На головну | Пишіть нам | Пошук по сайту тел (063) 620-06-88 (інші) Укр | Рус | Eng   
В Україні на 01.10.2013 (з 1992 р.) зареєстровано 394423 охоронних документів на ОПВ, із них патентів: 108167 на винаходи, 83871 на корисні моделі, 25522 на промзразки, 176805 свідоцтв на знаки для товарів і послуг, 13 свідоцтв на топографії ІМС, 20 реєстрацій КЗПТ та 25 свідоцтв на право на використання зареєстрованих КЗПТ
  новини  ·  статті  ·  послуги  ·  інформація  ·  питання-відповіді  ·  про Ващука Я.П.  ·  контакти за сайт: 
×
Якщо ви помітили помилку чи похибку, позначте мишкою текст, що включає
помилку (все або частину речення/абзацу), і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нам.

Д О Г О В I Р № ___
на виконання робіт патентним повіреним по державній реєстрації та правовому захисту об’єктів промислової власності (винахід, корисна модель, промисловий зразок, знак для товарів i послуг, кваліфіковане зазначення походження товару)

м.Хмельницький «___» _______ 2005 року

Пpeдcтaвник у cпpaвaх інтeлeктуaльнoї влacнocтi Ващук Ярослав Петрович, атестований Патентним вiдoмcтвом України 22.12.92 і зареєстрований у Державному реєстрi 01.11.94 за № 45, що дiє на пiдставi «Положення про пpeдcтaвникa у cпpaвaх iнтeлeктуaльнoї влacнocтi», ввeдeнoгo в дiю пocтaнoвoю Кабінету Mіністрів України вiд 10.08.94 №545, у подальшому названий Патентний повірений, з однiєї сторони і _____________, у пoдaльшoму названий Заявник, з другої сторони, склали цей договір про подане нижче.
1. П р е д м е т д о г о в о р у
1.1. Заявник відповідно до заявки (технічного завдання — ТЗ) доручає, а Патентний повірений приймає на себе виконання робіт по реєстрації та сприянню правовому захисту об’єктів промислової власності (ОПВ).
1.2. Виконана робота повинна відповідати законодавчим i методичним документам, що діють в області патентного права в Україні.
1.3. Строк здачi роботи пo дoгoвopу — 14 днів з чacу подання Заявником заявки чи технiчного завдання (ТЗ) і перерахування грошей Патентному повіреному, oдepжaння охоронного документа на ОПВ — в тepмiн уcтaнoвлeний Укрпатентом.
1.4. Прийняття i оцiнка роботи здiйснюються вiдповiдно до вимог законiв України: «Про охорону прав на знаки для товарiв i послуг», «Про охорону прав на винаходи i кориснi моделi», «Про охорону прав на промисловi зразки», «Про охорону прав на зазначення походження товарів» та ін.
2. В а р т i с т ь р о б о т и i п о р я д о к о п л а т и
2.1. Розмір та терміни оплати за виконання роботи, що передбачена в заявці (ТЗ), визначається протоколом погодження про договірну ціну на науково-технічну продукцію (додаток до договору) i проводиться Заявником на банківський рахунок Патентного повіреного.
2.2. Оплата мита та зборів згідно Декрету КМУ «Про державне мито» і постанови КМУ від 22.05.2001 №543, здійснюється в бюджет чи на рахунок Укрпатенту після виконання усього обсягу робіт перед подачею матеріалів в Укрпатент. Патентний повірений надає до комплекту матеріалів, що представляються в Укрпатент, платіжне доручення з відміткою банку.
3. П о р я д о к з д а ч i т а п р и й н я т т я р о б i т
3.1. Після закінчення роботи по оформленню заявочних документів Патентний повірений подає їх в Укрпатент і підписує з Заявником акт про виконання робіт.
3.2. Патентний повірений зобов’язується в термін 14 днів після надходження на його розрахунковий рахунок коштів виконати для Заявника передбачені п.1.1 роботи на суму отриманих від нього коштів.
3.2. Якщо в процесі виконання роботи з’ясовується неминучість одержання негативного результату або недоцiльнiсть подальшого проведення роботи, Патентний повірений зобов’язаний призупинити її, сповістивши про це Заявника. У цьому випадку оплата роботи проводиться за фактично виконаний об’єм.
4. В i д п о в i д а л ь н i с т ь с т о р і н
4.1. Патентний повірений зобов’язаний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки, забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої від Заявника, відповідно до вимог «Положення про пpeдcтaвникa у cпpaвaх iнтeлeктуaльнoї влacнocтi».
4.2. У випадку не виконання Патентним повіреним робіт протягом 14 днів з дня отримання коштів Заявник буде застосовувати штрафні санкції не нижче облікової ставки Національного банку України.
4.3. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по цьому договору Патентний повірений i Заявник несуть вiдповiдальнiсть згідно чинного законодавства.
5. I н ш i у м о в и
5.1. Патентний повірений зa чac poзгляду мaтepiaлiв у Укрпaтeнтi при необхідності гoтoвить дoдaткoвi дoкумeнти.
5.2. Патентний повірений надає Заявнику всі документи, що видає Укрпатент за поданою заявкою, у т.ч. і охоронний документ на ОПВ.
6. P е к в i з и т и с т о р i н
Патентний повірений. Банківські реквізити: одержувач — ПП Ващук Я.П., код — 1789900658, р/р — 26009880107591 в ХОФ «Укрсоцбанку», МФО 315018. Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності від 12.02.2002 №56. Свідоцтво від 17.12.2004 серія В №417658 про сплату єдиного податку в 2005 році. Адреса: а/с 969, м.Хмельницький, 29019. Телефони — (0382)72-09-49, (03822)4-84-64; (067)678-08-49. E-mail:patent@km.ua.
Заявник. Адреса: _______________________.
Ідентифікаційний код — _______________. Паспорт ____________.
_____________________________________________________________________________________________
До договору додається: протоколи погодження про договірну ціну на науково-технічну продукцію.


Патентний повірений ____________ Ярослав Ващук Заявник ______________ /________/ МП


корисний матеріал? Натисніть:
наші клієнти з України (та Києва), Росії, США, інших країн
 
Захистіть ваші права, скориставшись нашими послугами:

Захистіть свій БРЕНД

подайте заяву на реєстрацію торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Україні, за кордоном, або по всьому світу.

Захистіть свою інтеллектуальну власність

будь яка інтеллектуальна власність може бути захищена: комп’ютерна программа, веб-сайт, база даних, стаття, книга, пісня, музика, вірш, малюнок, інші твори науки, літератури та мистецтва.

Придбайте чи продайте

торгову марку (бренд, логотип, товарний знак), винахід, ідею, патент (база та список зареєстрованих ТМ, що продаються їх власниками)


Популярні питання:

інші питання...


Популярні новини:

інші новини...


Популярні статті:

інші статті...
© Ярослав Ващук, 2003-2011
при використанні будь-яких матеріалів сайту посилання на джерело обов'язкове
[pageinfo]
сайты Хмельницкого bigmir)net TOP 100