановлених згідно з додатком до Порядку.

2. Встановлені згідно з Положенням збори, які правомірно сплачено до 5 лютого 2005р., підлягають зарахуванню за відповідні дії без коригування їх видів і розмірів до видів і розмірів зборів, встановлених згідно з додатком до Порядку.

3. Встановлені згідно з Положенням збори, які правомірно можна було сплатити до 5 лютого 2005р., але не було сплачено у належному розмірі, у подальшому не сплачують. Замість них, у визначені відповідними законами строки, сплачують збори згідно з видами і розмірами, наведеними у додатку до Порядку.

4. Повідомлення Державного підприємства «Український інститут промислової власності», в яких зазначені види і розміри зборів відповідно до Положення, є в частині сплати цих зборів чинними до 5 лютого 2005р.

5. Порядок визначає лише загальні для усіх зборів строки сплати, за дотримання яких збори зараховуються.
Конкретні збори сплачуються у строки, встановлені законами України про охорону прав на відповідні об’єкти інтелектуальної власності.
Якщо строк сплати певного збору законом не встановлено, то здійснена відповідна дія вважається вчиненою в день зарахування суми такого збору на поточний рахунок закладу експертизи, а в разі надходження до цього дня до закладу експертизи відповідного розрахункового документа на паперовому носії — в день його надходження.

6. Для цілей застосування Порядку:
резидентами України вважаються фізичні та юридичні особи, які мають відповідно місце постійного проживання чи місцезнаходження в Україні;
нерезидентами України вважаються фізичні та юридичні особи, які мають відповідно місце постійного проживання чи місцезнаходження за межами України.

7. Перелік держав з валовим внутрішнім продуктом на душу населення 3 тис. доларів США на рік і більше, а також реквізити поточних рахунків закладу експертизи — Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі — Укрпатент), на які сплачуються збори, оприлюднені на веб-сайті Держдепартаменту за адресою www.sdip.gov.ua/ukr/about/perelik1716/ та опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 1 за 2005 р. і газеті «Урядовий кур’єр» від 26 січня 2005р. №14.

8. У разі сплати збору декількома платниками, серед яких є нерезиденти України з держав, в яких валовий внутрішній продукт на душу населення становить менше ніж 3 тис. доларів США на рік, і нерезиденти України з держав, в яких валовий внутрішній продукт на душу населення становить 3 тис. доларів США на рік і більше, кожний сплачує частину розміру, встановленого відповідно до графи 3 або 4 додатка до Порядку, пропорційну його частці у складі платників збору.

9. Якщо Порядком та додатком до Порядку передбачено декілька підстав для зменшення та/або збільшення розміру певного збору, остаточний розмір збору визначається з урахуванням усіх наявних з таких підстав.

10. Під час сплати збору у реквізиті «призначення платежу» розрахункового документа зазначаються:
слово «збір»;
код збору та його вид (скорочено), визначені згідно з графою 1 додатка до Порядку;
номер заявки на відповідний об’єкт інтелектуальної власності, наданий закладом експертизи, або, якщо цей номер заявнику не повідомлено, — порядковий номер заявки, визначений заявником під час подання заявки. У разі коли сплата збору стосується виданого патенту чи свідоцтва, замість номера заявки зазначається номер відповідного патенту чи свідоцтва;
у разі коли збір сплачено від імені нерезидента, — двобуквений код його країни відповідно до стандарту ST.3 Всесвітньої організації інтелектуальної власності або міжнародного стандарту ISO 3166-1.

Порядковим номером заявки, визначеним заявником під час подання заявки, є номер, проставлений заявником під заголовком заяви про видачу патенту, заяви про реєстрацію знака для товарів і послуг тощо чи зазначений ним у супровідному листі до заявки.

Приклади заповнення реквізиту «призначення платежу» розрахункового документа:
1) «збір 10100, подання заявки на винахід №25» ;
2) «збір 10200, продовження строку, заявка №PCT/US00/05078«;
3) «збір 10400, поновлення дії заявки №PCT/ US00/05078»;
4) «збір 10900, виправлення помилки в заявці №200433988, RU»;
5) «збір 13814, підтримання чинності патенту №28440» ;
6) «збір 20401, зміна до заявки №s200500351» ;
7) «збір 20405, зміна до заявок № № s 2005 00351, s200500436» ;
8) «збір 41300, заперечення проти заявки №m200510795» ;
9) «збір 41700, публікація про видачу свідоцтва за заявкою
№m200500344» ;
10) «збір 42700, продовження строку дії свідоцтва №10000» .

11. Відповідно до пункту 5 Порядку документом про сплату збору вважається виписка з особового банківського рахунка закладу експертизи, тобто Укрпатенту, яка в установленому порядку надходить до нього від обслуговуючого його банку. Тому, як правило, розрахунковий документ про сплату збору на паперовому носії не потрібно додавати до відповідної заявки, клопотання, заперечення тощо або подавати до Укрпатенту як доказ сплати збору за публікації про видачу патенту чи свідоцтва. Виключення з цього правила передбачені пунктами 5 і 6 Порядку.
Крім того, з метою забезпечення виконання вимог пункту 8 Порядку щодо обліку коштів розрахунковий документ на паперовому носії необхідно додати до відповідної заявки, клопотання, заперечення тощо у разі сплати збору нерезидентом України у валюті, яка відрізняється від валюти, зазначеної відповідно у графі 3 або 4 додатка до Порядку.
Для дотримання встановлених законами строків надходження документів про сплату зборів як виписок з особового банківського рахунка закладу експертизи платникам зборів слід враховувати строки виконання переказів банками, реєстрації та відображення їх операцій, зокрема, що:
відповідно до пункту 8 Інструкції про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17 березня 2004р. №110 міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів;
відповідно до пункту 2.11 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України, операції банку реєструються та відображаються в особовому рахунку його клієнта в день їх здійснення або наступного робочого дня, якщо операція здійснена після операційного дня (часу) банку або у вихідні чи святкові дні;
відповідно до розділу 5 Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 5 березня 2003р. №82, платіжне доручення в іноземній валюті за звичайним переказом виконується протягом трьох робочих днів уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, з визначеним цим банком днем валютування.

12. Кінцевою редакцією прийнятої Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності формули винаходу (корисної моделі) міжнародної заявки вважається редакція, що міститься у перекладі заявки, поданому відповідно до статті 22 чи статті 39 Договору про патентну кооперацію.
Якщо на зміну цього перекладу заявник подасть переклад міжнародної заявки з іншою редакцією формули винаходу (корисної моделі), тобто внесе зміни відповідно до статті 28 чи статті 41 Договору про патентну кооперацію, то це має здійснюватися у порядку, встановленому частиною п’ятою статті 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», що передбачає подання заяви про виправлення помилки в заявці та сплату відповідного збору.

13. Виправленням помилки в заявці вважається будь-яка правомірно внесена до заявки зміна, у тому числі викликана помилкою в імені (найменуванні) й адресі заявника, адресі для листування, імені й адресі представника заявника.
Помилка в заявці вважається очевидною, якщо особі, яка володіє загальними знаннями і має звичайну кваліфікацію у відповідній галузі, зрозуміло, що це — безсумнівно помилка і в матеріалах заявки явно малося на увазі саме те, що запропоновано як виправлення.
Помилка в заявці вважається технічною, якщо вона виникла внаслідок неправильного перенесення даних з певного документа до заявки, неправильного перекладання тексту, неправильного цитування, викладення відомостей, які містяться в матеріалах заявки чи на які в ній є посилання, неправильного математичного розрахунку або неправильного перетворення за відомими правилами даних, зазначених у матеріалах заявки, тощо.
Якщо помилка не є очевидною, для доведення того, що вона є технічною, заявник повинен надати відповідні докази. Таким доказом може бути, наприклад, ксерокопія документа, з якого було зроблено неправильний переклад.

14. Зміна до заявки вважається виниклою через залежні від подавця заяви про внесення цієї зміни обставини, якщо він міг запобігти зазначеній зміні.

15. Види зборів, наведені у додатку до Порядку, є незалежними один від одного. Сплата збору одного виду не викликає необхідності сплати, доплати чи врахування сплаченої суми збору іншого виду. Зокрема,:
сплачена сума збору за подання заявки на винахід, формула якого містить менше п’ятнадцяти пунктів (код 10100 у додатку до Порядку), не враховується при визначенні розміру збору за подання заяви про виправлення помилки в заявці на винахід, внаслідок чого збільшується кількість пунктів формули винаходу;
сплата збору за подання заяви про виправлення помилки в заявці на винахід, що не є очевидною чи технічною (код 10900 у додатку до Порядку) після сплати збору за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід (коди 11600, 11601 у додатку до Порядку) не впливає на розмір останнього, тобто не потребує його доплати;
сплата збору за опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання об’єкта інтелектуальної власності (коди 13300, 22200, 32100, 43000 у додатку до Порядку) або про передачу права власності на об’єкт інтелектуальної власності (коди 13500, 22300, 32200, 43100 у додатку до Порядку) не потребує сплати збору за внесення до державного реєстру змін за ініціативою власника патенту чи свідоцтва (коди 13000, 21700, 31600, 42300 у додатку до Порядку).

16. Додатком до Порядку не передбачені збори за опублікування змін до опублікованих відомостей про передачу права власності на об’єкти інтелектуальної власності. Зміни до цих відомостей опубліковуються в установленому порядку за умови сплати зборів за внесення до державних реєстрів змін щодо патентів (свідоцтв) за ініціативою їх власників (коди 13000, 21700, 31600, 42300 у додатку до Порядку).

17. Розмір збору за публікацію про видачу патенту на промисловий зразок (код 21000 у додатку до Порядку) визначається з урахуванням кількості пронумерованих зображень промислового зразка та його варіантів, що містяться у заявці, а також кількості таких зображень, що є кольоровими.

18. Сплачена сума збору за подання заявки на знак для товарів і послуг повинна відповідати розміру, встановленому у додатку до Порядку, з урахуванням кількості класів МКТП, номери яких зазначено у заявці; кольорового зображення знака; включення до знака позначення, що відображує назву держави «Україна»; кількості заявників; наявності електронного примірника змісту заявки на дискеті; звіту про інформаційний пошук (коди 40100, 40200, 40400, 40500 у додатку до Порядку).

19. Додатком до Порядку встановлено збір за опублікування відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг повністю (код 43100). Тому за опублікування відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг збір не сплачується.

Якщо у вас є запитання стосовно виконання постанови Кабінету Міністрів України, просимо звертатися за консультацією.

источник: Наказ Держдепартаменту від 03.02.2005 №9
полезный материал? Нажмите:
2020-11-20
Живая вода
другие статьи...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при использовании любых материалов сайта ссылка на источник обязательна
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100