На главную | Пишите нам | Поиск по сайту тел (063) 620-06-88 (другие) Укр | Рус | Eng   
В Украине по 01.10.2013 (с 1992 г.) зарегистрировано 394423 охранных документов на ОПС, из них патентов: 108167 на изобретения, 83871 на полезные модели, 25522 на промобразцы, 176805 свидетельств на знаки для товаров и услуг, 13 свидетельств на топографии ИМС, 20 регистраций КУПТ и 25 свидетельств на право на использование зарегистрированных КУПТ
  новости  ·  статьи  ·  услуги  ·  информация  ·  вопросы-ответы  ·  о Ващуке Я.П.  ·  контакты за сайт: 
×
Если вы заметили ошибку или опечатку, выделите мышкой текст, включающий
ошибку (всё или часть предложения/абзаца), и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
×

ТРАНСФЕР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. РОЛЬ ИНТЕГРАТИВНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КОМПЛЕКСНОМ ИММИГРАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ (Часть 1. Параллельное продвижение иммиграционных и интеллектуальных задач)

2014-10-22
Давид Лившиц, Доктор технических наук, Главный технолог инновационной компании TURBULENT ENERGY, LLC, Сан Франциско, Калифорния, США

Глобалізація світової економіки розвивається настільки стрімко, що міграція технологій та інтелектуальних трудових ресурсів, носіїв цих технологій, приймає спонтанний і некерований характер.

Для відносної стабілізації та систематизації зазначених процесів провідні фахівці в області імміграційного законодавства починають шукати шляхи до гармонійної реалізації трансферу технологій, що виникли в розвинутих країнах із стійкою економікою в економічні райони з недорогою робочою силою, і, навпаки, для унікальних технологій, що виникли в найбільш просунутих технологічних колах країн, що розвиваються, вибудовують умови паралельного переносу в розвинені країни носіїв цих технологій разом з технологіями.

Особливо в цьому зв'язку розглядаються країни такого високого технологічного рівня, як наприклад Україна, в якій є фахівці та ідеї найвищого світового класу, але на жаль поки тимчасово відсутні умови для реалізації цих ідей і розвитку творчого потенціалу фахівців.

Для того, що б врахувати всі особливості унікального моменту, сформованого під впливом і внаслідок об'єктивних і суб'єктивних процесів які у Україні, імміграційні адвокатські компанії (природно що розташовують аналітиками відповідної кваліфікації) починають впроваджувати в адвокатську практику новітні комплексні інтегративні методичні технології адаптації фахівців - носіїв технологічних ідей і багаторічного глибокого професійного досвіду в інноваційний високотехнологічний світ США
В цьому плані особливий інтерес представляють методичні розробки і позитивний досвід їх впровадження, які представляють імміграційні адвокатські компанії, що працюють в умовах насиченого переплетення юридичних і технологічних процесів інтенсивного суспільного розвитку, характерних для Каліфорнії, одного з найбільш розвинених в технологічному напрямку штатів США.

Абсолютно виправдане поява зазначених технологій і методик в імміграційних юридичних компаніях провідні співробітники та експерти яких мають професійні зв'язки з Україною і розуміють який колосальний потенціал несуть в собі фахівці, які отримали спеціальну освіту і успішно працювали і працюють в промисловості, сільському господарстві та медицині України.

Звернімося до прикладів такого досвіду.

Інтегративна методика і селективний професійний підхід імміграційного адвоката, Доктора Юриспруденції Світлани Кафф до сучасних факторам та суб'єктам інтелектуальної імміграції в США.

Інтелектуальна імміграція це один з небагатьох процесів в складному сучасному юридичному світі, що утворився в США, в якому імміграційний адвокат. захищаючи інтереси свого клієнта. одночасно виконує найважливішу інтеграційну місію з формування інноваційного та мультикультурного клімату в Сполучених Штатах Америки, зберігаючи по можливості інтегративні зв'язку з інноваційним співтовариством в Україні.

Як видається багатьом висококваліфікованим фахівцям інноваційного профілю, постійно беруть участь у найбільш актуальних базових організаційно - технологічних процесах, що мають місце в Силіконовій долині, імміграційний адвокат Світлана Кафф, відповідає найвищим критеріям евалюації фахівця в комерційно - технологічних та організаційно-правових галузях, в тій чи іншій мірі і на різних рівнях, пов'язаних з цілеспрямованою активною інноваційною діяльністю та інтеграційним розвитком культурних і технічних базових традицій в багатьох сферах життя сучасних Сполучених Штатів Америки.

Як виключно вдумливий і талановитий налітік, Світлана Кафф на базі свого успішного досвіду роботи з екстраординарними фахівцями, створила гранично і селективно оптимізовану ефективну інтегративну методику, яку постійно вдосконалює і впроваджує в свою юридичну практику.

Основне місце в цій методиці займає гармонійне поєднання послідовного процесу підготовки формальних документів імміграційної аплікації та еволюційного процесу поступового системного формування правильних мотиваційних та інноваційних настроїв і глибокого розуміння ситуації у екстраординарних фахівців - шукачів відповідного імміграційного статусу.

Такий високопрофесійний і методично збалансований підхід дозволяє селективно виявити і сформулювати найбільш сильні сторони таланту і здібностей апліканта, що в поєднанні з модифікацією і прив'язкою належної йому інтелектуальної власності до умов США, істотно полегшує його подальшу адаптацію до нової країни і до нових умов.

Такий багатоплановий інтегративний і творчий підхід можливий тільки в тому випадку, коли імміграційний адвокат має в поєднанні з відмінною базової юридичної професійною підготовкою, інтуїцію і глибоке розуміння інноваційних процесів у розвитку сучасного суспільства та інноваційного співтовариства як його найважливішої складової.

При роботі з аплікантами, оффис імміграційного адвоката Світлани Кафф і фахівці високого рівня, які співпрацюють з ним, успішно демонструють і підтверджують кращі якості та здібності в цілеспрямованому та ефективному застосуванні методики, що дозволяє в кожному індивідуальному і конкретному випадку кожному із співробітників, проявити якості гнучкого і глибокого аналітика, високого професіонала і чуйного психолога, що найбільш сприятливо позначається на позитивному рішенні заявок апліканта і при цьому приносить неоціненний вклад у справу розвитку громадянського та інноваційного суспільства США

Тепер бажано перейти до методики практичної реалізації можливих намірів потенційних іммігрантів.

Для початку необхідно кілька принципових припущень:

  • Припустимо, що в першому варіанті ситуації, потенційний іммігрант ще остаточно не вирішив для себе хоче він спробувати іммігрувати в США чи ні, але він розташовує професійними знаннями, досвідом і базовою освітою, які, за його припущенням можуть бути затребувані в США і які він б хотів захистити і реалізувати в прийнятих в США варіантах охоронних документів для того, що б спочатку реалізувати себе як фахівця або підприємця;
  • Припустимо, що в другому варіанті ситуації, потенційний іммігрант в один і той же час бажає поєднати імміграційний процес з інноваційним
  • Припустимо, що в третьому варіанті ситуації конкретну фізичну особу ніяк не цікавить імміграційний процес, але це обличчя зацікавлене в професійному просуванні і відчуває необхідність у захисті своєї інтелектуальної власності.

Почнемо з третього варіанта; Знову припустимо, що це фізична особа працювало ще за часів існування Радянського союзу і мало авторські свідоцтва на винаходи; Як відомо авторські свідоцтва на відміну від патентів є безстроковими.
Як правило винаходи інформацію про які дозволяли публікувати у відкритій пресі зареєстровані в Європейському патентному оффисе та їх власником сьогодні є сам винахідник чи співавтори - винахідники.

Досить важко сказати чи є ці винаходи актуальними сьогодні або вони застаріли; Але перевірити це має сенс, тому що можливо у цього технічного рішення можливо є комерційний потенціал і його реалізація може принести автору або авторам серйозні дивіденди.

Тепер питання, - як це реалізувати на практиці?

У юридичній компанії Світлани Кафф готові працювати з безпосередніми авторами винаходу чи з їх спадкоємцями; Експерти компанії проведуть глибокий структурний аналіз цього винаходу і представлять патентну стратегію для реалізації та комерціалізації.

Якщо автори та власники винаходи з представленої стратегією погодяться, компанія готова супроводжувати цю патентну заявку аж до видачі патенту США.

Найцікавіше може виникнути після отримання патенту; Компанія, при зацікавленості авторів або власників патенту, може представити презентацію технології або вироби в науково-технічні та комерційні організації та у разі їх зацікавленості, крім комерційного аспекту. може в принципі виникнути і імміграційний аспект, - тобто авторам можуть запропонувати якийсь імміграційний варіант або тимчасовий імміграційний варіант.

Тепер уявімо, що фізична особа не винаходило в Радянські часи і не є спадкоємцем, але має сучасні патенти або інші захисні документи і хоче перевірити доцільність і можливість отримати відповідні охоронні документи в США.

Для патентних експертів компанії Світлани Кафф ця задача є звичайною і на всіх етапах реалізації та комерціалізації може бути, знову ж при замовленні клієнта, успішно реалізована.

Вельми корисно для обмірковування варіантів пристрою в США, за допомогою компанії Світлани Кафф провести евалюації документів що засвідчують освіта винахідника, - це може бути реалізовано в провідних університетах Каліфорнії паралельно з захистом інтелектуальної власності клієнта.

І навіть, якщо у клієнта немає захисних документів на винаходи або корисні моделі, а є тільки ідеї або результат якого або комерційного експерименту, то і в цьому випадку йому може бути надана всебічна допомога аж до фінальних стадій комерціалізації.

Тепер розглянемо другий варіант ситуації.

Оскільки другий варіант передбачає паралельне вирішення імміграційних та інноваційних задач, постараємося коротко охарактеризувати можливі імміграційні завдання, які можуть бути вирішені в компанії Світлани Кафф з інтегративної методикою, розробленою на базі накопиченого багаторічного успішного досвіду.

Шлях вирішення імміграційних задач незрівнянно довші ніж шляхи вирішення задач інноваційних, так як юридична складова суто індивідуальна і є безліч версій її правильного трактування.

На початку цього шляху, фахівці компанії, при консультації, комплексно і індивідуально оцінять шанси клієнта на отримання тимчасового імміграційного статусу, як наприклад - робочої або студентської візи або складнішого імміграційного статусу, як наприклад - візи нареченого або нареченої; возз'єднання сім'ї; чи статусу біженця.

Робітники і в якійсь мірі студентські візи можуть в принципі розглядатися як частина загального процесу інтелектуальної імміграції і напрям в інноваційному творчості може надалі тісно переплестися з направленням до імміграційної стратегії.

Візи нареченого або нареченої; возз'єднання сім'ї; або навіть статусу біженця в цілому, при суміщенні процесу їх отримання з інноваційним наповненням дозволяють максимально сфокусувати період адаптації і зробити його більш успішним.

Якщо клієнти досягли і мають професійний статус високого рівня, то в цьому випадку будуть гранично точно оцінені їх інтегративні шанси на досягнення об'єднаних імміграційно-інноваційних цілей і їм буде надана реальна професійна допомога в отриманні статусу постійного жителя Америки за однією з категорій для екстраординарних фахівців в області технологічних дисциплін чи медицини.

Якщо клієнт - приватний підприємець і має кошти для інвестицій в стартапи в Сполучених Штатах Америки, то для нього може бути оформлена і отримана імміграційна віза інвестора, після отримання якої найбільш ефективно можна досягти реалізації своїх інноваційних домагань і амбіцій.

Для осіб, які отримали за допомогою компанії Світлани Кафф тимчасовий імміграційний статус, процес суміщення імміграційних та інноваційних завдань може бути продовжений у версії отримання трудового професійного сертифіката, який відкриває шлях для отримання статусу постійного жителя США.
Наявність ефективної інноваційної складової в даному випадку є запорукою реального успіху в імміграційному процесі.

Перший варіант ситуації не вимагає окремого опису, так як є гнучкою комбінацією з другого і третього варіантів.

... Далі буде ...

полезный материал? Нажмите:
2020-11-20
Живая вода
другие статьи...
© Ярослав Ващук, 2003-2023
при использовании любых материалов сайта ссылка на источник обязательна
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100